Czy Narodowy Fundusz Zdrowia może za pomocą rozsyłanej do pacjentów ankiety, pozyskiwać ich dane osobowe?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-03-30 09:41:00
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Odpowiedź:

Tak, ponieważ zezwalają na to przepisy prawa.

Uzasadnienie:

Ustawa o ochronie danych osobowych - w sytuacji, gdy istnieją inne branżowe przepisy prawa – odsyła do ich stosowania. W tym przypadku są to przepisy ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie których działa NFZ.

I tak, zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy . o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych NFZ uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych ubezpieczonych m.in. w celu kontroli rodzaju, zakresu, i przyczyny udzielonych świadczeń oraz w celu kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości finansowania udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Ponadto zgodnie z art. 192 a ww. ustawy w celu potwierdzenia udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej NFZ może zwrócić się do świadczeniobiorcy (pacjenta) o podanie zakresu informacji o udzielonych mu świadczeniach opieki zdrowotnej Co prawda ustawa nie określa, sposobu w jaki powinny być pozyskiwane dane osobowe pacjenta, jednak forma pisemna np. ankieta stanowi jedyną możliwość uzyskania od pacjenta (świadczeniobiorcy) potwierdzenia, że otrzymał świadczenia. Ważne jest w tym by pozyskanie danych odbywało się w sposób uniemożliwiający dostęp do tych informacji osobom trzecim.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę przepisy ustawy o ochronie danych osobowych osoba, która przekazuje dane wypełniając np. ankietę powinna zostać poinformowana przez administratora danych o tym, na jakiej podstawie prawnej, w  jakim celu dane te będą zbierane oraz czy będą one udostępniane innym podmiotom (art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych).

Dlatego biorąc powyższe pod uwagę, NFZ może pozyskiwać za pomocą ankiet dane osobowe pacjentów, przy czym musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności