101. posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-06-19 14:06:36
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-06-19 15:47:28

W dniach 16-17 czerwca 2015 r. odbyło się 101. posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych w Brukseli, w trakcie którego omówiono kwestie dotyczące aktualnych prac nad reformą przepisów o ochronie danych w UE.

Grupa Robocza Art. 29 wyraziła zadowolenie z przyjęcia na posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) w dniu 15 czerwca 2015 r. ogólnego podejścia  dotyczącego projektu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, co umożliwia szybkie rozpoczęcie negocjacji w ramach kolejnego etapu procesu legislacyjnego tzw. trilogu.  Grupa Robocza Art. 29 jednocześnie wskazała problemy, które nadal wymagają rozwiązania i podkreśliła, że bardzo ważne jest, aby nowe ramy prawne nie obniżały obecnego poziomu ochrony i nie podważały podstawowych zasad ochrony i gwarancji praw osób, jakie są obecnie przewidziane w dyrektywie 95/46.

Grupa Robocza Art. 29 przyjęła też dokument pt. „Kluczowe tematy z perspektywy trilogu”, w którym zaprezentowała szczegółowe uwagi dotyczące obszarów, które wymagają dalszej uwagi w trakcie trilogu między instytucjami europejskimi, podkreślając że istotne jest, aby wyniki tych negocjacji doprowadziły do przyjęcia nowych ram regulacyjnych ochrony danych zapewniających poszanowanie podstawowych praw obywateli oraz biorących pod uwagę interesy innych interesariuszy. Dokument ten został przekazany Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-06-19 15:46:41
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-06-19 15:46:52

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności