Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Beata Zużewicz 2017-12-13 14:12:44
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2018-02-22 11:13:40
  1. Konferencja Naukowa pt. "Bezpieczeństwo informacji w sektorze ochrony zdrowia. Wdrożenie RODO w sektorze ochrony zdrowia". Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Katowice, 6 marca 2018 r. 
  2. Konferencja pt. "Tajemnica medyczna. Praktyczne dylematy ochrony danych pacjentów". Organizatorzy: Okregowa Izba Lekarska w Warszawie, Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, Naczelna Izba Położnych i Pielęgniarek w Warszawie, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Warszawa, 5 marca 2018 r.
  3. Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo danych osobowych w cyberprzestrzeni: szanse, wyzwania, zagrożenia", organizowana w ramach obchodów XII Dnia Ochrony Danych Osobowych przez Akademię Marynarki Wojennej im. Obrońców Westerplatte w Gdyni. Gdynia, 28 lutego 2018 r. 
  4. Konferencja "Od ustawy ODO do RODO" zorganizowana z okazji 12. rocznicy obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych przez Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas. Zamek Królewski w Warszawie, 15 lutego 2018 r.
  5. Konferencja z okazji obchodów XII Dnia Ochrony Danych Osobowych, pt.  „Administrator danych osobowych w perspektywie RODO”. Organizator Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 30 stycznia 2018 r.
  6. Konferencja organizowana w ramach XII Dnia Ochrony Danych Osobowych, pt. "ABI w nowej roli - inspektor ochrony danych". Organizator: Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI) oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Warszawa, Mała Aula w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, 30 stycznia 2018 r.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności