Czy GIODO wydaje pozwolenia dla firm, które zajmują się profesjonalnym niszczeniem dokumentów?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-10-09
Wprowadził‚ informację: 2009-10-09 14:05:37
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Nie, bowiem przepisy ustawy o ochronie danych osobowych nie wprowadzają takiego rozwiązania.

Uzasadnienie

Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, nie przewidują wydawania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych żadnych certyfikatów, ani pozwoleń dotyczących profesjonalnego niszczenia dokumentów, ani w przypadku danych przetwarzanych w formie papierowej, ani w systemach informatycznych.

Niszczenie dokumentacji zawierającej dane osobowe jest w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzaniem tych danych, bowiem zgodnie z art. 7 pkt. 2 ustawy wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych – w tym ich niszczenie – są rozumiane jako przetwarzanie danych osobowych. Natomiast ustawa o ochronie danych osobowych nakazuje przetwarzanie danych osobowych w taki sposób aby było ono bezpieczne, stąd niszczenie danych osobowych musi odbywać się w sposób zapewniający należytą ich ochronę.

Ponadto, każdy administrator oraz podmiot, któremu dane zostały powierzone, powinien spełnić obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

W szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmiana, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, nawet w przypadku, gdy dane są przetwarzane wyłącznie do zniszczenia. Odpowiedzialność za niedbalstwo polegające na niewłaściwym (niedokładnym) zniszczeniu danych ponosi administrator danych.

 

Ostatnie aktualności