Opinia w sprawie bezpieczeństwa danych przekazywanych przy użyciu poczty elektronicznej
Jak zapewnić bezpieczeństwo informacji przekazywanej przy użyciu poczty elektronicznej, to kwestia, która wciąż budzi liczne wątpliwości, zwłaszcza wówczas, gdy przekazywane informacje podlegają ochronie prawnej lub z innych względów powinny być właściwie zabezpieczone, by zapewnić ich poufność, integralność i autentyczność. Mając na uwadze fakt, że wiele narzędzi programowych wykorzystywanych do wysyłania i odbierania poczty elektronicznej nie gwarantuje zapewnienia tych wskazanych wyżej podstawowych atrybutów bezpieczeństwa, nie ma wątpliwości, że ustalenie określonych zasad i środków w tym zakresie jest niezbędne.
Nie wolno ujawniać dokumentacji związanej z zabezpieczaniem informacji i danych osobowych
Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym to dokumenty wewnętrzne, które powinny być udostępniane jedynie ograniczonemu kręgowi osób.
Instalowanie skryptów może być niebezpieczne
GIODO uczula administratorów danych, że wstawianie skryptów, umożliwiających np. zbieranie danych statystycznych, może prowadzić do naruszenia ochrony danych.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności