Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Szkolenie dla ABI z sektora fundacji i stowarzyszeń, 13.11.2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Agnieszka Świątek 2017-10-30 16:10:05
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2018-01-12 10:03:37

Kolejne szkolenie przygotowujące ABI do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych GIODO organizuje dla osób z sektora fundacji i stowarzyszeń.

„Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w fundacjach i stowarzyszeniach w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych” to jego tytuł.

Zakłada ono omówienie zmian, jakie w systemie ochrony danych osobowych wprowadzają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwłaszcza w zakresie obowiązków administratorów danych i wspierających ich ABI - przyszłych inspektorów ochrony danych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które weszło w życie 24 maja 2016 r., a stosowane i egzekwowane będzie od 25 maja 2018 r., poddaje istotnej zmianie sektor ochrony danych osobowych i unifikuje dotychczasowe przepisy ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu, jakie w sektorze fundacji i stowarzyszeń wywołuje przygotowanie się do stosowania nowych regulacji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) organizuje szkolenie, które ułatwi zrozumienie i skuteczne wdrożenie nowych zasad i obowiązków.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie 13 listopada 2017 r. Jest bezpłatne, lecz do udziału w nim uprawnieni są wyłącznie administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI) z sektora fundacji i stowarzyszeń zarejestrowani w ogólnokrajowym, jawnym rejestrze ABI prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do 6 listopada 2017 r. za pośrednictwem kwestionariusza dostępnego na stronie internetowej urzędu pod adresem: https://szkolenia-abi.giodo.gov.pl/. Szczegółowe informacje (w tym dotyczące planu oraz miejsca szkolenia) zostaną doręczone uczestnikom drogą elektroniczną po przesłaniu zgłoszenia udziału.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Ponadto informujemy, że ABI, którzy z powodu braku wolnych miejsc nie zostaną zakwalifikowani na szkolenie, otrzymają nagranie audio-wideo z wydarzenia. Link do nagrania będzie rozsyłany do Państwa pocztą elektroniczną w grudniu 2017 r.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności