Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Oświadczenie prasowe Agencji Ochrony Danych Regionu Madrytu

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2007-04-24 14:44:20
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:57:05
Uwaga wstępna
Ostateczny termin składania zgłoszeń to 3 października 2007 roku.

Wstęp
Agencja Ochrony Danych Regionu Madrytu ogłasza Czwartą Edycję swojej Nagrody za Europejskie Najlepsze Praktyki w zakresie Ochrony Danych w Administracji Publicznej.

Streszczenie
Poprzez przyznanie tej nagrody Agencja Ochrony Danych Regionu Madrytu chce propagować wzrost poziomu "kultury ochrony danych", po tym, jak trzy pierwsze edycje zakończyły się sukcesem i nagrody otrzymały Rada Miejska miasta Vitoria-Gasteiz (2004), austriacki Rząd i Komisja Ochrony Danych (2005) oraz Rada Miejska Madrytu i Krajowa Służba Zdrowia Zjednoczonego Królestwa (2006).

Treść
W Dzienniku Urzędowym Samorządu Regionu Madrytu opublikowano w dniu 2 kwietnia 2007 r. Rezolucję z dnia 16 marca 2007 r. wydaną przez Dyrektora Agencji Ochrony Danych Regionu Madrytu obwieszczającą rozpoczęcie Czwartej Edycji Nagrody za Najlepsze Praktyki w zakresie Ochrony Danych w Europejskiej Administracji Publicznej.

Inicjatywa ta ma na celu poszerzenie świadomości na temat najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych, zaproponowanych i wprowadzonych dla przetwarzania danych osobowych przez jakikolwiek organ lub instytucję administracji publicznej w krajach, które podpisały Konwencję Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 roku o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych.

Najlepsze praktyki, które będą brane pod uwagę, mogą dotyczyć różnych aspektów, takich jak poprawa jakości danych osobowych, projektowanie skutecznych systemów przekazywania obywatelom informacji o zbieraniu danych osobowych, postępowanie w związku z wyrażeniem zgody przez osobę, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, bezpieczeństwo danych, czy obowiązek zachowania tajemnicy.

Wnioski można składać w języku hiszpańskim bądź angielskim przed dniem 3 października. Należy je przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rezolucji zawiadamiającej o nagrodzie. Wnioski należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Madryckiej Agencji Ochrony Danych Osobowych - calle Cardenal Marcelo Spinola numero 14, tercera planta, 28016 Madrid - lub w innym oddziale Samorządu Regionu Madrytu, lub przesłać drogą elektroniczną na adres apdcm@madrid.org. Do wniosku należy dołączyć pełną dokumentację dotyczącą projektu, a w przypadku projektów wcześniej wdrożonych - szczegółowy raport dotyczący wdrożenia oraz obecnej sytuacji.

Trzecia edycja nagrody została ogłoszona w 2006 roku. Nagrodę przyznano projektowi "Usługi w zakresie zapewniania poufności, zarządzania informacjami i bezpieczeństwa informacji organizacji Krajowej Służby Zdrowia Zjednoczonego Królestwa w South i West Yorkshire" oraz "Program Ochrony Danych 2005-2006 Miasta Madrytu". Wyróżnienia specjalne przyznano projektom przygotowanym prze Kidney Transplant Network (Organizacja Transplantacji Nerek) z Niemiec (Quasi-Niere) oraz Uniwersytetowi w Maladze i Rediris.

Najlepsze praktyki zostaną rozpowszechnione w ramach Europejskiego projektu "e-PRODAT: Najlepsze Praktyki w zakresie Ochrony Danych w regionalnej e-Administracji", który jest prowadzony przez Agencję Ochrony Danych Regionu Madrytu, i który uzyskał dofinansowanie FEDER z Unii Europejskiej w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG III.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności