Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Legitymowanie gapowiczów

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: 2005-12-19 10:52:58
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:57:05

Gazeta Wyborcza, z dnia 19 grudnia 2005 r., w publikacji zatytułowanej "Ochrona danych gapowiczów" poinformowała, iż zdaniem Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie udzielenie pomocy przewoźnikowi przez Policję, przy ustalaniu tożsamości osoby podróżującej bez ważnego biletu na przejazd, jest niezgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia, że:

Nieprawdą jest, że ustawa o ochronie danych osobowych zakazuje ustalania tożsamości osoby podróżującej bez ważnego biletu przez Policję w celu udzielenia tej informacji przewoźnikowi lub osobie działającej w jej imieniu. Obowiązek takiej współpracy jest nakazem i wynika ze szczególnych do ustawy o ochronie danych osobowych przepisów prawa.

Ustawa Prawo przewozowe, reguluje m.in. uprawnienia przewoźnika lub osoby przez niego upoważnionej do ustalania tożsamości osoby nieposiadającej dokumentu uprawniającego do przejazdu oraz kwestie dotyczące zasad współpracy przewoźnika lub osoby przez niego upoważnionej z Policją w zakresie podejmowania czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego.

Przepisy te nakładają na Policję obowiązek współpracy z przewoźnikiem bądź osobą przez niego upoważnioną w sytuacji, gdy podróżny odmawia zapłacenia należności za przejazd bez ważnego biletu, a jego tożsamości nie można ustalić, np. nie posiada przy sobie dokumentów stwierdzających tożsamość. Odmówienie przewoźnikowi udzielenia pomocy przez Policję w celu ustalenia tożsamości osoby podróżującej bez ważnego biletu stanowi zatem naruszenie przez Policję ustawowo nałożonych na nią obowiązków.

więcej

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności