Wytyczne dotyczące opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: 2004-07-09 14:53:10
Ostatnio modyfikował: Andrzej Mucha 2016-02-11 10:28:28

Opracowanie omawia sposób przygotowania i zakresu dokumentacji opisującej politykę bezpieczeństwa w zakresie odnoszącym się do sposobu przetwarzania danych osobowych oraz środków ich ochrony określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024)

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Informatyki Biura DIODO
Wytworzył informację: Andrzej Kaczmarek
Wprowadził‚ informację: Andrzej Mucha 2016-02-11 10:25:50
Ostatnio modyfikował: Andrzej Mucha 2016-02-11 10:28:28

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności