Czy administrator danych może rozesłać do kilku dłużników jeden jednobrzmiący e-mail o konieczności uregulowania należności, w którym uwidocznione są wszystkie adresy e-mailowe pozostałych osób, do których kierowana jest korespondencja?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-08-10 14:27:09
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, bowiem takie działanie administratora danych prowadziłoby do udostępnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, każdy administrator danych ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych, co m.in. oznacza, że powinien je odpowiednio zabezpieczyć przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym czy nieuprawnionym. Ponadto powinien przetwarzać dane zgodnie z prawem, zbierać je jedynie dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów, a w sytuacji, gdy cel, dla którego dane zostały zebrane ustał musi zaprzestać przetwarzania zgromadzonych danych.

Podkreślić należy, że przetwarzanie danych osobowych przez ich administratora musi opierać się nie tylko o stosowną podstawę prawną, ale także odbywać się w sposób, który zapewni, by dane nie zostały udostępnione osobom nieupoważnionym. Zatem udostępnienie przez administratora danych osobowych pozostałym osobom o podobnym statusie dłużnika jest niezgodne z przepisami prawa.

Poza powyższym zwrócić uwagę należy, że charakter przesyłanej wiadomości w powiązaniu z adresem poczty elektronicznej konkretnej osoby, w związku z możliwością ewentualnego jej zidentyfikowania, może również prowadzić do naruszenia dóbr osobistych tej osoby na gruncie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności