107. posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Sylwia Walencik 2016-09-30 15:09:26
Ostatnio modyfikował: Sylwia Walencik 2016-09-30 15:26:06

W dniach 27-28 września 2016 r. przedstawiciel Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych uczestniczył w 107. posiedzeniu Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych w Brukseli.

Ważnym punktem obrad było omówienie kwestii związanych z „Tarczą prywatności UE-USA”, w związku z jej wejściem, w tym zaplanowanie dalszych działań GR Art. 29 w tym zakresie.

Podczas posiedzenia GR Art. 29 przyjęła list w sprawie uwag do pakietu legislacyjnego dotyczącego Inteligentnych Granic, skierowany do Komisji Europejskiej, Prezydencji słowackiej w Radzie Unii Europejskiej oraz Przewodniczącego Komisji LIBE w Parlamencie Europejskim. List ten skierowany został do adresatów, a w najbliższym czasie opublikowany zostanie na stronie internetowej GR Art. 29.

Ponadto w trakcie posiedzenia odbyła się pogłębiona dyskusja na temat wdrażania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w ramach której omówiono następujące istotne kwestie: przygotowanie do wdrożenia mechanizmów współpracy organów ochrony danych (wzajemna pomoc, wspólne działania oraz mechanizm spójności), opracowanie wytycznych dla administratorów i przetwarzających, oraz utworzenie Europejskiej Rady Ochrony Danych. Poszczególne organy ochrony danych wymieniły się także informacjami dotyczącymi krajowych działań w zakresie wdrażania ogólnego rozporządzenia.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności