UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ (UODO)
POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku
Federalny Krzyż Zasługi dla dr Ewy Kuleszy
W dniu 28 kwietnia 2004 r., o godzinie 11.00, w swojej rezydencji, ambasador dr Reinhard Shweppe wręczył order dr Ewie Kuleszy.
Projekt E-GIODO
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych udostępni ogólnopolski rejestr zbiorów danych osobowych.

Z końcem 2005 roku Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych rozpoczął prace nad wdrożeniem systemu informatycznego o nazwie "Elektroniczna platforma komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (E-GIODO), który umożliwi między innymi udostępnienie poprzez Internet informacji zawartych w prowadzonym przez niego ogólnopolskim rejestrze zbiorów danych osobowych.
System Informatyczny Schengen – misja oceniająca, wyniki kontroli
W dniach 30 – 31 stycznia 2006 r. grupa ekspertów z Unii Europejskiej, zgodnie z mandatem nadanym Decyzją Komitetu ds. Ewaluacji i wdrożenia dorobku prawnego Schengen przy grupie roboczej ds. Ewaluacji Schengen, odwiedziła Polskę, celem dokonania okresowej oceny wdrożenia dorobku prawnego Schengen w Polsce.
Dane rodziców uczniów
W związku z uzyskaniem informacji o stosowaniu przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną "Arkusza zachowania się ucznia"; Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwrócił się do Ministra Edukacji i Nauki z prośbą o opinię dotyczącą podstawy prawnej takiego działania oraz o informację dotyczącą praktyki stosowania przez poradnie tej formy oceny ucznia.
EUROPOL - oświadczenie prasowe
Z inicjatywy Wspólnego Organu Nadzorczego nad Europolem (JSB Europol), Parlament Europejski, Komisja, Sekretariat Generalny Rady oraz przedstawiciele innych instytucji spotkali się w Brukseli 17 października, aby omówić wyzwania z zakresu ochrony danych w ramach działań Europolu.

Ostatnie aktualności