28. posiedzenie plenarne Komitetu T-PD

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Piotr Drobek 2012-07-05
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-07-06 10:08:36
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

W dniach 19-22 czerwca 2012 r. w Strasburgu odbyło się 28. posiedzenie plenarne Komitetu Konsultacyjnego ds. Konwencji o Ochronie Osób w związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych (Komitetu T-PD), w którym udział wziął dr Wojciech R. Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Członkiem Komitetu T-PD z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Jednym z głównych punktów obrad była kwestia modernizacji Konwencji Rady Europy nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, na której koncentrują się prace Komitetu T-PD. Podczas posiedzenia odbyło się drugie czytanie propozycji zmian do Konwencji nr 108. Prace nad propozycjami mają być sfinalizowane przy uwzględnieniu dyskusji i poczynionych uwag, celem ich przeanalizowania i zatwierdzenia podczas 29 posiedzenia plenarnego, które odbędzie w dniach 27-30 listopada 2012 r., i przekazania do Komitetu Ministrów Rady Europy.

Więcej informacji o 28. posiedzeniu plenarnym Komitetu T-PD dostępnych jest na stronie: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/TPD_documents/OJ_T-PD_28_%282012%29_en.asp.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności