GI-DEC-DS-41/06

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-05-26
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2006-03-29 15:19:06
Ostatnio modyfikował: Andrzej Mucha 2013-11-28 12:56:59
Decyzja GIODO z dnia 3 lutego 2006 r. nakazująca Rektorowi Akademii nieudostępnianie osobom nieupoważnionym danych osobowych zawartych w "odpisie pozwu przeciwko Akademii oraz w piśmie do Rektora Akademii.

Załączone pliki

[Plik nie istnieje]
Metadane
Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2018-07-16
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: 2016-05-16 17:20:20

Ostatnie aktualności