GIODO - Wojciech Rafał Wiewiórowski
Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w IV i V kadencji był Wojciech Rafał Wiewiórowski - doktor nauk prawnych. Urzędowanie na stanowisku GIODO IV kadencji rozpoczął 4 sierpnia 2010 r.
GIODO - Michał Serzycki
W III kadencji Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych był Michał Serzycki, który ślubowanie przed Sejmem RP złożył 13 lipca 2006 r. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, od tego dnia rozpoczęła się czteroletnia kadencja jego urzędowania na tym stanowisku.
GIODO - Ewa Kulesza
Podczas I i II kadencji, w latach 1998-2006, funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych sprawowała dr Ewa Kulesza, prawnik. Na I kadencję wybrana została przez Sejm RP 4 kwietnia 1998 r., zaś na drugą - 26 kwietnia 2002 r.

Ostatnie aktualności