Edukacja fundamentem systemu ochrony danych osobowych, 17.10.2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-10-03
Wprowadził‚ informację: Anna Dudkowska 2017-10-03 13:10:48
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2017-10-27 09:43:49

Stałe podnoszenie wiedzy zarówno administratorów danych, jak i osób, których dane dotyczą to jedno z wyzwań, które nie traci na aktualności.

To jeden z głównych wniosków, do jakiego doszli uczestnicy międzynarodowej konferencji „Niezmienne wartości i ich skuteczna ochrona w dobie przemian”, która odbyła się 17 października 2017 r. w siedzibie Sejmu RP pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP, Marka Kuchcińskiego. Została ona zorganizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z okazji 20-lecia polskiego prawa do ochrony danych osobowych.

Swą obecnością zaszczycili ją wszyscy dotychczasowi Generalni Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych, którzy pełnili tę funkcję przez ostatnie 20 lat. Dla uczczenia pamięci zmarłego w 2016 r. Michała Serzyckiego, GIODO III kadencji, ustanowiono nagrodę jego imienia, która będzie przyznawana za krzewienie wartości ochrony danych osobowych.

Urzeczywistnienie konstytucyjnych wartości

Zarówno dr Ewa Kulesza, GIODO I i II kadencji, jak i prof. Michał Seweryński, wicemarszałek Senatu RP podkreślali, jak ważne było przyjęcie w 1997 r. ustawy o ochronie danych osobowych. Wskazywali, że przyczyniła się ona do wyeliminowania wielu nieprawidłowości, a jednocześnie konstytucyjnym wartościom nadała kształt konkretnych praw obywateli i obowiązków administratorów danych. Przez te 20 lat ludzie nauczyli się zaś korzystać ze swoich uprawnień.

Wyzwania na najbliższe lata

Edukacja to zadanie, które nie traci na znaczeniu. Zwłaszcza że jesteśmy w przededniu istotnych zmian w systemie ochrony danych osobowych, m.in. w związku z rozpoczęciem stosowania od 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

W sesji poświęconej aktualnym wyzwaniom wielokrotnie zwracano uwagę na ten aspekt.

Kolejne wyzwanie, na które zwracała uwagę reprezentująca Komisję Europejską dr Karolina Mojzesowicz, to zapewnienie harmonizacji w stosowaniu nowych unijnych przepisów. Jak mówiła, to istotne, by nie zagubił się ten jeden z głównych celów obecnej reformy prawa.

Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, GIODO IV i V kadencji, wymienił aż 6 takich wyzwań. Zaliczył do nich:

  • stworzenie całościowego systemu ochrony danych osobowych,
  • opracowanie odpowiednich procedur wewnętrznych na poziomie państw,
  • znalezienie odpowiedzi na wyzwania technologiczne,
  • upowszechnianie wiedzy o reformie, zarówno wśród graczy rynkowych i administracji publicznej, jak i obywateli,
  • uspójnienie stosowania prawa na poziomie sądów, zwłaszcza krajowych,
  • umiejętnie prowadzona współpraca międzynarodowa.

Warunki skutecznego działania

Z kolei dr Edyta Bielak-Jomaa, obecny Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w swoich wystąpieniach odnosiła się do warunków, jakie muszą być spełnione, by organ ochrony danych osobowych działał efektywnie i sprawnie. Jako najważniejsze wymieniła zapewnienie niezależności i odpowiednich środków na funkcjonowanie, a także stworzenie przepisów, które zagwarantują, że ochrona naszych praw podstawowych, jakimi są prawo do ochrony danych osobowych i prawo do prywatności, nie staną się fikcją.

Ochrona danych osobowych – system niezmiennych wartości

Podczas spotkania poruszono wiele innych wątków. Próbowano odpowiedzieć na pytania, dlaczego w dobie postępu technologicznego i globalizacji potrzebne jest nam prawo do ochrony naszych danych osobowych. Wskazywano też na podstawowe wartości, które powinny być fundamentem systemu ochrony danych osobowych, niezależnie od zmieniających się wyzwań technologicznych.

W konferencji uczestniczyło ponad 250 osób - przedstawiciele administracji publicznej, w tym instytucji współpracujących z GIODO, reprezentanci organów ochrony danych z Węgier, Bułgarii i Gruzji, a także przedstawiciele środowisk naukowych, w tym profesorowie - członkowie Komisji Ekspertów GIODO.

Załączone pliki

[Plik nie istnieje]
Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-10-13
Wprowadził‚ informację: Sylwia Walencik 2017-10-13 15:05:25
Ostatnio modyfikował: Sylwia Walencik 2017-10-13 15:05:48

Ostatnie aktualności