Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Dziennik Gazeta Prawna 2009-04-24
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-04-24 14:48:42
Ostatnio modyfikował: Maria Hilaruk 2017-03-30 21:52:20

Strona niezadowolona z decyzji wydanej przez GIODO może wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Na decyzję GIODO wydaną po ponownym rozpatrzeniu sprawy stronie - w myśl art. 21 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych - przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Większość wyroków w sprawach dot. naruszeń ochrony danych osobowych można znaleźć w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych na stronie: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query

Ostatnie aktualności