Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz ABI
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Informacje ogólne

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-04-20 15:41:08
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

E-GIODO to „Elektroniczna platforma komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych”. Została uruchomiona 7 lipca 2006 r. Jej wdrożenie współfinansowane było przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Serwis e-GIODO umożliwia interaktywną komunikację z Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Korzystanie z e-GIODO umożliwia:

  • zdalne przeglądanie zawartości Rejestru Zbiorów Danych Osobowych,
  • interaktywne wypełnianie formularza zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji,
  • dokonywanie aktualizacji informacji zawartych w zgłoszeniu,
  • przesłanie wypełnionego zgłoszenia drogą elektroniczną nawet wówczas gdy osoba go wysyłająca nie dysponuje bezpiecznym podpisem elektronicznym (w takim przypadku należy uzupełnić wydruk zgłoszenia przesłanego elektronicznie podpisem i pieczątką wnioskodawcy, i przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Generalnego Inspektora).

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności