Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Prawo do kontroli danych obejmuje informacje o tym, komu powierzono ich przetwarzanie

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DOLiS
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-05-02 09:05:35
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-05-02 09:14:05

Administrator danych osobowych jest zobowiązany do udzielenia informacji o podmiotach, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić, odnośnie do jej danych osobowych, informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt l-5a. Zatem ustawodawca jednoznacznie określił, iż obowiązek udzielenia informacji w ramach wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, kontroli przetwarzania jej danych zawartych w zbiorach danych, dotyczy wyłącznie informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt l-5a ustawy. Tym samym uznać należy, iż ustawodawca określił zamknięty katalog tych informacji.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 5 ustawy każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane. Informacja, o której mowa w powyższym przepisie może obejmować swym zakresem również informacje o podmiotach, o których mowa w art. 31 ustawy. Administrator danych jest zobowiązany do udzielenia takiej informacji, na podstawie art. 33 ust. 1 w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 5 ustawy. Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do wniosku, iż osoba, której dane dotyczą mogłaby uzyskać w ramach dostępu do ogólnokrajowego jawnego rejestru zbiorów danych osobowych szerszy zakres informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, niż w ramach indywidualnej kontroli, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności