Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Listy agentów SB

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2007-02-05 15:47:03
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:57:05
W związku z zamieszczeniem na stronie www.sw.org.pl listy "zasłużonych dla władzy ludowej" Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wypełnił obowiązki określone w art. 14 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, określającym jego kompetencje, czyli zażądał złożenia pisemnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego. Jeżeli takie wyjaśnienia wskazują na naruszenie przepisów ustawy wszczyna się postępowanie administracyjne lub zawiadamia organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Ze złożonych wyjaśnień wynikało, że dane opublikowane na ww. stronie internetowej pozyskane zostały od osób pokrzywdzonych z Instytutu Pamięci Narodowej i Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a Instytut przekazał te dane pokrzywdzonym zgodnie z przepisami prawa.

Art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej i Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016 ze zm.) stanowi, że jeżeli w istniejących i dostępnych dokumentach, w które pokrzywdzony miał wgląd lub otrzymał ich kopie, znajdują się nazwiska funkcjonariuszy, pracowników lub kryptonimy współpracowników organów bezpieczeństwa, którzy prowadzili tych współpracowników, to - na żądanie pokrzywdzonego - należy mu podać nazwiska oraz dalsze dane osobowe tych funkcjonariuszy, pracowników i współpracowników, jeżeli można je jednoznacznie określić na podstawie dokumentów danego organu bezpieczeństwa.

Powodem, dla którego Generalny Inspektor nie przeprowadził w omawianej sprawie kontroli, jak też nie wszczął postępowania administracyjnego jest fakt, że lista została zamieszczona na prywatnej stronie internetowej, jak również ze względu na to, iż sprawą listy zajęła się gorzowska policja.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności