Czy bank ma prawo domagać się odpisu aktu małżeństwa, by potwierdzić zmianę nazwiska klienta?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-04-27 10:30:49
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, takie informacje można pozyskać na podstawie dokumentu tożsamości.

Uzasadnienie

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez banki są przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Stanowią one (art. 112b), że banki dla celów prowadzonej działalności mogą przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości osób fizycznych. Dowód osobisty bez wątpienia jest dokumentem tożsamości. Zatem bank na podstawie powołanego przepisu jest uprawniony do przetwarzania zawartych w nim informacji. Natomiast odpis aktu małżeństwa nie jest dokumentem tożsamości. Zatem bank nie ma prawa wykorzystywać zawartych tam informacji w celu np. weryfikacji zmiany nazwiska klienta.

Żeby bowiem przetwarzanie, w tym m.in. pozyskiwanie, danych osobowych przez bank (będący w tym przypadku administratorem danych) było legalne, musi on wykazać, że ma do tego prawo. Oznacza to, że musi spełniać co najmniej jedną z pięciu przesłanek legalnego przetwarzania danych, które są wymienione w art. 23 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy odbywa się na podstawie szczególnego przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych). W tym przypadku jest nim Prawo bankowe. Jednak zezwala ono (powołany art. 112b) - dla celów prowadzonej działalności bankowej – na przetwarzanie jedynie informacji zwartych w dowodach tożsamości. Tym samym bank nie ma podstaw do zażądania od klienta, by przedłożył odpis aktu małżeństwa w celu weryfikacji zmiany nazwiska.

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności