Wizyta przedstawicieli bułgarskiego organu ochrony danych

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2012-11-12
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-11-12 14:43:54
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

W dniach 5-9 listopada 2012 r. w Biurze GIODO gościła delegacja 5 przedstawicieli Bułgarskiej Komisji ds. Ochrony Danych Osobowych. Wizyta odbyła się w ramach projektu mobilności Leonardo da Vinci. Jej celem było umożliwienie przedstawicielom bułgarskiego i polskiego organu ochrony danych osobowych wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z wdrażaniem prawa ochrony danych osobowych w tych dwóch krajach.

W trakcie pobytu goście zapoznali się ze strukturą organizacyjną polskiego urzędu, a także z zadaniami i zakresem obowiązków realizowanych w poszczególnych departamentach Biura GIODO. Szczególnie dogłębnie omówione zostały zagadnienia związane ze współpracą międzynarodową, a także działalność edukacyjna i szkoleniowa prowadzona przez polski organ ochrony danych osobowych.

Reprezentanci Bułgarskiej Komisji ds. Ochrony Danych Osobowych mieli szansę zaprezentować strukturę i działania realizowane w ramach swojego urzędu, co pozwoliło na porównanie praktyk stosowanych w tych dwóch organach ochrony danych osobowych.

Ostatnie aktualności