Czy osoby informujące o okolicznościach będących podstawą do wszczęcia postępowań administracyjnych są chronione przepisami ustawy o ochronie danych osobowych?
Niewłaściwa jest praktyka polegająca na przetwarzaniu w aktach postępowań wszczynanych z urzędu danych osób informujących o okolicznościach będących podstawą do wszczęcia takich postępowań.
Czy rozsyłanie "rozdzielników" do uczestników postępowań administracyjnych nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych?
Instytucje publiczne, działające na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, nie powinny zamieszczać w pismach wysyłanych do stron, w trakcie toczących się postępowań administracyjnych, tzw. "rozdzielników" stanowiących imienną, adresową listę innych uczestników postępowania lub adresatów pisma.

Ostatnie aktualności