UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ (UODO)
POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Informacje ogólne

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Piotr Drobek 2014-02-13
Wprowadził‚ informację: 2009-04-27 09:31:53
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-02-14 10:30:45

Zgodnie z brzmieniem (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jednym z zadań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) określonych w art. 12 ustawy o ochronie danych osobowych jest uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych m.in.:

  • wyznacza członków Wspólnego Organu Nadzorczego nad Europolem (JSB Europol) oraz ich zastępców oraz wyznacza kandydatów na członka Komitetu Rewizyjnego oraz jego zastępcę,
  • uczestniczy w pracach grup koordynujących nadzór nad SIS II, VIS, EURODAC, CIS oraz IMI,
  • wyznacza członków Wspólnego Organu Nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w związku z wykorzystaniem systemu informacyjnego dla odpraw celnych (JSA Customs),
  • współpracuje z rzecznikami ochrony danych innych krajów,
  • uczestniczy w Międzynarodowych Konferencjach Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności i jest członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności,
  • współpracuje w ramach Grupy zrzeszającej organy ochrony danych z państw Europy Środkowej i Wschodniej, której jest założycielem i w której pełni rolę Sekretariatu.

Ostatnie aktualności