UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ (UODO)
POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

SZKOLENIA SEKTOROWE DLA ABI

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-07-07
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2017-07-07 12:07:10
Ostatnio modyfikował: Agata Smolak 2018-05-07 12:15:48

SZKOLENIA SEKTOROWE DLA ABI

Podnoszenie wiedzy ABI z różnych sektorów to jeden z priorytetów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Fachowa wiedza ABI - przyszłych inspektorów ochrony danych - zyskuje na znaczeniu zwłaszcza w ostatnim czasie, w związku z reformą prawa ochrony danych osobowych. W sprostaniu dotychczasowym i nowym wyzwaniom związanym z ochroną danych osobowych u wszystkich administratorów danych nieocenionym wsparciem będzie kompetentny, posiadający specjalistyczne przygotowanie inspektor ochrony danych. Stąd udzielanie obecnym administratorom bezpieczeństwa informacji pomocy w rozwijaniu ich wiedzy i kompetencji powinno być ważnym celem nie tylko dla administratorów danych, ale też dla organu ds. ochrony danych osobowych, jakim jest GIODO.

Sektorowe szkolenia GIODO koncentrują się na nowych unijnych przepisach o ochronie danych osobowych oraz przepisach krajowych mających zastosowanie do przetwarzania danych w określonej dziedzinie działalności. Przyczyniają się one nie tylko do podniesienia poziomu wiedzy przyszłych inspektorów ochrony danych obsługujących daną branżę, ale są okazją do wymiany doświadczeń, rozwiązań i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami szkoleń.  

Planowane szkolenia GIODO dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI):

 • Szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) z sektora mieszkalnictwa, czerwiec 2018 r.
 • Szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) z sektora służb mundurowych, wrzesień 2018 r.
 • Szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) z policji i prokuratur, listopad 2018 r.

 

Zrealizowane szkolenia GIODO dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI):

 • Szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) ze przedszkoli, 24 kwietnia 2018 r.

GIODO przeszkolił ABI z przedszkoli, 24.04.2018 r.

 • Szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) ze szkół, 27 lutego 2018 r.

Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze szkolnictwa w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych

 • Szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) z ośrodków i domów pomocy społecznej, 12 grudnia 2017 r.

Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych na przetwarzanie danych w ośrodkach i domach pomocy społecznej

 •  Szkolenie ABI z sektora fundacji i stowarzyszeń, 13 listopada 2017 r.

Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych na przetwarzanie danych w sektorze fundacji i stowarzyszeń

 • Szkolenie dla ABI z sektora bankowego, 12 września 2017 r.

Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze bankowym w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych

 • Szkolenie dla ABI z sektora sądownictwa, 23 maja 2017 r.

Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sądownictwie w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

 • Szkolenie dla ABI z sektora  z sektora medycznego, 1-2 marca 2017 r.

Przetwarzaniu danych osobowych w placówkach opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie w tym zakresie wprowadzi unijna reforma przepisów.

 • Szkolenie dla ABI z sektora szkolnictwa wyższego, 24 listopada 2016 r.

Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w uczelniach wyższych w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. Szkolenie adresowane do administratorów bezpieczeństwa informacji powołanych przez uczelnie i szkoły wyższe.

 • Szkolenie dla ABI z sektora administracji publicznej, 28 czerwca 2016 r.

Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Ostatnie aktualności