Czy ośrodek pomocy społecznej może upublicznić na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej dokładne adresy zamieszkania kandydatów na pracowników samorządowych, wyłonionych w drodze naboru?
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwraca uwagę na praktykę umieszczania w BIP informacji o osobach aplikujących do pracy w samorządach, w zakresie wykraczającym poza ten, do którego podania do publicznej wiadomości są uprawnione samorządy, z mocy przepisów prawa.

Ostatnie aktualności