Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Oświadczenia lustracyjne bez rejestrowania

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: 2007-03-29 12:14:02
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:57:05

Firmy i urzędy, które muszą przyjmować od osób w nich zatrudnionych oświadczenia lustracyjne, nie mają obowiązku tak stworzonych zbiorów nigdzie rejestrować.

Takie stanowisko zajął Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Michał Serzycki w odpowiedzi na pytania kierowane przez zainteresowanych. Zinterpretował on przepisy ustawy lustracyjnej, czyli gruntownie ostatnio zmienionej ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (DzU z 2006 r. nr 218, poz. 1592 ze zm.), która obowiązuje od 15 marca.

Generalny Inspektor podkreśla, że firma lub inna instytucja zbierająca oświadczenia jest właściwie tylko pośrednikiem i przekazuje te dokumenty do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej. Przepisy nie upoważniają jej więc do tworzenia zbioru danych dotyczących osób składających oświadczenia. Co za tym idzie, nie ma też obowiązku rejestracji takich zbiorów w Biurze GIODO, co jest - co do zasady - powinnością wszystkich innych administratorów danych.

Z art. 7 ust. 1 ustawy lustracyjnej wynika, że oświadczenie to składa się organom określonym w art. 8 ustawy lustracyjnej, czyli np. dziennikarze składają je swojemu pracodawcy a piszący niezatrudnieni na umowę o pracę - swojemu redaktorowi naczelnemu. Pracownicy nauki i szkolnictwa wyższego składają oświadczenia swoim rektorom lub kierownikom jednostek ich zatrudniających itd. Od tych organów oświadczenia powinny niezwłocznie trafić do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej. Tak wymaga art. 7 ust 5 ustawy lustracyjnej.


Michał Kosiarski "Rzeczpospolita"

Załączone pliki

[Plik nie istnieje]
Metadane
Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: 2016-05-16 17:20:20

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności