Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Stanowisko GIODO dotyczące dostępu do danych telekomunikacyjnych

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Joanna Pytlik 2015-09-02 10:09:29
Ostatnio modyfikował: Joanna Pytlik 2015-09-02 11:26:33

Nad pozyskiwaniem danych telekomunikacyjnych przez służby specjalne i policję nadzór powinien sprawować niezależny organ zewnętrzny – uważa GIODO.

W opinii dr Edyty Bielak-Jomaa, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), przepisy nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw - w kształcie zaproponowanym przez Senat i pozytywnie zaopiniowanym przez rząd - nie zapewniają wystarczających gwarancji ochrony prywatności i tajemnicy komunikowania się obywateli. Są sprzeczne zarówno z Konstytucją RP, jak i Kartą Praw Podstawowych UE, a ponadto nie realizują w sposób prawidłowy wytycznych wynikających z wyroku Trybubału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r. Nie uwzględniają też orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8 kwietnia 2014 r. stwierdzającego nieważność tzw. dyrektywy retencyjnej.

Projektowane przepisy nie zapewniają bowiem niezależnej kontroli udostępniania danych telekomunikacyjnych, nie określają w przypadku niektórych służb maksymalnego czasu prowadzenia kontroli operacyjnej oraz w sposób nieprecyzyjny normują czas przetwarzania danych telekomunikacyjnych pozyskiwanych przez służby specjalne lub policję.

GIODO zwracał uwagę na te kwestie w czasie spotkań uzgodnieniowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, wnosząc o odnotowanie istniejących zastrzeżeń i rozbieżności w ostatecznej wersji stanowiska rządu do projektowanych przepisów. Ponieważ wniosek ten nie został uwzględniony, GIODO skierował pismo do Grzegorza Karpińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Podkreślił w nim, że organ do spraw ochrony danych osobowych podtrzymuje swoją negatywną opinię zarówno wobec projektu ustawy, jak i stanowiska dotychczasowego rządu.

Szczegółowo swoje zastrzeżenia do projektowanych przepisów GIODO przedstawił w piśmie do Marka Wójcika, przewodniczącego podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Oba dokumenty są dostępne poniżej.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak
Wprowadził‚ informację: Joanna Pytlik 2015-09-02 10:13:30
Ostatnio modyfikował: Joanna Pytlik 2015-09-02 10:16:06
[Plik nie istnieje]
Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak
Wprowadził‚ informację: Joanna Pytlik 2015-09-02 10:14:21
Ostatnio modyfikował: Joanna Pytlik 2015-09-02 10:16:06

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności