Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o ochronie danych osobowych.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2004-10-11 14:29:57
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:57:05
Dnia 1 listopada 2004 r. upłynął termin, określony w § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), dla administratorów przetwarzających dane w dniu wejścia w życie tego rozporządzenia, czyli w dniu uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, tj. 1 maja 2004 r., na dostosowanie systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych do wymogów określonych w § 7 oraz załączniku do tego rozporządzenia.

W związku z powyższym informujemy, że na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dostępne są opracowania, które mogą ułatwić administratorom danych wdrożenie przepisów rozporządzenia. Opracowane są następujące zagadnienia:
  1. Wytyczne w zakresie opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa.
  2. Wskazówki dotyczące sposobu opracowania instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności