Nowa rekomendacja Rady Europy w sprawie ochrony danych osobowych w sektorze zatrudnienia
W dniu 1 kwietnia 2015 r. przyjęto Rekomendację CM/REC (2015) 5 Komitetu Ministrów na temat ochrony danych osobowych wykorzystywanych dla celów zatrudnienia.

Ostatnie aktualności