SZKOLENIA SEKTOROWE DLA ABI

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2017-07-07 12:07:10
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-02-23 11:48:21

SZKOLENIA SEKTOROWE DLA ABI

Podnoszenie wiedzy ABI z różnych sektorów to jeden z priorytetów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Fachowa wiedza ABI - przyszłych inspektorów ochrony danych - zyskuje na znaczeniu zwłaszcza w ostatnim czasie, w związku z reformą prawa ochrony danych osobowych. W sprostaniu dotychczasowym i nowym wyzwaniom związanym z ochroną danych osobowych u wszystkich administratorów danych nieocenionym wsparciem będzie kompetentny, posiadający specjalistyczne przygotowanie inspektor ochrony danych. Stąd udzielanie obecnym administratorom bezpieczeństwa informacji pomocy w rozwijaniu ich wiedzy i kompetencji powinno być ważnym celem nie tylko dla administratorów danych, ale też dla organu ds. ochrony danych osobowych, jakim jest GIODO.

Sektorowe szkolenia GIODO koncentrują się na nowych unijnych przepisach o ochronie danych osobowych oraz przepisach krajowych mających zastosowanie do przetwarzania danych w określonej dziedzinie działalności. Przyczyniają się one nie tylko do podniesienia poziomu wiedzy przyszłych inspektorów ochrony danych obsługujących daną branżę, ale są okazją do wymiany doświadczeń, rozwiązań i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami szkoleń.  

Planowane szkolenia GIODO dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI):

 

  • Pierwsze w 2018 r. szkolenie przygotowujące ABI do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych GIODO organizuje dla osób reprezentujących sektor szkolnictwa.

„Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze szkolnictwa w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych” to temat tego szkolenia. Będzie ono poświęcone omówieniu zmian, jakie w systemie ochrony danych osobowych wprowadzają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), zwłaszcza w zakresie obowiązków administratorów danych i wspierających ich ABI - przyszłych inspektorów ochrony danych.

RODO, które weszło w życie 24 maja 2016 r., a stosowane i egzekwowane będzie od 25 maja 2018 r., wprowadza istotne zmiany w sektorze ochrony danych osobowych. Z jednej strony zwiększa prawa osób, których dane są przetwarzane, z drugiej zaś na administratorów tych danych nakłada nowe obowiązki.

Przygotowaniu szkół do właściwej ich realizacji służyć ma organizowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) szkolenie dla ABI. To osoby pełniące tę funkcję są bowiem, w opinii GIODO, tymi, dzięki którym można stworzyć system skutecznej ochrony danych osobowych w placówce, w której pracują.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie we wtorek 27 lutego 2018 r. Jest bezpłatne, lecz do udziału w nim uprawnieni są wyłącznie administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI) powołani w szkołach (szkoły podstawowe, licea, technika, szkoły zawodowe, zespoły szkół) zarejestrowani w ogólnokrajowym, jawnym rejestrze ABI prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do 20 lutego 2018 r. za pośrednictwem kwestionariusza dostępnego na stronie internetowej GIODO. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje (w tym dotyczące planu oraz miejsca szkolenia) zostaną doręczone zakwalifikowanym uczestnikom drogą elektroniczną.

Życzymy owocnego szkolenia.

  • Informacje o szkoleniach dla kolejnych sektorów będą zamieszczane po ustaleniu ich planu na 2018 r. w niniejszej zakładce oraz w ABI-informatorze.

 

Zrealizowane szkolenia GIODO dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI):

  • Szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) z ośrodków i domów pomocy społecznej,             12 grudnia 2017 r.

Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych na przetwarzanie danych w ośrodkach i domach pomocy społecznej

  •  Szkolenie ABI z sektora fundacji i stowarzyszeń, 13 listopada 2017 r.

Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych na przetwarzanie danych w sektorze fundacji i stowarzyszeń

  • Szkolenie dla ABI z sektora bankowego, 12 września 2017 r.

Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze bankowym w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych

  • Szkolenie dla ABI z sektora sądownictwa, 23 maja 2017 r.

Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sądownictwie w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

  • Szkolenie dla ABI z sektora  z sektora medycznego, 1-2 marca 2017 r.

Przetwarzaniu danych osobowych w placówkach opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie w tym zakresie wprowadzi unijna reforma przepisów.

  • Szkolenie dla ABI z sektora szkolnictwa wyższego, 24 listopada 2016 r.

Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w uczelniach wyższych w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. Szkolenie adresowane do administratorów bezpieczeństwa informacji powołanych przez uczelnie i szkoły wyższe.

  • Szkolenie dla ABI z sektora administracji publicznej, 28 czerwca 2016 r.

Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności