Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

EUROPOL - oświadczenie prasowe

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: 2006-11-08 09:32:24
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:57:05

WSPÓLNY ORGAN NADZORCZY NAD EUROPOLEM

OŚWIADCZENIE PRASOWE

Z inicjatywy Wspólnego Organu Nadzorczego nad Europolem (JSB Europol), Parlament Europejski, Komisja, Sekretariat Generalny Rady oraz przedstawiciele innych instytucji spotkali się w Brukseli 17 października, aby omówić wyzwania z  zakresu ochrony danych w ramach działań Europolu.

Europol to Europejskie Biuro Policji przetwarzające informacje kryminalne w  celu usprawnienia współpracy policji w dziedzinie terroryzmu, nielegalnego handlu narkotykami oraz innych poważnych form międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Zapewnienie ochrony danych jest istotnym elementem w strukturze Europolu oraz kamieniem węgielnym w systemie prawnym regulującym przetwarzanie danych osobowych przez Europol. Uznając znaczenie ochrony porządku publicznego, JSB zawsze zwraca uwagę na fakt, że ochronę porządku publicznego można osiągnąć bez szkody dla podstawowych praw jednostki. Dyrektor Europolu, potwierdzając, że jest w pełni świadomy swoich zobowiązań prawnych w zakresie utrzymania standardów ochrony danych na możliwie jak najwyższym poziomie, podkreślił szczególne zainteresowanie Europolu ochroną danych osobowych, ponieważ przyczynia się ona również do zwiększenia jakości przetwarzania danych prowadzonego przez Europol.

Podkreślono zarówno znaczącą rolę Europolu, jak i potrzebę walki z  przestępczością z zachowaniem odpowiednich środków zapewniających ochronę podstawowych praw jednostki: ochrona danych jest nieodłącznym aspektem sposobu, w jaki osoby prywatne, instytucje prywatne i publiczne oraz organy administracji państwowej powinny postępować. Inicjatywy na rzecz dalszego usprawnienia walki z  przestępczością, takie jak Traktat Prüm, przetwarzanie danych PNR (danych pasażerów linii lotniczych), wdrożenie zasady dostępności, zapewnienie dostępu do baz danych takich jak SIS II, VIS oraz być może w przyszłości Eurodac na rzecz ochrony porządku publicznego muszą być odpowiednio ocenione i omówione pod względem ich znaczenia dla ochrony danych, przy czym należy znaleźć sposoby wdrożenia podstawowych zasad, takich jak prawo do wolności oraz bezpieczeństwo i  ochrona danych osobowych.

Podkreślono również potrzebę usprawnienia wdrażania i wykorzystywania już istniejących instrumentów służących współpracy w zakresie ochrony porządku publicznego. Z doświadczenia JSB jasno wynika, że nadal jest bardzo dużo pracy, jaką mogą wykonać organy administracji państwowej oraz ochrony porządku publicznego, aby skutecznie zwalczać poważne przestępstwa.

Zwrócono także uwagę na konieczność opracowania instrumentu prawnego, który stworzyłby odpowiedni system rozwiązań dotyczących ochrony danych w dziedzinie ochrony porządku publicznego, gwarantując standard ochrony danych na wysokim i  odpowiednim poziomie.

Wnioski i prezentacje z Konferencji zostaną udostępnione na stronie internetowej JSB http://europoljsb.ue.eu.int.

Wspólny Organ Nadzorczy nad Europolem. Europol przetwarza ogromne ilości informacji szczególnie chronionych dotyczących jednostek, istotne jest więc, aby Europol brał pod uwagę prawa jednostek przy wykorzystywaniu tych informacji. Konwencja Europolu, ustanawiająca zarówno Europol, jak i Wspólny Organ Nadzorczy nad Europolem, zawiera szereg przepisów dotyczących ochrony danych. Głównym zadaniem JSB, będącego niezależnym organem, jest zapewnienie, aby Europol przestrzegał tych zasad ochrony danych. JSB składa się z członków lub przedstawicieli krajowych organów nadzorczych ds. ochrony danych w Państwach Członkowskich UE.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności