Kontrole
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku
Bezpieczeństwo danych w rejestrze PESEL do poprawy
GIODO nakazał Ministrowi Cyfryzacji usunięcie naruszeń dotyczących przetwarzania danych w rejestrze PESEL.
Po kontroli GIODO związanej z wyciekiem danych osobowych, szpital wdraża środki naprawcze
Zwolnienia osób winnych naruszeń, dodatkowe audyty bezpieczeństwa danych, opracowanie procedur reagowania na incydenty to tylko część z długiej ich listy.
Interwencje GIODO w sprawie zabezpieczania danych osobowych przez uczelnie
Warszawska szkoła wyższa AlmaMer zabezpieczyła już dokumenty z danymi osobowymi studentów i pracowników. Z kolei po kontroli trzech uczelni w Katowicach GIODO składa zawiadomienia do prokuratury.
Do wyrobienia Karty Seniora niepotrzebna kserokopia dowodu osobistego
Uchwała rady miasta nie może zobowiązywać osób starających się o wydanie Karty Seniora do przekazywania kserokopii dowodu osobistego.

Ostatnie aktualności