Zwolnienia

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2012-09-12
Wprowadził‚ informację: 2009-04-23 11:05:51
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36

Zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zostały określone w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 226, poz. 1635 z późn. zm.). Zwolnione z tego obowiązku są zwłaszcza osoby, które - dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię - przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (art. 7 pkt 5), Opłacie skarbowej nie podlega złożenie w postępowaniu przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dokumentu pełnomocnictwa udzielonego ona rzecz małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa.

Ostatnie aktualności