UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Rekomendacja R(87) 15 z dnia 17 września 1987 r. dotycząca ochrony danych osobowych wykorzystywanych w sektorze policji.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: 2003-10-28 12:39:28
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:57:05
Rekomendacja dotyczy przetwarzania danych w systemie informatycznym przy czym dany kraj członkowski ma prawo rozszerzyć tę ochronę również na dane przetwarzane ręcznie. Zawiera definicje terminów: "dane osobowe", "dla potrzeb policji" oraz "organ odpowiedzialny". Stałe, zautomatyzowane kartoteki winny być zgłoszane władzy kontrolnej. Zbiory ad hoc, zakładane przy okazji poszczególnych spraw, również powinny być zgłaszane władzy kontrolnej albo na warunkach z nią ustalonych - stosownie do specyfiki tych danych - albo zgodnie z  ustawodawstwem krajowym. Dane zbierane na potrzeby policji powinny być ograniczone tylko do danych, które są potrzebne w celu zapobiegania konkretnemu niebezpieczeństwu, bądź represjonowania konkretnego przestępstwa. Dane oparte na faktach powinny być przechowywane oddzielnie od danych opartych na opiniach i indywidualnych ocenach. Określa warunki, w jakich dane zbierane dla potrzeb policji można przekazywać innym instytucjom, osobom prywatnym lub zagranicznym podmiotom. Zapewnia możliwość dostępu (komu?) do danych, ich korekty i wnoszenia poprawek. Rekomendacja zaleca stworzenie organu niezależnego od policji, który nadzorowałby przetwarzanie danych osobowych przez policję. Jeśli chodzi o zbieranie danych, to policja ma prawo zbierać tylko dane osobowe osób, które odpowiadają pewnym kryteriom. Policja ma też obowiązek informować obywateli, że zbiera o nich dane, chyba że mogłoby to zadziałać na szkodę prowadzonemu śledztwu. Zbiory zawierające dane osobowe osób posiadających broń, czy lista taksówkarzy lub obcokrajowców powinny być trzymane oddzielnie od zbiorów, które są tworzone w celu walki z przestępczością. łączenie poszczególnych zbiorów danych jest możliwe, ale odnosi się tylko do tych zbiorów, które dotyczą przestępców. Rekomendacja zezwala na przekazywanie danych między różnymi jednostkami policji.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2019-05-20
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: 2016-05-16 17:20:20

Ostatnie aktualności