Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Przetwarzanie danych osobowych bezrobotnych

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Joanna Pytlik 2015-08-19 10:08:33
Ostatnio modyfikował: Joanna Pytlik 2015-08-19 10:52:51

Z napływających do GIODO sygnałów wynika, że dochodzi do nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych bezrobotnych, w związku z realizacją na ich rzecz umów o świadczenie działań aktywizacyjnych. Przy tej okazji między uprawnionymi podmiotami nie tylko przekazywane są dane osobowe w szerszym, niż pozwalają na to przepisy prawa zakresie, ale też zawierane są umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, co nie znajduje podstaw prawnych. W związku z tym GIODO zwraca uwagę na konieczność respektowania zasad wynikających zarówno z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak i z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Komunikat GIODO

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Joanna Pytlik 2015-08-19 10:53:00
Ostatnio modyfikował: Joanna Pytlik 2015-08-19 10:53:35

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności