Inicjatywy edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2017/2018

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Anna Dudkowska 2017-10-31 09:10:42
Ostatnio modyfikował: Marta Mikołajczyk 2018-02-15 11:35:27

Gminna Szkoła Podstawowa w Oławie
Oława, Województwo: dolnośląskie

2017-11-30
inicjatywa dla: rodziców, dyrektorów, nauczycieli, uczniów

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego
W ramach Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego na terenie szkoły objęto działaniami klasy IV-VII Gminnej Szkoły Podstawowej. Odbyły się warsztaty dla uczniów i szkolenie dla rodziców i nauczycieli prowadzone przez edukatora cyfrowego bezpieczeństwa. W ramach działań poruszono następujące kwestie związane z ochroną danych: 1) pojęcie danych osobowych zwykłych i wrazliwych 2) zagrożenia wynikające z udostępniania danych 3)zagrożenia związane z utratą danych przy korzystaniu z Internetu oraz kart płatniczych 4) zwracanie uwagi rodziców na funkcjonowanie ich dzieci w Internecie.
2017-11-06
inicjatywa dla: uczniów

Jak chronić swoje dane?
6.11.2017 roku klasy IV-VI uczestniczyły w zajęciach niepoświęconych ochronie danych. Dzieci oglądały film poświęcany udostępnianiu danych i utraty kontroli nad nimi. Dyskutowały jak można się chronić i na co warto zwracać uwagę. W związku z funkcjonowaniem uczniów na portalach społecznościowych zwrócono uwagę na aspekty prawne oraz zagrożenia związane z ich funkcjonowaniem i udostępnianiem informacji o sobie i innych.
2017-11-06
inicjatywa dla: uczniów

Jak chronić swoje dane?
6.11.2017 roku klasy IV-VI uczestniczyły w zajęciach niepoświęconych ochronie danych. Dzieci oglądały film poświęcany udostępnianiu danych i utraty kontroli nad nimi. Dyskutowały jak można się chronić i na co warto zwracać uwagę. W związku z funkcjonowaniem uczniów na portalach społecznościowych zwrócono uwagę na aspekty prawne oraz zagrożenia związane z ich funkcjonowaniem i udostępnianiem informacji o sobie i innych.
2017-10-30
inicjatywa dla: nauczycieli, uczniów

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego
W ramach Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego odbyły się szkolenie i warsztaty dla klas 4-7 szkoły podstawowej. Warsztaty prowadził edukator-"Latarnik Polski Cyfrowej". Poruszana problematyka dotyczyła następujących zagadnień związanych z ochroną danych i bezpieczeństwem przy: 1) zawieraniu znajomości przez internet, 2) wyłudzaniu danych przy logowaniach na strony zachęcające do udziału w konkursach lub informujące o wygranych, 3) kradzieży środków z kart płatniczych po niefrasobliwym udostępnieniu danych, 4) praw autorskich przy korzystaniu z materiałów zamieszczonych w internecie.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im.Kornela Makuszyńskiego 
Strzegom, Województwo: dolnośląskie

2018-02-06
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
DZIEŃ OCHRONY DANYCH
Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych w klasach odbyły się zajecia warsztatowe. Uczniowie pracowali w grupach rozwiązywali rebusy i łamigłówki, układali bezpieczne hasła, przygotowywali rebusy dla pozostałych grup. Efektem końcowym było wspólne wykonanie okolicznościowej gazetki.
2018-01-29
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
DZIEŃ OCHRONY DANYCH
Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych w klasach odbyły się zajecia warsztatowe. Uczniowie pracowali w grupach rozwiązywali rebusy i łamigłówki, układali bezpieczne hasła, przygotowywali rebusy dla pozostałych grup. Efektem końcowym było wspólne wykonanie okolicznościowej gazetki.
2017-12-12
inicjatywa dla: rodziców

Szkolenie
W czasie zebrań z rodzicami zostały przeprowadzone szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych oraz zapoznano rodziców z ideą programu.
2017-11-30
inicjatywa dla: nauczycieli, uczniów

WPROWADZENIE DO PROGRAMU
W czasie rady pedagogicznej odbyło się szkolenie dla nauczycieli w zakresie ochrony danych osobowych oraz wprowadzające do programu "Twoje dane - Twoja Sprawa". Z chętnych nauczycieli został utworzony zespół, który razem z uczniami opracował harmonogram działań na rok szkolny 2017/2018. Koordynator przeprowadził szkolenia dla uczniów klas VI i VII. Został powołany zespół "Małych Inspektorów", którzy opracowują scenariusz przedstawienia i szkolenia przewidzianego na marzec dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu.

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach
Jelcz-Laskowice, Województwo: dolnośląskie

2018-02-14
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
GIODO na godzinie wychowawczej
GIODO na godzinie wychowawczej Na przełomie stycznia/lutego uczniowie w ramach godzin wychowawczych realizowali temat: „Chroń swoje dane w Internecie” Zajęcia miały na celu uświadomić uczniom, jakie zagrożenia naszej prywatności czekają na stronach internetowych, zapoznać z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa naszych danych osobowych w Internecie oraz zapoznać z instytucją GIODO. Uczniowie rozpoczęli lekcję od burzy mózgu na temat: prywatności w sieci, ochrony swoich danych, a następnie oglądali prezentację multimedialną w Prezi dot. Ochrony danych i GIODO , a następnie odbyła się dyskusja
2018-01-29
inicjatywa dla: uczniów, dyrektorów, rodziców, nauczycieli

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Wystawa z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych na stronie szkoły ukazał się artykuł dot. tego dnia. Na stronie szkoły pojawił się również plakat informujący o Konkursie: " Twoje Dane-Twoja Sprawa". Termin realizacji tej inicjatywy do połowy marca. W holu szkolnym przygotowana została wystawa z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z ważnymi zagadnieniami dotyczącymi Ochrony Danych Osobowych. Część działań z racji ferii została przeniesiona na miesiąc luty.
2017-12-12
inicjatywa dla: uczniów

Spotkanie klas informatycznych z policjantem
We wtorek 12 grudnia odbyło się spotkanie uczniów klas Technikum Informatycznego z mł. asp. Piotrem Szczygłem policjantem Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach. Podczas spotkania policjant przypomniał podstawowe zasady udostępniania swoich danych osobowych, zwrócił uwagę na konsekwencje podawania ich w sieci oraz poinformował, gdzie można uzyskać pomoc w przypadku kradzieży danych osobowych. Uczniowie klas informatycznych zdobyli nową wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych , którą podzielą się w dalszym etapie projektu z przedszkolakami.
2017-11-27
inicjatywa dla: rodziców, uczniów, nauczycieli

Ankieta dot. znajomości GIODO w ramach projektu: Twoje dane- twoja sprawa. 
W ramach uczestnictwa w programie, w miesiącach październik/listopad uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele Zespołu Szkół mieli możliwość wypełnienia ankiety online, opracowanej przez zespół realizujący projekt i badającej poziom znajomości zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Ankietę wypełniło ogółem 137 respondentów. Ankieta uświadomiła nam , jak ważne są zagadnienia związane z zagrożeniami dla naszych danych osobowych oraz naszej prywatności w Internecie, czy zamieszczania informacji i zdjęć w internecie. Szczegółowe wyniki ankiety dostępne są na stronie szkoły: zsjelcz.pl
2017-10-16
inicjatywa dla: nauczycieli, dyrektorów, rodziców, uczniów

Wystawa informacyjna dot. projektu GIODO " Twoje dane twoja sprawa"
1. Projekt GIODO - Wystawa informacyjna We wrześniu wspólnie z uczniami została przygotowana wystawa informacyjna dot. VIII edycji projektu: „Twoje dane-twoja sprawa”. Ponieważ nasza szkoła przystąpiła do projektu po raz pierwszy, wystawa miała charakter informacyjny. Naszym celem było zaznajomienie uczniów, rodziców oraz nauczycieli z instytucją GIODO, zapoznanie z celami projektu, przedstawienie poszczególnych etapów naszego projektu, a także zachęcenie uczniów do aktywnego włączenia się do niego.

GIMNAZJUM PUBLICZNE NR 2 
SOLEC KUJAWSKI, Województwo: kujawsko-pomorskie

2018-02-01
inicjatywa dla: nauczycieli, uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Obchody DODO
W ramach obchodów DODO odbył się finał konkursu O danych osobowych. Rywalizowały ze sobą drużyny z czterech klas. Uczestnicy musieli m.in. tworzyć odę Do danych osobowych i napisać Dekalog młodego internauty. Podczas trwania różnych konkurencji aktorzy z Koła teatralnego odegrali trzy sceny związane z nieodpowiedzialnym korzystaniem z sieci internetowej i smartfona.
2018-01-01
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Ulotki o GIODO
Na lekcji informatyki uczniowie klas drugich tworzyli ulotki reklamujące działania GIODO lub informujące o zagrożeniach związanych ujawnianiem danych osobowych.
2017-12-21
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Turniej klasowy ODO
W grudniu odbywał się turniej klasowy ODO - O danych osobowych. Uczniowie drugich i trzecich klas w grupach rywalizowali o wygraną, by wziąć udział w finale, który rozegra się w lutym w ramach obchodów DODO.
2017-11-16
inicjatywa dla: nauczycieli

Szkolenie 
Poinformowanie nauczycieli o przystąpieniu szkoły do Projektu, zaprezentowanie materiałów ze szkolenia w GIODO VIII edycja i przydzielenie zadań według harmonogramu umieszczonego na stronie szkoły.

Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej
Pruszcz, Województwo: kujawsko-pomorskie

2018-02-06
inicjatywa dla: dyrektorów, nauczycieli, rodziców, uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
"Ty wybierasz ile wiedzą inni"
6 lutego jest Dniem Bezpiecznego Internetu. W tym dniu zostanie zorganizowaną lekcje z uczniami na temat bezpieczeństwa w Internecie oraz ochrony danych osobowych. Ponadto na stronie szkoły www.spniewiescin.pl zostaną zamieszczone informacje na ten temat. Zostanie zorganizowana wystawa prac uczniów dotycząca ochrony danych oraz zagrożeń wynikających z tego faktu.

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu 
Grudziądz , Województwo: kujawsko-pomorskie

2018-01-26
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetka klasowa 
Twoje dane – Twoja sprawa - to tak ważne zagadnienie pojawiło się również na lekcji w klasie 7a. Najpierw uczniowie wymieniali się opiniami na temat zagrożeń w sieci, by poprzez konsekwencje udostępniania danych dotrzeć do sposobów ochrony danych. Zwieńczeniem działań jest gazetka klasowa, która połączyła wiedzę zdobytą podczas lekcji z umiejętnościami plastycznymi klasowych artystów.
2018-01-26
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja feliotonu z GIODO
W klasie 3b gimnazjum uczniowie mieli okazję poczuć się jak dziennikarze. Punktem wyjścia było zebranie argumentów na temat zagrożeń wynikających z udostępniania danych osobowych, wyłudzania danych przez portale społecznościowe i bezpieczeństwa w sieci. Po zapoznaniu się z cechami felietonu, pracowali w grupach, szlifując swoje umiejętności pisarskie.
2018-01-26
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkursy dla uczniów
W ramach akcji „Twoje dane –twoja sprawa” oraz obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu przeprowadzony został konkurs wiedzy o Bezpiecznym Internecie w kategoriach klas IV-VI i klas VII , II –IIIGim, oraz konkurs na zakładkę do książki.
2018-01-24
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Sztafeta danych 
Ogólnopolska akcja "Twoje dane -Twoja sprawa" " dobiegła " na halę sportową naszej szkoły. Uczniowie klas drugich podczas zajęć z wychowania fizycznego wzięli udział w okazjonalnej sztafecie Przekaż pałeczkę-Przekaż dane? Na pałeczkach sztafetowych zapisane były dane osobowe takie, które można udostępniać oraz te , których udostępniać nie wolno. Zadaniem pięciu grup był bieg sztafetowy gdzie zawodnik otrzymujący pałeczkę podejmował decyzje o przekazaniu do następnego zawodnika (dane udostępnione) lub położeniu pałeczki z danymi, których udostępniać nie wolno. Zadanie o charakterze biegowym z
2018-01-24
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs plastyczny
W ramach ogólnopolskiej akcji „Twoje dane – Twoja sprawa” w klasach starszych zorganizowano konkurs plastyczny. Został on skierowany do dzieci i młodzieży naszej szkoły, a jego głównym jego celem było zachęcenie uczestników do refleksji nad problematyką ochrony prywatności i danych osobowych oraz przedstawienie w sposób twórczy swoich przemyśleń na ten temat. W ramach konkursu uczniowie mieli za zadanie wykonać pracę w dowolnym formacie, dowolną techniką plastyczną. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział 96 uczniów. Wszystkie zgłoszone prace były bardzo ciekawe
2018-01-24
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja wychowawcza 
W ramach programu edukacyjnego „Twoje dane - Twoja sprawa” na godzinie wychowawczej w klasie VI A odbyły się zajęcia na których wspólnie wymienialiśmy zasady bezpieczeństwa w Internecie i znaczenie każdej zasady, jak należy reagować w przypadku zetknięcia się z zagrożeniem w sieci. Uczniowie dzielili się informacjami, w jaki sposób korzystają z Internetu, do czego Internet najbardziej się przydaje, co im najbardziej podoba się w Internecie. Odpowiedzi uczniów zapisywaliśmy na tablicy. W grupach uczniowie opracowali kodeks zachowań chroniących prywatność w sieci oraz wykonali transparent.
2018-01-23
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcje o ochronie danych osobowych dla najmłodszych 
Zajęcia "Twoje dane – Twoja sprawa". Na zajęciach edukacyjnych poświęconych tej tematyce uczniowie dowiedzieli się jak istotna jest ochrona danych osobowych. Po przeprowadzonych zajęciach wszyscy spotkali się na holu klas I – III na podsumowaniu pierwszego etapu akcji. Uczniowie mieli okazję sprawdzić na jakim poziomie jest ich wiedza dotycząca ochrony danych osobowych.
2018-01-23
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Nietypowa lekcja katechezy 
W ramach programu edukacyjnego „Twoje dane - Twoja sprawa” na katechezie odbyły się zajęcia przypominające uczniom znaczenie ochrony danych osobowych oraz prawo do prywatności każdego z nas. W kontekście religijnym problemy wchodzą w zakres siódmego przykazania Dekalogu i piątego, jeżeli człowiek jest poniżany czy ośmieszany przez Internet. Na zajęciach wykorzystano technologię informacyjno-komunikacyjną, a dokładnie quiz kahoot. Uczniowie, przy pomocy komórek z dostępem do Internetu, odpowiadali na pytania dotyczące m.in. cyfrowych śladów, profilowania, praw autorskich czy przechowywania dany
2018-01-22
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs na plakat-komiks-zakładkę dla klas I-III
Uczniowie wykonali prace na ten temat ochrony danych osobowych. Były to plakaty, zakładki do książek, komiksy, krzyżówki oraz rymowanki. Przygotowana została również prezentacja multimedialna. Po przeprowadzonych zajęciach wszyscy spotkali się na holu klas I – III na podsumowaniu pierwszego etapu akcji. Na tę okoliczność wychowawczynie przygotowały wystawę zgromadzonych prac,
2018-01-19
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
To ja decyduję o tym, kto mnie zna
To ja decyduję o tym, kto mnie zna- Twoje dane Twoja sprawa to temat lekcji wychowawczej, która została przeprowadzona w klasie 4b. Celem lekcji było uświadomienie uczniom, czym są dane osobowe i kiedy są one wykorzystywane oraz przedstawienie zagrożeń wynikających z podawania danych osobowych osobom trzecim. Uczniowie bardzo aktywnie pracowali indywidualnie, w parach i w grupach. Zgodnie podali, że ich dane osobowe powinny być znane tylko bliskiej rodzinie i bliskim przyjaciołom a ochrona danych osobowych służy przede wszystkim ich bezpieczeństwu. Zdali sobie sprawę, że są miejsca i sytuac
2018-01-19
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs na rymowankę klasy I-III
Nasza placówka uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Twoje dane – Twoja sprawa”. Włączyli się w nią także najmłodsi uczniowie. Odbył się konkurs na rymowankę dla klas I-III. Wyniki konkursu zostały podsumowane na apelu, a rymowanki odczytane przez uczniów.
2018-01-18
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
To ja decyduję o tym, kto mnie zna.
W ramach akcji "Twoje dane - Twoja sprawa" w klasie V b, na godzinie wychowawczej, została przeprowadzona lekcja na temat: "To ja decyduję o tym, kto mnie zna". Uczniowie dyskutowali na temat ujawniania swoich danych osobowych osobom poznanym przypadkowo oraz w grupach w formie warsztatów przygotowali scenki ilustrujące czego mogą się obawiać jeśli dojdzie do takich sytuacji. Uczniowie tej klasy zostali uświadomieni co może ich spotkać w internecie w przypadku bezmyślnego ujawnienia swoich danych.
2018-01-11
inicjatywa dla: uczniów

Lekcja wychowawcza 
W ramach akcji Twoje dane-Twoja sprawa w klasie IV a przeprowadzona została lekcja wychowawcza: "Twoje dane - twoja sprawa" - prywatność, dane osobowe, ochrona danych osobowych w internecie. Uczniowie poznali co to jest prywatność oraz: - czym tak naprawdę są dane osobowe. - w jakich sytuacjach je ujawniamy - jak chronić dane w Internecie. Uczniom zostało przekazane, że publikując takie informacje, dzielą się nimi z całym światem, a to, co trafia do Internetu, pozostaje tam na zawsze. Dlatego powinni wiedzieć, że warto ostrożnie publikować informacje o sobie i unikać podawania swoich d
2018-01-04
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja wychowawcza
W czwartek, 4 stycznia 2018 roku, w klasie IV c odbyła się lekcja wychowawcza na temat „Kto może znać moje dane osobowe”. Uczniowie i wychowawczyni rozmawiali m.in. na temat, komu można udostępniać swoje dane osobowe i co może się stać, jeśli udostępnimy dane niepowołanym osobom. Zagadnienie to związane jest również z problemem bezpieczeństwa w internecie. Następnie uczniowie wspólnie z wychowawczynią zrobili gazetkę klasową o bezpieczeństwie w sieci.
2018-01-03
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Godzina wychowawcza w gimnazjum
3 stycznia 2018 r. na godzinie wychowawczej w klasie III a gimnazjum została przeprowadzona lekcja z wykorzystaniem scenariusza przygotowanego przez Edytę Mierzwę i Magdalenę Krzakiewicz-Rospond , której celem było uwrażliwienie uczniów na potrzebę ochrony swoich danych osobowych. Podczas zajęć z wykorzystaniem wielu metod nauczania, materiałów w formie tekstów i ćwiczeń oraz środków multimedialnych gimnazjaliści poznali pojęcia takie jak: prywatność, sfera prywatności i dane osobowe. Uczniowie pracowali w grupach, słuchali wykładu, brali udział w ukierunkowanej dyskusji.
2017-12-07
inicjatywa dla: nauczycieli

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Spotkanie zespołó wychowawczych 
& grudnia 2017 r. odbyły się w grupach wiekowych spotkania zespołów wychowawczych. Celem spotkań było wnikliwe zapoznanie się z Programem "Twoje dane- Twoja sprawa", wybór poprzez burzę mózgów priorytetów i zadań dla poszczególnych grup wiekowych, a następnie wpisanie ich w harmonogram zadań i ustalenie terminów realizacji.
2017-11-14
inicjatywa dla: nauczycieli

Warsztaty dla nauczycieli
Koordynator programu przeprowadził warsztaty z nauczycielami szkoły. W trakcie warsztatów obejrzano prezentację "Bezpieczeństwo danych osobowych w szkole". W formie ćwiczebnej omówiono Program „Twoje dane – Twoja sprawa” krok po kroku. Uzgodniono terminarz działań. Przekazano materiały z płyty, którą koordynator otrzymał podczas konferencji inaugurującej program.
2017-11-13
inicjatywa dla: dyrektorów

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
Podczas miejskiej narady dyrektorów organizowanej przez Urząd Miejski w Grudziądzu szkolny koordynator programu a zarazem dyrektor szkoły podzielił się informacjami nt. wybranych zagadnień i regulacji prawnych związanych z wejściem nowych przepisów od dnia 25.05.2018 r. Przekazał opracowane przez siebie i GIODO materiały szkoleniowe. Omówił zasady ochrony danych osobowych oraz przepisy regulujące monitoring wizyjny w szkole. Podał strony rejestracji zbiorów danych. Popularyzował program GIODO „Twoje dane - Twoja sprawa”.

Zespół Szkół w Trawnikach
Trawniki, Województwo: lubelskie

2018-02-19
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcje tematyczne - dla uczestników kursu teoretycznych przedmiotów zawodowych WODiDZ w Trawnikach dla sprzedawców III stopień 
Lekcja połączona z pokazem filmów tematycznych mini. wykład, dyskusja tematyczna. W lekcjach WODiDZ uczestniczą słuchacze - ze szkół województwa lubelskiego, przebywający na miesięcznych kursach teoretycznych przedmiotów zawodowych.
2018-01-25
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcje tematyczne - dla uczestników kursu teoretycznych przedmiotów zawodowych WODiDZ w Trawnikach dla cukierników III stopień i dla elektromechaników
W ramach lekcji odbyło się spotkanie z koordynatorem projektu w szkole Agnieszką Koch i panią Pedagog . Młodzież miała okazję zapoznać się z zagrożeniami w sieci, przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przeprowadzono pokaz filmów tematycznych oraz pogadankę wg. scenariusza.
2018-01-19
inicjatywa dla: dyrektorów, nauczycieli, rodziców

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolenie dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców.
W ramach obchodów XII Dnia Ochrony Danych Osobowych zorganizowano szkolenie dla szkół z Gminy Trawniki, w którym uczestniczyły 4 szkoły z Trawnik - dwie szkoły, Dorohuczy i Oleśnik. Szkolenie zostało przeprowadzone przez trzech nauczycieli Zespołu Szkół w Trawnikach. Przedstawiono przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, pokaz filmów, dyskusje tematyczną. Podzielono się materiałami z akcji "Twoje dane - twoja sprawa". Zachęcano uczestników do dzielenia się wiedzą i pomysłami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Pomysłami na akcje, scenariuszami lekcji, wydarzeniami.
2018-01-18
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja dotyczaca Ochrony Danych Osobowych w ramach lekcji teoretycnych przedmiotów zawodowych w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawod
W ramach obchodów XII Dnia Ochrony Danych Osobowych przeprowadzono lekcje na teoretycznym kursie przedmiotów zawodowych dla sprzedawców w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w klasie Branżowej Szkole pierwszego stopnia.
2018-01-17
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja dotycząca Ochrony Danych Osobowych
W ramach lekcji odbyło się spotkanie z koordynatorem projektu w szkole Agnieszką Koch i panią Pedagog . Młodzież miała okazję zapoznać się z zagrożeniami w sieci, przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przeprowadzono pokaz filmów tematycznych oraz pogadankę wg. scenariusza.
2018-01-15
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja dotycząca Ochrony Danych Osobowych 
W ramach lekcji odbyło się spotkanie z koordynatorem projektu w szkole Agnieszką Koch i panią Pedagog . Młodzież miała okazję zapoznać się z zagrożeniami w sieci, przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przeprowadzono pokaz filmów tematycznych oraz pogadankę wg. scenariusza.
2018-01-15
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja dotyczaca Ochrony Danych Osobowych w ramach lekcji 
Lekcja poświęcona ochronie danych osobowych, połączona z pokazem filmów tematycznych, dyskusja tematyczna i mini. wykład.

Szkoła Podstawowa nr 1
Zielona Góra, Województwo: lubuskie

2018-01-30
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
konkurs
TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA Dnia 30 stycznia 2018 klasy 7-me pod nadzorem opiekuna z SP-1 im. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze wzięły udział w konkursie (rozwiązywali krzyżówkę) z okazji obchodów w Polsce – Dnia Ochrony Danych Osobowych. Koordynator Aneta Gałęzewska-Grysak
2018-01-26
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
wystawa
TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA Dnia 26 stycznia 2018 klasy 7-me pod nadzorem koordynatora z SP-1 im. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze przygotowały wystawę z okazji obchodów w Polsce – Dnia Ochrony Danych Osobowych - którego celem jest uwrażliwienie ludzi na potrzebę ochrony swojej prywatności i danych osobowych. Koordynator : Aneta Gałęzewska-Grysak
2018-01-25
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
l.wychowawcza
TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA Dnia 25 stycznia 2018r. klasa 7c wraz z wychowawcą z SP-1 im. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze zaprojektowała plakaty informujące dzieci o ochronie danych osobowych na lekcji wychowawczej oraz została wyświetlona prezentacja GIODO. Inicjatywa miała na celu poszerzenie wiedzy na temat poszanowania praw człowieka. Koordynator Aneta Gałęzewska-Grysak
2017-12-05
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
prezentacja
5 grudnia 2017r. klasa 7d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze tworzyła prezentacje w Power Poincie na lekcji wychowawczej pod tytułem MOJE DANE - MOJA SPRAWA.
2017-11-28
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
plakat
28 listopada 2017 r uczniowie klasy 7a z SP-1 w Zielonej Górze podjęli działanie - zaprojektowali plakaty na godzinie wychowawczej na temat - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu
Międzyrzecz, Województwo: lubuskie

2018-01-15
inicjatywa dla: nauczycieli

Szkolenie dla rady pedagogicznej
Przedstawienie celów i założeń uczestnictwa szkoły w programie Twoje dane -Twoja sprawa.

Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Żyrardowie
Żyrardów, Województwo: mazowieckie

2018-02-02
inicjatywa dla: uczniów

lekcja w klasie If
Dnia 2 lutego odbyła się lekcja o ochronie danych osobowych w klasie If. Lekcję przeprowadziła Elżbieta Żaboklicka, koordynator programu TDTS, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie dowiedzieli się m.in. o wejściu w życie RODO, o tym jak i dlaczego trzeba chronić dane osobowe. Temat wzbudził duże zainteresowanie klasy.
2018-02-01
inicjatywa dla: uczniów

lekcja w klasie Ib
Dnia 1 lutego 2018r. w klasie Ib została przeprowadzona lekcja o ochronie danych osobowych. Lekcję przeprowadziła Elżbieta Żaboklicka, koordynator programu TDTS.
2018-01-02
inicjatywa dla: nauczycieli

szkolenie nauczycieli
Dnia 12 grudnia 2017r. Elżbieta Żaboklicka - koordynator Programu przeprowadziła szkolenie Rady Pedagogicznej, wykorzystując materiały ze szkolenia z dnia 26 października 2017r. Nauczycielom zostały przekazane m.in. informacje dotyczące wejścia w życie RODO i możliwości realizacji lekcji przedmiotowych na temat ochrony danych osobowych.

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
Warszawa, Województwo: mazowieckie

2018-01-09
inicjatywa dla: nauczycieli

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szanuj siebie i innych w sieci – nauka poprzez zabawę z wykorzystaniem darmowych zasobów internetowych
Szkolenie przeznaczone było dla nauczycieli informatyki w szkole podstawowej, nauczycieli wychowawców oraz dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych i wizerunku w sieci oraz kulturalnych, zgodnych z netykietą zachowań w sieci. Celem było: Przypomnienie podstawowych zagadnień dotyczących netykiety. Poszerzenie wiedzy na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Prezentacja, w jaki sposób można przybliżyć uczniom zagadnienia związane z budowaniem i ochroną wizerunku w sieci.
2017-12-16
inicjatywa dla: nauczycieli

Spotkanie stacjonarne w ramach Sieci współpracy i samokształcenia Twoje dane - Twoja sprawa
Zajęcia warsztatowe dotyczyły następującej tematyki: zakładanie prostego bloga do reprezentowania treści związanych z realizacją programu TDTS, dodawanie postów z grafiką i tekstem, zamieszczanie linków do wartościowych zasobów, tworzenie chmurek z wyrazów i zamieszczanie na blogu, modyfikacja parametrów bloga. Zajęcia praktyczne dotyczyły także wykorzystania aplikacji „chmurowych” w realizacji zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i prywatnością: dysk wirtualny Google, dokumenty Google, tworzenie ankiety w formularzach Google, aplikacje do skracania długich adresów.
2017-11-28
inicjatywa dla: rodziców, dyrektorów, nauczycieli

Wygłoszenie referatu na temat: Moja cyfrowa tożsamość ─ jak ją chronić, dlaczego warto i jak uczyć o ochronie danych osobowych?
Wykład został wygłoszony przez Grażynę Gregorczyk podczas konferencji: „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie – profilaktyka cyberprzemocy”, organizowanej przez Samorząd Gminy Wyszków oraz Wyższą Szkołę im. Pawła Włodkowica w Płocku, Filia Wyszków.
2017-11-25
inicjatywa dla: nauczycieli

Sieć współpracy i samokształcenia dla uczestników programu Twoje dane - Twoja sprawa
Sieć współpracy i samokształcenia została uruchomiona aby umożliwić współpracę oraz wymianę doświadczeń między szkołami i placówkami oświatowymi z województwa mazowieckiego, które zgłosiły się w tym roku szkolnym do programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Nazwa sieci: Zastosowania TIK w realizacji zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i prywatnością. Praca w sieci obejmuje zarówno spotkania stacjonarne (raz w miesiącu) oraz aktywność na platformie online.
2017-11-02
inicjatywa dla: dyrektorów, rodziców, nauczycieli, uczniów

Broszury na temat ochrony danych osobowych
Materiały informacyjne, dotyczące ochrony prywatności w sieci, są opracowywane w postaci broszur, odpowiednio dla nauczycieli i dla uczniów na każdym poziomie kształcenia. Mają za zadanie: -przybliżenie pojęć dotyczących ochrony prywatności, -przekazać wiedzę o prawach w zakresie ochrony swoich danych w sieci, -pokazać, jak chronić swoje dane i reagować na ich naruszenia. Treść materiałów wpisuje się w realizację kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018. Materiały są udostępniane grupom wycieczkowym, korzystającym z bazy „Gościniec” oraz uczestnikom szkoleń i si
2017-10-24
inicjatywa dla: nauczycieli, dyrektorów

IV Konferencja "Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej"
Tematem konferencji było bezpieczeństwo informacyjne i zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym, także w wymiarze bezpieczeństwa nauczyciela, ucznia, rodzica funkcjonujących w cywilizacji informacyjno-technologicznej. Ważnym zagadnieniem poruszanym podczas Konferencji było wejście w życie regulacji UE RODO, które kładzie nacisk na właściwe zabezpieczenie przetwarzanych informacji, także w placówkach oświatowych. Wykład inauguracyjny „Bezpieczeństwo informacyjne w cyfrowym świecie edukacji”, wygłosiła Pani Hanna Batorowska, dr hab., prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 124 uczestni
2017-10-20
inicjatywa dla: rodziców

Szkolenie Rady Rodziców z gimnazjum w Jastrzębiej Górze
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu mającego na celu szkolenie grup wycieczkowych, korzystających z Bazy Noclegowej "Gościniec" w zakresie ochrony danych osobowych i obejmowało: 1. Praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych; 2. Wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych nałożone przepisami prawa; 3. Przetwarzanie danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych; 4. Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online; 5. Procedury reagowania w szkole w sytuacjach zagrożeń uczniów w sieci.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko
Garbatka-Letnisko, Województwo: mazowieckie

2018-02-06
inicjatywa dla: uczniów

Cyfrowobezpieczni.
Apel dotyczący bezpiecznego korzystania z internetu.
2017-11-01
inicjatywa dla: uczniów

Gazetka ścienna
Przygotowanie gazetki ściennej w szkole o tematyce ochrony danych osobowych.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu
Radom, Województwo: mazowieckie

2018-01-30
inicjatywa dla: uczniów

Lekcja 
Jak chronić dane osobowe?
2018-01-27
inicjatywa dla: nauczycieli, uczniów, dyrektorów, rodziców

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Informacja
Umieszczenie na stronie internetowej Listu z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2018-01-15
inicjatywa dla: uczniów

Lekcja dla uczniów klas 7
Jak chronić swoje dane osobowe?
2018-01-02
inicjatywa dla: uczniów

Lekcja 
Jak chronić dane osobowe?
2017-12-21
inicjatywa dla: rodziców, nauczycieli, uczniów, dyrektorów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Informacja o programie
Informacja o programie umieszczona na stronie internetowej szkoły i na profilu na portalu Facebook
2017-12-18
inicjatywa dla: uczniów

Lekcja dla uczniów klasy 4
Jak chronić naszą prywatność?
2017-12-11
inicjatywa dla: rodziców

Spotkanie dla rodziców uczniów klas 7
Informacja o celach programu "Twoje dane-twoja sprawa". Uświadomienie rodzicom wagi tematu. Ochrona danych w internecie.
2017-12-11
inicjatywa dla: uczniów

Lekcja dla uczniów klasy 4
Jak chronić dane osobowe?
2017-12-11
inicjatywa dla: uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Prezentacja
Prezentacja multimedialna dotycząca bezpieczeństwa w internecie i ochrony danych. Umieszczona na stronie internetowej szkoły, wyświetlona na zebraniu z rodzicami. Zrobiona z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych i Dnia Bezpiecznego Internetu.
2017-12-11
inicjatywa dla: uczniów, rodziców

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Ulotka
Ulotka na temat programu i bezpieczeństwa danych w Internecie.
2017-12-11
inicjatywa dla: rodziców, nauczycieli, uczniów, dyrektorów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Wystawka
Wystawka z hasłami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
2017-12-07
inicjatywa dla: uczniów

Lekcja dla uczniów klas 5
Jak chronić dane osobowe?
2017-12-05
inicjatywa dla: uczniów

Lekcja 
Układanie hasła do programu "Twoje dane, Twoja sprawa".
2017-11-29
inicjatywa dla: nauczycieli

Informacja dla nauczycieli o programie
Przekazanie nauczycielom informacji na temat programu "Twoje dane - twoja sprawa"
2017-11-28
inicjatywa dla: uczniów

Lekcja 
Jak chronić dane osobowe?
2017-11-24
inicjatywa dla: nauczycieli, uczniów

Spotkanie
Wybranie uczniów do programu sprawnościowego GIODO. Przedstawienie im zasad programu. Spisanie harmonogramu działań w ramach programu ""Twoje dane, Twoja sprawa".
2017-11-20
inicjatywa dla: nauczycieli

Lekcja
Lekcja w klasie 6b na temat: "Jak chronić dane osobowe?" poruszająca zagadnienie prawa do prywatności w sieci, na ulicy, we własnym domu. Wskazanie sposobów postępowania w sytuacjach zagrożenia.
2017-11-20
inicjatywa dla: uczniów

Lekcja dla uczniów klasy 6
Jak chronić dane osobowe?
2017-11-17
inicjatywa dla: uczniów

Lekcja
Lekcja w klasie 4a na temat: "Jak chronić dane osobowe?". Wskazanie sytuacji zagrażających prywatności w sieci, w domu, na ulicy oraz sposobów postępowania.
2017-11-16
inicjatywa dla: uczniów

Lekcja
Lekcja dla uczniów klasy 5b "Jak chronić dane osobowe?". Rozmowa o prawie do prywatności w Internecie, o zagrożeniach. Wskazanie sposobów działania mającego na celu ochronę prywatności w sytuacjach, które miały miejsce w życiu poszczególnych uczniów.
2017-11-09
inicjatywa dla: uczniów

Lekcja
Lekcja dla uczniów klasy 6a na temat: "Jak chronić dane osobowe?" poruszająca kwestię prawa do prywatności w Internecie, na portalach społecznościowych oraz w domu i na ulicy.
2017-11-02
inicjatywa dla: nauczycieli

Spotkanie
Spotkanie z kilkoma osobami z grona nauczycielskiego. Przekazanie informacji ze szkolenia "Twoje dane, Twoja sprawa". Omówienie zasad działania w programie i realizowania jego ceków.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu
Radom, Województwo: mazowieckie

2018-01-10
inicjatywa dla: rodziców

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Referat na temat: "Nadużywanie komputera i Internetu - kiedy zaczyna się problem, jak reagować?"
Przedstawienie podczas zebrań z rodzicami w klasach IV-VII referatu na temat: "Nadużywanie komputera i Internetu - kiedy zaczyna się problem, jak reagować?"
2017-12-12
inicjatywa dla: nauczycieli

Warsztaty na temat bezpiecznego korzysania z cyberprzestrzeni.
Warsztaty dla nauczycieli z zakresu bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, zorganizowane w ramach projektu cybernauci - kompleksowy projekt kształcenia bezpiecznych zachwiań w sieci.
2017-11-07
inicjatywa dla: rodziców

Warsztaty na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie.
Zorganizowanie warsztatów dla wszystkich chętnych rodziców na temat: "Moje dziecko a Internet. Jak sensownie działać wychowawczo?".

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni - Letnisku
Jedlnia - Letnisko, Województwo: mazowieckie

2017-11-27
inicjatywa dla: nauczycieli

Szkolenie ,, ABC danych osobowych”
Zapoznanie nauczycieli z informacjami co to są dane osobowe, jak je chronić. Informacje o zagrożeniach związanych z udostępnianiem danych przez internet oraz w aplikacjach na telefonach.
2017-11-15
inicjatywa dla: uczniów

Gazetka dla uczniów "Ochrona danych osobowych"
Wykonana została gazetka dla uczniów z podstawowymi informacjami o danych osobowych - co to są dane osobowe, jak je chronić.
2017-11-06
inicjatywa dla: dyrektorów, nauczycieli

Szkolenie Rady Pedagogicznej
Omówienie celu Programu, przedstawienie inicjatyw jakie możliwe są do zorganizowania dla uczniów w ramach VIII edycja Programu „Twoje dane - Twoja sprawa." Przedstawianie pomocy do wykorzystania na zajęciach. Poinformowanie o cyklu szkoleń dla nauczycieli związanych z wejściem w maju 2018 r. nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach
Białobrzegi, Województwo: mazowieckie

2018-01-29
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Tydzień Ochrony Danych Osobowych
Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych w Publicznym Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach przeprowadzono przez cały tydzień od 29 stycznia do 02 lutego szereg działań: gazetki tematyczne, plakaty, konkursy, lekcje wychowawcze dot. ochrony danych osobowych, ankiety, prezentacje filmików z serii" Owce w sieci", wystawy prac uczniów.

Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie
Teresin, Województwo: mazowieckie

2017-11-17
inicjatywa dla: uczniów

Ochrona danych osobowych - bezpieczeństwo w internecie
Ochrona danych osobowych - bezpieczeństwo w internecie Lekcja dla uczniów kl. 6c prowadzona przez pedagoga szkolnego. Jak bezpiecznie korzystać z internetu, jak zabezpieczyć dostęp do kont osobistych oraz profili na portalach społecznościowych.
2017-10-25
inicjatywa dla: rodziców

„Zagrożenia cyfrowego świata – Jak bezpiecznie funkcjonować w Internecie ?”
W ramach współpracy Szkoły Podstawowej im. św. M. Kolbego w Teresinie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sochaczewie dnia 25.10.2017 r. o godz. 17:00 zorganizowane zostało spotkanie dla Rodziców z psychologiem. Temat spotkania: „Zagrożenia cyfrowego świata – Jak bezpiecznie funkcjonować w Internecie ?” Spotkanie przeznaczone było dla rodziców wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej i Oddziałów Gimnazjalnych.
2017-10-18
inicjatywa dla: uczniów

Światowy Dzień Godności 
18.10.2017 r. Światowym Dniem Godności - Zajęcia z okazji obchodów tego dnia, miały na celu podkreślenie, jak ważne jest poczucie godności w życiu młodych ludzi. Na szacunek i godne życie zasługuje każdy człowiek, skupienie się na wzajemnej tolerancji i życzliwości, godności i jej wartości. Na zajęciach pedagog szkolny nawiązał do edycji 2016/2017, w której skupiano się na zjawisku powszechnym wśród młodych ludzi, mowa tu o hejcie - zjawisku znanym i niebezpiecznym. Tegoroczne hasło, „RÓŻNI, ALE RÓWNI” to uświadomienie młodym ludziom, że każda różnica może być wzbogacająca i budująca.
2017-10-17
inicjatywa dla: rodziców, uczniów

Gazetka - Hejt i materiały dla uczniów i rodziców
Gazetka dla uczniów nawiązująca do zjawiska HEJTU, umieszczona na głównym szkolnym korytarzu. Opis zjawiska hejtu, czym jest , porady jak sobie poradzić w takiej sytuacji, gdzie szukać pomocy. Gazetka wzbudziła zainteresowanie wśród uczniów klas starszych. Materiały dla uczniów i rodziców zostały udostępnione pod artykułem dot. Światowego Dnia Godności na stronie internetowej szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej
Pruszków, Województwo: mazowieckie

2017-11-23
inicjatywa dla: uczniów

Spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej
Przedstawiciele Straży Miejskiej prowadzili zajęcia warsztatowe, spotykali się z uczniami, uczyli, mówili jak być bezpiecznym w Internecie, co to są dane osobowe, jak chronić swoje dane, jak rozpoznać czy strona jest bezpieczna. Uczyli jak wypełniać formularze, odpowiadali na wszystkie pytania uczniów. Uczyli korzystania ze stron internetowych, pokazywali krótkie filmy dotyczące bezpieczeństwa danych.
2017-11-06
inicjatywa dla: rodziców, uczniów

Przygotowanie tablicy informacyjnej dla rodziców i uczniów
Zamieszczenie na terenie szkoły plakatu informującego o przystąpieniu do projektu. Promowanie projektu „Twoje dane –Twoja sprawa". Ogłoszenie konkursu na logo.
2017-11-03
inicjatywa dla: nauczycieli

Spotkanie zespołu do realizacji Projektu 
Wybranie zespołu odpowiedzialnego za realizację Projektu na terenie szkoły. Przekazanie materiałów otrzymanych na szkoleniu – pakiet edukacyjny. Przygotowanie do zamieszczenia na szkolnej stronie WWW informacji na temat przystąpienia szkoły do realizacji projektu Projektu i działalności Giodo, promowanie projektu „Twoje dane –Twoja sprawa"
2017-10-31
inicjatywa dla: nauczycieli

Twoje dane, Twoja sprawa
Szkolenie rady pedagogicznej w zakresie: ochrony danych osobowych, realizacji programu i prowadzenia zajęć poruszających tematykę ochrony danych osobowych na zajęciach z rożnych przedmiotów. Zostały zrealizowane następujące tematy: źródła prawa ochrony danych osobowych, zasady przetwarzania danych osobowych, ochrona danych osobowych w szkole, prywatność i dane osobowe w cyfrowym świecie, cyfrowa tożsamość, zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego użytkownikom, edukacja i profilaktyka dotycząca funkcjonowania w cyfrowym świecie, niektóre zmiany w przepisach od 25.05.2018

Szkoła Podstawowa nr 150
Warszawa, Województwo: mazowieckie

2018-01-29
inicjatywa dla: rodziców, nauczycieli, uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetka okolicznościowa
Gazetka okolicznościowa dotycząca zasad ochrony danych osobowych z okazji "Dnia ochrony danych osobowych".
2018-01-29
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs wiedzy
Świetlicowy konkurs wiedzy na temat ochrony danych osobowych "Chroniąc dane - chronisz siebie".
2018-01-29
inicjatywa dla: nauczycieli

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolenie Zespołu Wychowawców Świetlicy
Szkolenie Zespołu Wychowawców Świetlicy z zakresu ochrony danych osobowych w szkole (WDN).
2018-01-29
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Tydzień Ochrony Danych Osobowych - zajęcia edukacyjne w świetlicy szkolnej
Obchody Tygodnia Ochrony Danych Osobowych - inicjatywa podjęta przez świetlicę szkolną
2018-01-09
inicjatywa dla: uczniów

Zajęcia plastyczno-techniczne
Wykonanie na zajęciach świetlicowych masek karnawałowych - wdrażanie dzieci do ochrony własnego wizerunku.
2017-12-04
inicjatywa dla: uczniów, rodziców, nauczycieli

Strona www szkoły
Strona internetowa szkoły (materiały edukacyjne, informacje o programie)
2017-11-24
inicjatywa dla: uczniów

Debata uczniów
Debata delegacji uczniów w Pałacu Prezydenckim w Warszawie pt. "Stop dla hejtu w Internecie"
2017-11-06
inicjatywa dla: nauczycieli, uczniów, rodziców

Gazetka informacyjno-edukacyjna
Gazetka edukacyjna w szkole – tablica zawiera materiały na temat ochrony danych osobowych, prawa do prywatności oraz bezpieczeństwa w sieci. Informuje również o udziale szkoły w programie „Twoje dane – Twoja sprawa…”
2017-10-26
inicjatywa dla: nauczycieli, uczniów, rodziców

Pozyskanie materiałów edukacyjnych
Pozyskanie materiałów edukacyjnych do zbiorów biblioteki szkolnej w zakresie ochrony danych osobowych i prawa do prywatności.
2017-10-12
inicjatywa dla: nauczycieli

Pozyskanie materiałów edukacyjnych
Pozyskanie materiałów edukacyjnych (scenariusze lekcji, filmy edukacyjne) poświęconych bezpieczeństwu dzieci w Internecie - współpraca z Fundacją "Dajemy Dzieciom Siłę".
2017-09-01
inicjatywa dla: nauczycieli, dyrektorów, uczniów, rodziców

Wdrożenie dokumentacji
Wdrożenie dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa informacji w Szkole Podstawowej nr 150 w Warszawie.
2017-08-31
inicjatywa dla: dyrektorów, nauczycieli

Szkolenie Rady Pedagogicznej
Szkolenie Rady Pedagogicznej "Instrukcja w sprawie użytkowania elektronicznych nośników informacji (ENI) w Szkole Podstawowej nr 150 w Warszawie".
2017-08-30
inicjatywa dla: nauczycieli, dyrektorów

Szkolenie Rady Pedagogicznej
Szkolenie Rady Pedagogicznej "Ochrona danych osobowych według ustawy o ochronie danych osobowych (UODO) i rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO)".

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I DYWIZJI TADEUSZA KOŚCIUSZKI W OSTROŁĘCE
OSTROŁĘKA, Województwo: mazowieckie

2018-01-31
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Tekst piosenki o ochronie danych osobowych
Ułożenie tekstu piosenki o ochronie danych osobowych i bezpiecznym internecie pt. "Chroń swe dane" (w ramach Ogólnopolskiego Programu Sprawnościowego GIODO)
2018-01-19
inicjatywa dla: nauczycieli, uczniów

Zgłoszenie szkoły do obchodów DBI 2018
Zgłoszenie szkoły do udziału w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu 2018
2018-01-12
inicjatywa dla: rodziców, uczniów, nauczycieli

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetka - Chroń swoje dane
Wykonanie gazetki z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych - Chroń swoje dane
2017-12-07
inicjatywa dla: rodziców, uczniów, nauczycieli

Gazetka - 20-lecie ochrony danych
Uczniowie przygotowali gazetkę na korytarzu z okazji 20-lecia ochrony danych osobowych w Polsce.
2017-11-28
inicjatywa dla: nauczycieli

Szkolenie w ramach VIII edycji Programu GIODO
Szkolenie dla nauczycieli w związku z przystąpieniem szkoły do VIII edycji Programu GIODO "Twoje dane - Twoja sprawa". Przekazanie najważniejszych informacji z konferencji w Warszawie (m.in. dotyczących RODO). Przedstawienie harmonogramu działań związanych z udziałem w programie.
2017-11-24
inicjatywa dla: uczniów

Przystąpienie do Ogólnopolskiego Programu Sprawnościowego GIODO
Przystąpienie do Ogólnopolskiego Programu Sprawnościowego GIODO. Spotkanie z grupą uczniów biorących udział w programie, opracowanie harmonogramu działań grupy.
2017-11-20
inicjatywa dla: rodziców, uczniów, nauczycieli

Gazetka informacyjna o GIODO
Gazetka w korytarzu szkolnym informująca o przystąpieniu szkoły do programu i o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu.

Zespół Szkół im. Michała Konarskiego
Warszawa, Województwo: mazowieckie

2018-01-29
inicjatywa dla: nauczycieli

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolenie Rady Pedagogicznej Temat: "Twoje dane Twoja sprawa"
Szkolenie Rady Pedagogicznej. Temat "Twoje Dane Twoja sprawa"
2018-01-12
inicjatywa dla: nauczycieli, dyrektorów, rodziców

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Poszerzenie wiedzy emerytowanych pracawników Szkoły na temat ochrony danych osobowych
W styczniu corocznie odbywa się w naszej placówce spotkanie Noworoczne z emerytowanymi pracownikami Szkoły. Zamierzam przeprowadzić podczas spotkania konferencję na temat pod hasłem: "Seniorze Twoje dane Twoja sprawa" Wykorzystam materiały dydaktyczne z Państwa zasobów, by uświadomić emerytom zagrożenia płynące z niefrasobliwości i nadmiernym zaufaniu do innych ludzi.
2017-12-18
inicjatywa dla: nauczycieli, dyrektorów, uczniów

Gazetki ścienne i plakaty informujące o udziałe placówki w Programie
Rozpropagowanie wśród kadry nauczycielskiej i uczniów świadomości ochrony własnych danych osobowych.

Szkoła Podstawowa im. E. Orzeszkowej w Radgoszczy
Radgoszcz, Województwo: małopolskie

2018-02-09
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
plakat 
Konkurs dla starszych uczniów - klasy II, III oddziałów gimnazjalnych, polegający na przygotowaniu plakatu A3, A4 z wykorzystaniem grafiki komputerowej . Konkurs miał na celu promować ochronę danych osobowych w Sieci.
2018-02-09
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
film
Uczniowie mieli za zadanie zmontować film z udziałem maksymalnie 5 osób, trwający do 5 minut. Temat filmu "Twoje dane - Twoja sprawa".
2018-02-06
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
konkurs plastyczny
Przeprowadzenie konkursu plastycznego pod hasłem "Twoje dane - Twoja sprawa". Technika wykonywanych prac była dowolna. Konkurs miał na celu zainteresowanie uczniów problematyką ochrony prywatności i danych osobowych poprzez twórcze przedstawienie swoich przemyśleń na ten temat. Wyłonione zostały najlepsze prace plastyczne. Zorganizowano wystawkę prac promujących tematykę ochrony danych osobowych.
2018-02-06
inicjatywa dla: rodziców

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Pilnuj swego skarbu drogiego. Chroń swoje dane osobowe.
Gazetka zawiera informacje zgromadzone w następujące grupy tematyczne : Prawo do prywatności w sieci. Cyfrowe ślady. Cyberprzemoc. Komunikacja w Sieci. Serwisy społecznościowe. Jak zabezpieczyć swoje dane osobowe. Działania niepożądane w Sieci.
2018-02-05
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Spektakl teatralny
Uczniowie klasy II sp przedstawili spektakl pt. "Czerwony Kapturek szuka księcia" na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i przekazywania swoich danych osobowych. Czerwony Kapturek wędruje przez las w poszukiwaniu księcia, którego poznał przez Internet. W wyniku wielu perypetii, zwrotów akcji okazuje się, że wspomniany książe to po prostu wilk. W trakcie poszukiwań Czerwony Kapturek zdradza adres swojej babci nieznajomej osobie, przez co naraża ją na niebezpieczeństwo. Motto spektaklu: "Uważaj bracie, z kim umawiasz się na czacie".

Szkoła Podstawowa nr 106 w Krakowie
Kraków, Województwo: małopolskie

2018-01-31
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs wiedzy o ochronie danych osobowych
Z okazji obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych w Szkole został zorganizowany interaktywny quiz wiedzy o ochronie danych osobowych. Uczniowie (3 przedstawicieli z każdej klasy) musieli odpowiedzieć na 12 pytań. Część odpowiedzi na pytania została ukryta na terenie szkoły. Jednak , żeby je otrzymać uczniowie musieli wykonać kilka zadań oraz rozwiązać kilka zagadek.
2018-01-26
inicjatywa dla: nauczycieli, uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs na plakat podsumowujący lekcję o ochronie danych osobowych.
Zadaniem klasy oraz wychowawców było wykonanie plakatu, który był podsumowaniem lekcji o ochronie danych osobowych. Plakaty zostały umieszczone w gablotach szkolnych i ocenione przez komisję konkursową.
2017-11-27
inicjatywa dla: nauczycieli

Szkolenie rady pedagogicznej
Szkolenie rady pedagogicznej z zakresu ochrony danych osobowych.

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 w Skidziniu
Skidziń, Województwo: małopolskie

2018-01-24
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
DODO- szkolny dzień ochrony danych osobowych
Tego dnia wszyscy uczniowie spotkali się na sali gimnastycznej. Na początku uczniowie klasy 7 zaprezentowali przedstawienie w języku obcym pt. "Księżniczka na ziarnku grochu" , a do niego zadania i prezentację. Następnie rozpoczęła się druga część spotkania, DODO. Przypomnieliśmy o projekcie "Twoje dane- Twoja sprawa" , w którym bierze udział cała szkoła, do czego służyła nam prezentacja multimedialna o danych osobowych, ich podział, instytucji GIODO i o RODO. Następnie uczniowie wymyślali dane osobowe bohaterów bajki, co sprawiło im niezła zabawę.
2017-12-18
inicjatywa dla: uczniów

GIODO- zasady bezpiecznego udostępniania swoich danych
Uczniowie klasy 3 na zajęciach kreatywnych wykonali bożonarodzeniową gazetkę w kąciku prawnym nt. bezpiecznego serfowania po Internecie, udostępniania swoich i innych osób danych osobowych, zawierania znajomości internetowych oraz cyfrowego bezpieczeństwa.
2017-11-27
inicjatywa dla: nauczycieli

Spotkanie Rady Pedagogicznej.
Konferencja RP , na której odbyło się m.in. szkolenie nauczycieli nt. VIII edycji programu edukacyjnego GIODO "Twoje dane- Twoja sprawa". Poza tym nauczyciele zapoznali się z wybranymi dokumentami, w których jest mowa o o.d.o., poznali przykłady danych osobowych i ich podział, zostali poinformowani o RODO.
2017-11-20
inicjatywa dla: nauczycieli, uczniów, rodziców

Gazetka nt. 20-lecia GIODO.
W holu szkoły w kaciku prawnym przed zebraniem rodziców zawisła gazetka nt. 20-lecia GIODO nt. ciekawych przykładów związanych z ochroną i udostepnianiem danych osobowych.
2017-11-03
inicjatywa dla: uczniów

Podajemy dane o sobie- dane zwykłe i wrażliwe
Lekcja języka angielskigo na temat zadawania pytań o dane osobowe i udzielania odpowiedzi. Podział na dane osobowe zwykłe i wrażliwe i zasad ich udostępniania.
2017-10-11
inicjatywa dla: uczniów

Szkolne Zasady Bezpieczeństwa w Internecie
Lekcja wychowawcza nt. zasad bezpiecznego korzystania z zasobó w Internecie. Uczniowie wykonywali plakaty na temat bezpieczeństwa w sieci, udostępniania danych osobowych swoich i innych osób , pobierania programów, gier komputerowych, zawierania znajomości z nieznajomymi, netykieta.

Zespół Szkół Ogólnokształcacych dla Dorosłych 
Chrzanów, Województwo: małopolskie

2018-02-08
inicjatywa dla: uczniów, nauczycieli

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych
08.02.2018 w ZSOdD w Chrzanowie kolejny już raz odbyły się obchody Światowego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Koordynator projektu przedstawiła prezentację multimedialną pt: " Jak chronić swoją prywatność w sieci", następnie uczniowie wzięli udział w debacie na temat zasad bezpiecznego korzystania z usług internetowych. Zwrócono uwagę na fakt, że w dobie postępu technologicznego wiedza z zakresu ochrony danych osobowych pozwala na bezpieczne poruszanie się w cyfrowym świecie.
2018-01-26
inicjatywa dla: nauczycieli, rodziców, uczniów

festiwal naukowy
W ramach współpracy ze społecznością lokalną nauczyciel ZSOdD przygotował wykład i prezentację multimedialną zatytułowaną "Ochrona danych osobowych w sieci - przesada czy konieczność?" . Wykład przeprowadzono podczas festiwalu naukowego " Noc w liceum".
2017-11-21
inicjatywa dla: nauczycieli

Szkolenie
W ramach udziału ZSOdD w Chrzanowie w VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa” organizowanego przez GIODO przeprowadzono w dn. 21.11.2017 szkolenie dla nauczycieli ZSOdD (wykład, prezentacja multimedialna) pt: „Ochrona danych osobowych – prowadzenie lekcji i realizacja programu GIODO Twoje dane – Twoja sprawa”.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
Czernichów, Województwo: małopolskie

2018-01-17
inicjatywa dla: uczniów

Ankieta na temat ochrony danych osobowych
17 stycznia 2018r. uczniowie klas 1d i 1e wypełnili ankietę na temat ochrony danych osobowych. Ankieta dotyczyła znajomości ustawy o ochronie danych osobowych. Uczniowie wyjaśnili w niej skrót GIODO, a także odpowiedzieli na następujące pytania: - Czy numer PESEL, kolor oczu, numer dowodu osobistego, znak zodiaku, data urodzenia z imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania, to dane zwykłe czy wrażliwe? - Czy nauczyciel może umieścić wyniki sprawdzianu wraz z imieniem i nazwiskiem ucznia na stronie internetowej szkoły? - Czy po zakończeniu akcji promocyjnej trzeba usunąć dane osobowe, k
2018-01-15
inicjatywa dla: uczniów

Kombinatoryka - chronienie danych osobowych
15 stycznia 2018r. uczniowie klasy 4a wzięli udział w lekcji "Kombinatoryka - chronienie danych osobowych", zrealizowanej według scenariusza zamieszczonego w materiałach GIODO. Uczniowie używając wiedzy z zakresu kombinatoryki obliczali (zgodnie z treściami zadań) ile można ułożyć różnych haseł o podanych warunkach.
2017-12-04
inicjatywa dla: uczniów

Jak chronić swoje dane osobowe - lekcja w 2a
Uczniowie klasy 2a w ramach lekcji „Jak chronić swoje dane osobowe” zapoznali się z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z rodzajami danych tj. danymi zwykłymi i danymi wrażliwymi, i zastanawiali się jak chronić swoje dane osobowe.
2017-11-29
inicjatywa dla: dyrektorów, nauczycieli

Poinformowanie nauczycieli o Programie
W dniu 29 listopada 2017r. nauczyciele, podczas Rady Pedagogicznej, zostali poinformowani o Programie Edukacyjnym Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje Dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”., otrzymali niezbędne informacje oraz materiały szkoleniowe.
2017-11-29
inicjatywa dla: uczniów

Jak chronić swoje dane osobowe - lekcja w 2d
Uczniowie klasy 2d w ramach lekcji „Jak chronić swoje dane osobowe” zapoznali się z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z rodzajami danych tj. danymi zwykłymi i danymi wrażliwymi, i zastanawiali się jak chronić swoje dane osobowe.
2017-11-28
inicjatywa dla: uczniów

Jak chronić swoje dane osobowe - lekcja w 1b
Uczniowie klasy 1b w ramach lekcji „Jak chronić swoje dane osobowe” zapoznali się z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z rodzajami danych tj. danymi zwykłymi i danymi wrażliwymi, i zastanawiali się jak chronić swoje dane osobowe.

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Zjednoczonej Europy
Przemyśl, Województwo: podkarpackie

2017-11-15
inicjatywa dla: nauczycieli

Szkolenie Rady Pedagogicznej
Szkolenie członków Rady Pedagogicznej na temat programu "Twoje dane - Twoja sprawa". Powołanie nauczycielskiego zespołu ODO-inicjatyw.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
Suwałki, Województwo: podlaskie

2018-02-13
inicjatywa dla: nauczycieli

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach
Konferencja skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek, która odbędzie się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B. w godz. 15:00 - 18:15 Zakres konferencji: 1. Co o RODO powinna wiedzieć administracja szkoły/placówki? 2. Jak przeprowadzić test gotowości? 3. Uczymy dzieci i młodzież o ochronie danych osobowych
2018-02-05
inicjatywa dla: uczniów

Bezpieczne korzystanie z internetu
Cykl trzech lekcji, które zostaną przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Krasnymborze, skierowanych do uczniów klas 1-3, 4-6, 7 i gimnazjum. W programie m.in. informacja o programie „Twoje dane - Twoja sprawa", dlaczego Twoje dane są ważne, rejestrowanie i publikowanie wizerunku w sieci. Lekcje są przygotowaniem do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w szkole.

Szkoła Podstawowa nr 19; im. Mieszka I
Białystok, Województwo: podlaskie

2018-01-08
inicjatywa dla: rodziców

Pedagogizacja Rodziców
We współpracy z Białostocką Akademią Rodziny zaproponowano rodzicom udział w wykładzie „Jak zapewnić dziecku cyberbezpieczeństwo w sieci?”, który odbędzie się 10 stycznia 2018 r. Na wykładzie poruszone zostaną następujące tematy: Z jakimi zagrożeniami może się spotkać dziecko w internecie? Pozytywne i negatywne strony Internetu. Z kim dziecko komunikuje się w Internecie? Kontrola czasu dostępu dziecka do Internetu? Sposoby blokowania dostępu dzieci do treści nieodpowiednich. Czy istnieje złoty środek na skuteczną ochronę dzieci w internecie? Smartfon, tablet – czy to tylko fajny gadżet?
2018-01-05
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Akcja promocyjna Dnia Ochrony Danych Osobowych w szkole.
Początek stycznia to podjęcia kampanii promocyjnej Dnia Ochrony Danych Osobowych w naszej szkole. W różnych miejscach szkoły pojawiają się gazetki / plakaty z informacjami o tym wydarzeniu. Dzień ten przypada 28 stycznia, ale w naszym województwie uczniowie mają wtedy okres ferii zimowych, dlatego obchody podzieliliśmy na dwie tury. Pierwsza odbędzie się 19 stycznia 2018r (m.in.: apel, teleturniej, nagradzanie dotychczasowych inicjatyw, wystawy prac), a druga tuż po feriach w lutym i będzie powiązana z Dniem Bezpiecznego Internetu.
2018-01-02
inicjatywa dla: uczniów

Zabawy i gry z tematyką TDTS w tle.
Temat ochrony danych osobowych, może być doskonałą metodą nauki przez zabawę. Klasy IV - VII wykazały się dużą kreatywnością w przetwarzaniu zdobytej na wcześniejszych zajęciach lekcyjnych wiedzy na ten temat. W ten sposób powstały różnorakie uczniowskie formy graficzne i nie tylko, np. plakaty, rebusy, krzyżówki, prezentacje, gry planszowe. Każda klasa stawiała na oryginalność i pomysłowość, super się przy okazji bawiąc. Klasa 4d wraz w wychowawcą stworzyła nawet własny kodeks bezpiecznego korzystania z Internetu, a kolejne powstaną już niedługo.
2017-12-19
inicjatywa dla: uczniów

Debata Samorządu Uczniowskiego
W szkole zorganizowano debatę samorządową, do której zaproszono samorząd zaprzyjaźnionej z nami szkoły w Suderwie na Litwie. Jest to polska szkoła, z którą współpracujemy już od wielu lat. Debata odbywała się on-line i była niesamowitym doświadczeniem dla obydwu stron. Głównym tematem debaty był rozwój samorządności w naszych szkołach. Jednym z poruszonych problemów był problem ochrony danych osobowych. Chcieliśmy wiedzieć jaką wiedzę na ten temat mają nasi przyjaciele z Litwy i jak odniosą się do wniosków, które wypracowali nasi uczniowie w ramach weekendowych warsztatów.
2017-12-18
inicjatywa dla: uczniów

Rodzice i wychowawcy wspólnie o problemie ochrony danych osobowych.
Otwarta lekcja wychowawcza i kolejny dowód na bliską i owocną współpracę z rodzicami. Nasz szkolny program: "Partnerstwo w wychowaniu" ponownie realizuje się w praktyce. Po informacji wychowawcy klasy VIIe o realizacji programu TDTS , kolejny z rodziców zechciał w bardzo profesjonalny sposób podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat zagrożeń oraz ochrony danych w Internecie. I w ten sposób siódmoklasiści i wszyscy inni zainteresowani mogli się dowiedzieć np.: Jak bezpiecznie korzystać z sieci? Co wie o nas Internet? Co to są wszechobecne Cookies?
2017-12-16
inicjatywa dla: uczniów

Warsztaty Samorządu Uczniowskiego
Warsztaty dla członków samorządów klasowych, w ramach których młodzi samorządowcy nie tylko rozwijali swoją świadomość czym jest demokracja ale też jakie mają prawa i obowiązki. Podczas pracy nad prawami dziecka oraz ucznia, szczególną uwagę poświęcono prawu prywatności, czyli prawu ochrony danych osobowych. Pracując w dwóch grupach: klasy IV – V oraz VI – VII uczniowie wymieniali się doświadczeniami oraz pomysłami na ten temat. Stworzono kodeks zasad ochrony danych oraz dyskutowano nad problemem często nieświadomego udostępnienia własnych danych, szczególnie na portalach społecznościowych.
2017-12-14
inicjatywa dla: uczniów

Współpraca z rodzicami.
W ramach współpracy rodziców ze szkołą jedna z klas IV-tych gościła rodziców zawodowo związanych z tematem ochrony danych osobowych. Spotkanie odbywało się w ramach otwartej godziny z wychowawcą. Zajęcia miały charakter dwuczęściowy: PANEL I-co to są dane osobowe, jakie są zagrożenia w sieci, czy należy pytać o zgodę udostępniając czyjeś dane osobowe; PANEL II - czym nie będą dane osobowe; aplikacje i zagrożenia opisane na przykładach; jak się ze sobą porozumiewać przez Internet; spam; przemoc w sieci; komu można zgłosić naruszenie danych; gry on-line - postępowanie
2017-12-13
inicjatywa dla: uczniów

Nauka KODOWANIA
Zajęcia z kodowania zorganizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych były uzupełnieniem i poszerzeniem wiadomości z zakresu informatyki i technologii informacyjnej w znacznym stopniu uwzględniającym oczekiwania uczniów. W ramach zajęć uczniowie poznawali podstawy programowania w języku Scratch, w programie: Logomocja czy Baltie. W zajęciach uczestniczyło 10 uczniów.
2017-11-27
inicjatywa dla: uczniów

Warsztaty: Twoje Dane - Twoja Sprawa
Do końca grudnia bieżącego roku, każdy z wychowawców ma obowiązek przeprowadzić co najmniej jedną godzinę wychowawczą dotyczącą problemu ochrony danych osobowych wg. własnego lub zaproponowanego scenariusza. W ramach takich zajęć klasy nie tylko będą poszerzały swoją wiedzę w temacie, ale mają również wykonać różne przewidziane dla nich zadania, np. klasy IV-te: prace plastyczne, klasy V-te: gry planszowe / rebusy, klasy VI-te: zaplanować zajęcia promocyjne dla klas I-III, zaś kasy VII-me: zaplanować promocję programu w szkole i jej otoczeniu.
2017-11-20
inicjatywa dla: rodziców

Spotkanie z Rodzicami
W ramach spotkania z wychowawcą, czyli wywiadówki przekazano rodzicom podstawowe informacje na temat celów programu TDTS oraz planowanych zadań i inicjatyw, które będą realizowane w szkole. Rodzice uzyskali też wskazówki, gdzie mogą znaleźć więcej informacji w temacie ochrony danych osobowych gdyby tego potrzebowali. Zaproponowano im również możliwość udziału w warsztatach szkoleniowych, które planowane są na koniec I semestru, prowadzonych przez pracowników Policji lub Staży Miejskiej.
2017-11-15
inicjatywa dla: nauczycieli

Szkolenie Rady Pedagogicznej
Tematem szkolenia było zapoznanie Rady Pedagogicznej z założeniami projektu: Twoje Dane – Twoja Sprawa oraz z podstawami prawnymi i propozycjami najnowszych rozporządzeń w temacie ochrony danych osobowych (RODO). W trakcie spotkania zebrano pomysły działań i inicjatyw do szkolnego harmonogramu realizacji projektu.
2017-11-10
inicjatywa dla: uczniów

Warszaty dla ucznia: Cyberprzemoc i cyberprzestępstwo.
Spotkania tematyczne dla uczniów klas V-tych: Cyberprzemoc i cyberprzestępczość zostało przeprowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Dzieci i Młodzieży ,,Przyjaciele z osiedla”. Uczniowie podczas spotkania uzyskali praktyczne informacje na temat zjawiska cyberprzemocy co mamy nadzieję, że poszerzyło ich świadomość na ten problem. Dowiedzieli się, jak reagować na przemoc w cyberprzestrzeni oraz poznali możliwości pomocy, z której mogą skorzystać młode osoby doświadczające tego rodzaju przemocy ze strony rówieśników lub będące jej świadkami.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubichowie
Lubichowo, Województwo: pomorskie

2018-01-18
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Jak chronić dane osobowe w sieci?
Uczniowie poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa korzystania z siei, tworzenia kultury szacunku dla innych użytkowników oraz przyswoją sobie pojęcie danych osobowych oraz podstawowych sposobów ich chronienia przed nieuprawnionym wykorzystaniem.
2017-11-17
inicjatywa dla: nauczycieli, rodziców, uczniów

Promocja Programu "Twoje dane - Twoja sprawa" na stronie internetowej Szkoły
Utworzenie podstrony "GIODO" na szkolnej stronie internetowej. Publikacja plakatu, loga patronów Programu, harmonogramu działań i bieżących sprawozdań opatrzonych zdjęciami
2017-11-16
inicjatywa dla: nauczycieli

Czy dane osobowe to prywatność?
Przedstawienie przez koordynatora projektu głównych założeń programu . Zapoznanie nauczycieli przez szkolnego koordynatora z tematyką ochrony danych osobowych i uświadomienie, że ochrona danych osobowych to ochrona prywatności. Podczas szkolenia przeprowadzono krótkie warsztaty ukazujące, jak łatwo udostępniamy swoje dane osobowe i jak wiele instytucji je przetwarza. Uczestnicy poznali także główne założenia Programu "Twoje dane - Twoja sprawa" i harmonogram działań przyjęty w placówce.

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr8
Gliwice, Województwo: śląskie

2017-11-08
inicjatywa dla: nauczycieli

szkolenie
W dniu 8 listopada 2017r. odbyło się szkolenie nauczycieli n/t "Cyberprzemoc przy wykorzystaniu komputera i internetu przez młodzież".

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Czesława Miłosza
Rybnik, Województwo: śląskie

2017-10-16
inicjatywa dla: dyrektorów, nauczycieli, rodziców, uczniów

Październik - miesiącem ochrony tożsamości
Kampania „Nie daj się okraść, chroń swoją tożsamość” została przedstawiona w szkole przez szkolny radiowęzeł. W ramach kampanii prowadzona jest ankieta internetowa w formie testu, konkurs wiedzy, gazetka w szkolnej gazecie, audycja w radiowęźle.

Szkoła podstawowa nr 43 w Bytomiu 
Bytom, Województwo: śląskie

2018-01-25
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs plastyczny "Twoje dane - twoja sprawa"
Konkurs na najciekawszy plakat promujący ochronę danych osobowych, szczególnie w Internecie. Konkurs zorganizowany w dwóch grupach wiekowych - klasy 1-3 i 4-7.
2018-01-04
inicjatywa dla: uczniów

Prywatność w sieci
Zajęcia z wychowawcą w klasie 5a przeprowadzone w oparciu o materiały ze strony http://cyfrowa-wyprawka.org/lekcja/prawo-do-prywatnosci-w-sieci . W czasie zajęć uczniowie spróbowali zdefiniować, czym jest przestrzeń prywatna i czym są dane osobowe. Następnie, pracując w grupach określali, jakie informacje o sobie udostępniają w internecie oraz w jaki sposób firmy zajmujące się analizą danych mogą wykorzystać te informacje. Spotkanie zakończyła dyskusja dotycząca podstawowych zasad ochrony swoich danych w Internecie.
2017-12-19
inicjatywa dla: uczniów

Konkurs QR
Konkurs interaktywny dla uczniów klas 4-7. Uczniowie musieli odszukać ukryty kod QR z linkiem do interaktywnej krzyżówki (https://learningapps.org/watch?v=pesp3oxhn17), a następnie zeskanować go przy użyciu darmowej aplikacji. Aby zdobyć nagrodę uczniowie musieli rozwiązać krzyżówkę a następnie wyjaśnić znaczenie hasła głównego (GIODO). Wszystkie hasła w krzyżówce związane były z ochroną danych osobowych.
2017-11-29
inicjatywa dla: nauczycieli

Szkolenie dla nauczycieli
W dniu 29.11.2018 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli dotyczące udziału w programie. Uczestnicy zapoznali się z celami programu oraz najważniejszymi zadaniami do realizacji w czasie trwania projektu. Koordynator projektu zaprezentował zebranym wybrane materiały dydaktyczne zgromadzone na płycie oraz dostępne w sieci (m.in. Cyfrowa wyprawka i materiały ze strony Fundacji Panoptykon), a także zagadnienia związane z wykorzystywaniem udostępnianych przez nas (świadomie lub nie) danych w Internecie (w oparciu o prezentację "Przyszłość w sprofilowanym świecie")

Zespół Szkół nr 7 w Tychach
Tychy, Województwo: śląskie

2018-01-24
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych
Z okazji obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych, uczniowie wzięli udział w grze, która polegała na odszukania dziesięciu plakatów wywieszonych na korytarzu szkoły, które dotyczyły ochrony danych osobowych i bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie pracowali w zespołach 2-osobowych. Zwyciężyła drużyna, która w najkrótszym czasie odnalazła plakaty i oddała organizatorom konkursu kartę, na której wpisane były myśli przewodnie wszystkich plakatów. Każdy z uczestników gry otrzymał dyplom oraz drobny upominek.
2018-01-24
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Rozstrzygnięcie konkursu "Chroń swoje dane".
Rozstrzygnięcie konkursu "Chroń swoje dane", który polegał na wykonaniu plakatu lub napisaniu wiersza/piosenki na temat ochrony danych osobowych. I miejsce zajęła uczennica klasy 3ż, która wykonała plakat, II uczennica klasy 1d, która napisała słowa piosenki, III miejsce zajęła uczennica klasy 2tż, która wykonała plakat.
2018-01-15
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Przygotowanie materiałów do gry dydaktycznej.
Zadaniem uczniów było przygotowanie dziesięciu plakatów z informacjami na temat ochrony danych osobowych w sieci i bezpiecznego korzystania z Internetu.
2018-01-09
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja na temat ochrony danych osobowych.
Na lekcji informatyki w hotelarstwie w klasie 2t rozmawialiśmy na temat ochrony danych osobowych, jakie są zasady bezpieczeństwa w sieci i jakie są zagrożenia w sieci. Zaprezentowano film dotyczący bezpieczeństwa w sieci, ochrony danych osobowych, ochrony swojego wizerunku w sieci.
2018-01-08
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Chroń swoje dane
Klasa 1tż przygotowała gazetkę ścienną na temat ochrony danych osobowych. Gazetka prezentowana jest w holu szkoły, w miejscu "rekreacyjnym", w którym młodzież spędza przerwy, tak aby zapewnić jak największej części młodzieży dostęp do prezentowanych materiałów.
2018-01-08
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Przeprowadzenie lekcji w klasie 2kg branżowej szkoły I stopnia na temat ochrony swoich danych osobowych.
W klasie 2kg branżowej szkoły I stopnia została przeprowadzona lekcja na temat ochrony danych osobowych, cyberprzemocy, ochrony swojego wizerunku w sieci. Podczas lekcji zaprezentowano film dotyczący ochrony swojego wizerunku w sieci, przeprowadzono dyskusję na temat zagrożeń w sieci i zasad bezpiecznego zachowania w sieci.
2018-01-04
inicjatywa dla: uczniów, nauczycieli

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetka ścienna wykonana przez klasę 1tż
Klasa 1tż wykonała gazetkę ścienną, prezentowaną na głównym holu szkoły, dotyczącą ochrony danych osobowych.
2017-12-04
inicjatywa dla: uczniów

Ochrona danych osobowych w hotelu.
4 grudnia 2017 r. klasa hotelarska weźmie udział w wycieczce do hotelu. Celem wycieczki jest zapoznanie uczniów z procedurami dotyczącymi ochrony danych osobowych gości hotelowych. Inicjatywa skierowana jest również do pracodawców.
2017-11-28
inicjatywa dla: rodziców

Prelekcje dla rodziów.
Przeprowadzenie przez wychowawców klas prelekcji dla rodziców podczas zebrań z rodzicami na temat bezpieczeństwa w sieci oraz ochrony danych osobowych.
2017-11-22
inicjatywa dla: nauczycieli

Szkolenie dla nauczycieli z ochrony danych osobowych.
Szkolenie dla nauczycieli o ochronie danych osobowych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną nauczycielom cele programu "Twoje dane twoja sprawa", terminarz inicjatyw planowanych w szkole roku szkolnym 2017/2018. Zostaną omówione podstawowe zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Szkolenie ma również na celu zachęcenie nauczycieli do czynnego włączenia się w udział w programie.
2017-11-22
inicjatywa dla: uczniów

"Aby sekret był sekretem (a dane naprawdę zabezpieczone)".
"Aby sekret był sekretem (a dane naprawdę zabezpieczone)" - lekcja informatyki, na której uczniowie tworzyli prezentację multimedialną na w/w temat.
2017-11-15
inicjatywa dla: uczniów

Gazetka ścienna nt ochrony danych osobowych
Uczniowie klasy 1d opracowali plakaty dotyczące tematyki ochrony danych osobowych. Ich zadaniem było opracowanie następujących zagadnień: 1. Co to jest tożsamość cyfrowa? 2. O czym mówi "prawo do bycia zapomnianym"? 3. Jak usunąć materiały na swój temat z sieci? 4. Dlaczego "reputacja online" jest ważna? 5. Jakie mogą być skutki niewłaściwego dbania o swój wizerunek w sieci? 6. Jakich danych nie należy zamieszczać w sieci? 7. Jakie są poziomy prywatności w serwisach społecznościowych? 8. Jakie są korzyści z budowania wizerunku w sieci? 9. Co to jest GIODO?
2017-11-08
inicjatywa dla: uczniów

Lekcja z informatyki na temat ochrony danych osobowych.
Przeprowadzenie w klasach pierwszych lekcji z informatyki na temat ochrony danych osobowych: "Moja tożsamość cyfrowa". Lekcja miała na celu uzmysłowienie uczniom, czym jest tożsamość cyfrowa, jakie jest jej znaczenie w naszym życiu, jak kontrolować swoje ślady pozostawione w internecie, jakich danych nie należy zamieszczać w sieci.
2017-11-06
inicjatywa dla: uczniów

Zajęcia godziny z wychowawcą na temat ochrony danych osobowych. 
Przeprowadzenie lekcji wychowawczej w klasie 3d na temat ochrony danych osobowych.
2017-11-06
inicjatywa dla: rodziców, nauczycieli, uczniów, dyrektorów

Informacje na stronie internetowej szkoły o przystąpieniu do programu "Twoje dane - Twoja sprawa".
Zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły o przystąpieniu do programu "Twoje dane - Twoja sprawa".
2017-10-31
inicjatywa dla: nauczycieli

Udostępnienie nauczycielom materiałów ze szkolenia organizowanego przez GIODO.
Udostępnienie nauczycielom materiałów otrzymanych na dwudniowym szkoleniu w Warszawie, organizowanym przez GIODO w ramach programu "Twoje dane twoja sprawa".

Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych 
Częstochowa, Województwo: śląskie

2018-02-16
inicjatywa dla: rodziców, nauczycieli, dyrektorów, uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
happening: "Chroń swoje dane"
Zorganizowanie happeningu na podsumowanie w mieście obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.
2018-02-16
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Czerwony kapturek - a ochrona danych osobowych
przedstawienie w centrum Częstochowy Czerwonego Kapturka, który opowiada o ochronie danych osobowych .
2018-02-15
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
lekcja otwarta
Przeprowadzenie lekcji otwartej w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie na temat ochrony danych osobowych.
2018-01-23
inicjatywa dla: uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolenie dla mieszkanców Częstochowy
W dniu dzisiejszym w sali sesyjnej Urzędu Miasta zostało zorganizowane szkolenie w ramach obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Spotkanie było skierowane do wszystkich zainteresowanych mieszkańców, głównie seniorów, którzy są narażeni na utratę swoich danych osobowych w związku z brakiem wiedzy. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.
2018-01-17
inicjatywa dla: uczniów

warsztaty 
Przeprowadzenie warsztatów na temat ochrony danych osobowych i bezpiecznego internetu dla uczniów szkoły podstawowej nr 7 w Częstochowie.
2018-01-12
inicjatywa dla: uczniów

warsztaty
Warsztaty dla uczniów ze szkoły podstawowej nr 46 na temat bezpieczeństwa w internecie i ochrony danych osobowych.
2018-01-05
inicjatywa dla: uczniów

warsztaty
Zorganizowanie i przeprowadzenie przez panią Magdalenę Celeban i Macieja Wiłuna warsztatów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Częstochowie na temat ochrony danych osobowych.
2018-01-04
inicjatywa dla: uczniów

warsztaty w języku angielskim 
Zorganizowanie warsztatów dla uczniów częstochowskich gimnazjów oraz klas 7 szkoły podstawowej na temat ochrony danych osobowych. Warsztaty były prowadzone w języku angielskim przez panią Justynę Sobczyk-Szwed.
2018-01-03
inicjatywa dla: uczniów

warsztaty
Warsztaty zorganizowane dla uczniów VII liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie na temat ochrony danych osobowych.
2017-12-15
inicjatywa dla: uczniów

warsztaty
Warsztaty dotyczące ochrony danych osobowych zorganizowane dla uczniów z Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie.
2017-12-14
inicjatywa dla: uczniów

warsztaty w języku angielskim
Zorganizowanie warsztatów dla uczniów częstochowskich szkół podstawowych na temat ochrony danych osobowych, prowadzonych w języku angielskim przez panią Justynę Sobczyk Szwed.
2017-12-13
inicjatywa dla: uczniów

warsztaty dla młodzieży
Warsztaty prowadzone dla uczniów szkoły podstawowej numer 13 w Częstochowie na temat ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa w internecie.
2017-12-08
inicjatywa dla: uczniów

warsztaty
W dniu dzisiejszym odbyły się warsztaty ze szkołą podstawową nr 25 na temat ochrony danych osobowych oraz nowego prawa RODO, jak również młodzież praktycznie uczyła zabezpieczać się w internecie. Prowadzący: Magdalena Celeban i Maciej Wiłun.
2017-12-01
inicjatywa dla: uczniów

warsztaty
Uczniowie szkoły podstawowej numer 29 uczestniczyli w szkoleniu na temat ochrony danych osobowych oraz bezpiecznego poruszania się w internecie. Szkolenie było prowadzone przez panią Magdalenę Celeban i pana Macieja Wiłuna.
2017-11-29
inicjatywa dla: uczniów

szkolenie
Uczniowie klasy I TM z Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez pania Magdalenę Celeban na temat ochrony danych osobowych i odpowiedzialności za naruszanie prawa do prywatności.
2017-11-24
inicjatywa dla: uczniów

warsztaty
Warsztaty na temat bezpiecznego poruszania sie w internecie oraz ochrony danych osobowych. Warsztaty prowadzone przez Magdalenę Celeban oraz Macieja Wiłuna. Udział wzięli uczniowie Gimnazjum nr 17 w Częstochowie.
2017-11-22
inicjatywa dla: uczniów

warsztaty
Warsztaty na temat ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa w internecie, zabezpieczeń., cyberprzemocy. Udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Częstochowie.
2017-11-07
inicjatywa dla: rodziców, nauczycieli, uczniów, dyrektorów

Inauguracja 
W dniu dzisiejszym odbyła sie inauguracja działań podejmowanych na terenie miasta Częstochowy w roku szkolnym 2017/2018. W uroczystości brało udział 40 placówek z Częstochowy. Podczas spotkania koordynator Magdalena Celeban przedstawiła harmonogram działań. Natomiast Pan Maciej Wiłun przedstawił raport NIK na temat bezpieczeństwa w internecie. Gość Specjalny z Warszawy omówił tematykę związaną z bezpieczeństwem internetowym w Wielkiej Brytanii.
2017-10-12
inicjatywa dla: rodziców, nauczycieli, uczniów

Spotkanie sieciujące
W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie, które miało na celu zaangażować większą liczbę szkół w aktywnym uczestnictwie w programie. Chęć podejmowania aktywnych działań zgłosiło ponad 20 placówek, wspólnie został ustalony harmonogram działań. To młodzież dała propozycje działań.

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie
Olsztyn, Województwo: warmińsko-mazurskie

2017-11-09
inicjatywa dla: nauczycieli

Warsztaty dla studentów edukacji wczesnoszkolnej UWM w Olsztynie
9 listopada w SP30 w Olsztynie odbyły się warsztaty dla studentów edukacji wczesnoszkolnej UWM w Olsztynie na temat potrzeby ochrony danych osobowych oraz dobrych praktyk w pracy z uczniami. Pośród studentów ogłoszony został konkurs na najciekawszy scenariusz na temat ochrony danych osobowych dla uczniów szkoły podstawowej, który ogłoszony został na stronie internetowej UWM w Olsztynie dzięki współpracy SP 30 z opiekunem praktyk studenckich.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy
Słupca, Województwo: wielkopolskie

2018-01-31
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
PILNUJ SWEGO SKARBU DROGIEGO! CHROŃ SWOJE DANE OSOBOWE, STRZEŻ PRYWATNOŚCI
Z okazji przypadającego 28 stycznia Dnia Ochrony Danych odbyły się warsztaty z psychologiem i nauczycielami "PILNUJ SWEGO SKARBU DROGIEGO! CHROŃ SWOJE DANE OSOBOWE, STRZEŻ PRYWATNOŚCI.Uczniowie obejrzeli film przygotowany przez Komisję Europejską pokazujący, czym może grozić lekkomyślne udostępnianie informacji o sobie. Zagadnienia omówione podczas warsztatów:prywatność w internecie - dlaczego warto o nią zadbać ,zagrożenia mobilne - jak przestępcy próbują ukraść dane z naszego smartfona?
2018-01-05
inicjatywa dla: uczniów

Spotkanie z aplikantem radcowskim - omówienie przepisów prawa o ochronie danych osobowych
"Twoje dane- Twoja sprawa nie zabawa" Spotkanie uczniów z aplikantem radcowskim, który omówił przepisy prawa dotyczące ochrony. Wyjaśniono czym są dane osobowe, kto i kiedy może żądać kopii dokumentu tożsamości, jakie zagrożenia związane są z udostępnianiem danych osobom trzecim. Uczniowie zadawali pytania związane z ochrona swoich danych.

Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli w Mąkoszycach
Kobyla Góra, Województwo: wielkopolskie

2018-01-29
inicjatywa dla: uczniów, nauczycieli

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych
Podczas naszego Szkolnego Dnia Ochrony Danych Osobowych zaplanowano wiele rożnych działań. Każdy nauczyciel przeprowadzi lekcję ze swojego przedmiotu poświęconą ochronie danych osobowych. Uczniowie podczas spotkań na przerwach śródlekcyjnych otrzymają ulotki promocyjne i informacyjne. Dla wszystkich uczniów i nauczycieli zostanie przygotowana "ścianka" z informacjami na temat GIODO , przy której będziemy robić zdjęcia dzieciom. Uczniowie w tym dniu mają przyjść w "dziwnych" okularach, które założą sobie podczas robienia zdjęć.
2018-01-09
inicjatywa dla: uczniów

Chronisz dane-chronisz siebie.
Rozpoczęliśmy od gry "wisielec", w której hasłem było -DANE OSOBOWE. Wyjaśniliśmy czym są dane osobowe i komu je ujawniamy. Omówiliśmy organizację Dnia Ochrony Danych Osobowych. Rozszyfrowaliśmy , co oznaczają poszczególne cyferki w numerze PESEL- do tego rozwiązaliśmy rebus. Na zakończenie bawiliśmy się w popularną zabawę "pomidor", ale zamiast pomidor dzieci mówiły: "Nie podaję moich danych".
2017-12-19
inicjatywa dla: uczniów

Kto zna moje dane?
W klasie piątej została przeprowadzona lekcja o tym, kto może znać nasze dane osobowe. Rozpoczęto od wyjaśnienia pojęcia : co to są dane osobowe. Dzieci samodzielnie formułowały stwierdzenia , kto może znać nasze dane osobowe. Swoje propozycje przyklejały na karteczkach na tablicy. Podsumowaniem było wysnucie wniosku, że jest mnóstwo instytucji , które są w posiadaniu istotnych informacji o nas. Które dane możemy podać, a których powinniśmy chronić.
2017-12-01
inicjatywa dla: rodziców, dyrektorów, nauczycieli, uczniów

GIODO- co to?
Na szkolnym korytarzu zostały przygotowane gazetki o GIODO . Umieszczono na nich najważniejsze zagadnienia związane z Ochroną Danych Osobowych. Wyeksponowano przykładowe sytuacje , w których dochodzi do "wyciekania" naszych danych osobowych.

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie
Golina, Województwo: wielkopolskie

2018-01-23
inicjatywa dla: rodziców

Ankieta dla rodziców
Celem ankiety było poznanie opinii rodziców na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych oraz ustalenie na ile mają oni kontrolę nad czasem i treściami, z którymi mają kontakt ich dzieci.
2017-12-04
inicjatywa dla: uczniów

Plakaty
Konkurs na plakat dotyczył tematyki ochrony danych osobowych. Zadaniem uczniów było wymyślić hasło promujące bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi oraz odpowiednio je zilustrować.
2017-11-13
inicjatywa dla: uczniów

Gazetka tematyczna
Uczniowie stworzyli gazetkę, której głównym celem było promowanie właściwych zachowań podczas korzystania z Internetu, a także szeroko pojętego bezpieczeństwa w życiu realnym.

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu
Poznań, Województwo: wielkopolskie

2018-01-29
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Firewoll na co dzień
"Firewoll na co dzień" to warsztaty na których wszyscy uczniowie budują wspólnie "ściany bezpieczeństwa" z przygotowanych przez siebie cegiełek wiedzy, umiejętności i działań. W tygodniu poprzedzającym warsztaty dzieci odbyły krótkie spotkania nt. Czym są dane osobowe i prywatność oraz otrzymały zadania związane z budową cegiełek. Każda klasa buduje inne cegiełki, tj zawierające definicje, zasady bezpieczeństwa, sposoby ochrony itd.
2018-01-23
inicjatywa dla: uczniów

Dane osobowe w szkole
Na lekcji omawiane były pojęcia związane z danymi osobowymi, rodzaje danych, czym jest przetwarzanie danych i jakiego rodzaju dane przetwarzane są w szkole. Dzieci rozpoznawały dane zwykłe i wrażliwe same jednocześnie podając ich przykłady. Wymieniały dane, które są przetwarzane w szkole i których szkoła musi być informowana z mocy prawa: dane opiekunów prawnych, orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, oraz dane o których szkoła może być poinformowana, ale do ich przetwarzania wymagana jest zgody strony zainteresowanej (rodziców dzieci).
2018-01-23
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Cykl spotkań: Mamy dane osobowe
Uczniowie wszystkich klas w ciągu trzech dni (23-25.01.2018) odbyli serię krótkich spotkań/pogawędek o tym czym są dane osobowe i prywatność, jak rozpoznać dane osobowe i jak je chronić. Każda z klas otrzymała zadanie: uczniowie samodzielnie budują cegiełki (wiedza, umiejętności, działanie), które w dniu ochrony danych osobowych będziemy składać w mury symbolizujące zabezpieczenia.
2018-01-08
inicjatywa dla: uczniów

Zajęcia tematyczne w świetlicy nt. ochrony danych osobowych
W ramach zajęć świetlicowych dzieci rozmawiały o tym czym są dane osobowe, dlaczego je chronimy, czy dzieci mogą chronić dane osobowe. Na zajęciach ćwiczyły rozpoznawanie danych osobowych na wykreślance i rysunkach.
2018-01-01
inicjatywa dla: dyrektorów, uczniów, nauczycieli, rodziców

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Twoje dane - twoja sprawa / podstrona na stronie szkoły
Utworzenie podstrony Twoje dane-Twoja sprawa, która zawiera informacje o programie oraz stanowi źródło wiedzy o danych osobowych w szkole i na co dzień.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy
Słupca, Województwo: wielkopolskie

2017-11-30
inicjatywa dla: nauczycieli

Rada szkoleniowa
Rada szkoleniowa podczas, której nauczyciele zostali zapoznani z projektem TDTS oraz zostali przeszkoleni z metod i sposobów nauczania i informowania uczniów i rodziców o problematyce ochrony danych osobowych i przestrzegania praw autorskich. Podczas spotkania przedstawiono również, jak ważna jest świadomość tego problemu.

Zespół Szkół w Kąkolewie
Osieczna, Województwo: wielkopolskie

2017-12-11
inicjatywa dla: uczniów

"Prywatność" - lekcja z wychowawcą
11 grudnia we wszystkich klasach odbyły się lekcje z wychowawcą, których tematem była szeroko rozumiana prywatność. Zajęcia przybliżały tematy danych osobowych, bezpieczeństwa, cyberprzemocy, tłumaczyły, czym zajmuje się instytucja GIODO. Efektem działań i dyskusji były plakaty zaprezentowane na forum szkoły. Klasa, która wykonała najciekawszy plakat, pojedzie na wycieczkę do Archiwum Państwowego w Lesznie.
2017-11-27
inicjatywa dla: nauczycieli, rodziców, uczniów, dyrektorów

Zakładka na stronie internetowe Zespołu Szkół 
Założenie zakładki na stronie internetowej Zespołu Szkół w Kąkolewie (logo GIODO dzieciom), która umożliwi zamieszczanie informacji o działaniach związanych z programem.
2017-11-16
inicjatywa dla: nauczycieli

Szkolenie rady pedagogicznej
16 listopada w Zespole Szkół w Kąkolewie odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące udziału szkoły w programie "Twoje dane - Twoja sprawa". Nauczyciele poznali założenia programu i planowane działania. Zapoznali się z materiałami edukacyjnymi ze szkolenia.

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi
Nowy Tomyśl, Województwo: wielkopolskie

2018-03-02
inicjatywa dla: nauczycieli, rodziców, uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych oraz Dzień Bezpiecznego Internetu
Dzień Ochrony Danych Osobowych będzie organizowany w naszej szkole pierwszy raz, chcemy połączyć go wraz z Dniem Bezpiecznego Internetu, który organizujemy w naszej szkole od 12 lat. W tym dniu zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin życia, którzy przybliżają uczniom powyższą problematykę. Jest to dzień poświęcony na warsztaty, prelekcje, konkursy, szkolenia przeprowadzane przez zaproszonych prelegentów zajmujących się w w swoim życiu oraz pracy zawodowej Ochroną danych osobowych oraz zachowaniem bezpieczeństwa w Internecie. Uczniowie wcześniej mieli konkursy, które będą rozstrzygnięt
2017-12-11
inicjatywa dla: uczniów, rodziców

Spotkanie z najmłodszymi w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
W ramach wieloletniej współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Nowym Tomyślu koordynator grupy wraz z przedstawicielami grupy prowadzili zajęcia dla "maluchów", czyli najmłodszych czytelników Biblioteki. W ramach tych zajęć, dzieci posłuchały bajek, czytanych przez członków grupy, w których były zawarte informacje o Ochronie swoich Danych Osobowych, zostały pouczone, jak należy się zachowywać w różnych sytuacjach, oraz wykonywały rysowały, malowały rysunki związane z GIODO. Zajęcia te spotkały się z zainteresowaniem ze strony najmłodszych.
2017-12-05
inicjatywa dla: uczniów

Wykonywanie ozdób świątecznych z hasłami GIODO
Uczniowie należący do grupy "GIODO" przygotowali materiały oraz wykonali ozdoby świąteczne, które zostały umieszczone na gazetce szkolnej. Grupa wykazała się dużą kreatywnością oraz pomysłowością, w jaki sposób wykonać określone ozdoby oraz jak "przekazać" koleżankom i kolegom w sposób bardzo przyjazny trudny temat związany z Ochroną Danych Osobowych.
2017-11-22
inicjatywa dla: nauczycieli, dyrektorów

Szkolenie nauczycieli oraz pracowników szkoły z Ochrony Danych Osobowych
Koordynator projektu przeprowadził szkolenie dla dyrektorów szkoły, kierowników, nauczycieli oraz pracowników szkoły z Ochrony Danych Osobowych. Podczas szkolenia wszyscy zostali poinstruowani, jak należy korzystać z urządzeń, jak przechowywać informacje zaś przede wszystkim jakie środki przedsięwziąć , by chronić swoje dane, swojej rodziny oraz uczniów szkoły.
2017-11-20
inicjatywa dla: uczniów

Prezentacje dotyczące Ochrony Danych Osobowych na lekcjach wychowawczych
Uczniowie należący do grupy GIODO przygotowali oraz przeprowadzili prezentacje dotyczące Ochrony Danych Osobowych dla swoich koleżanek oraz kolegów z klas Szkoły Branżowej I stopnia, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz dla młodzieży z Technikum. Młodzież została zapoznana z podstawowymi definicjami, informacjami dotyczącymi dbania o swoje dane. Uczniowie zostali poproszeni do wzięcia udziału w ankiecie, przed przeprowadzeniem prezentacji w celu zbadania poziomu wiedzy na powyższy temat. Młodzież z dużym zainteresowaniem zapoznała się z wystąpieniem swoich koleżanek i kolegów, zadawali pytani
2017-10-30
inicjatywa dla: uczniów

Wybranie grupy biorącej udział w projekcie "Twoje Dane Twoja Sprawa"
Na szkolenie zgłosiła się grupa osób chcących przystąpić do projektu "Twoje Dane Twoja Sprawa". Dla wybranej grupy zostało przeprowadzone szkolenie przez koordynatora grupy. Młodzież poznała założenia projektu, regulamin oraz wypełniła stosowne dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie. Uczniowie wraz z koordynatorem zastanowili się i ułożyli wspólnie harmonogram działań na rok szkolny 2017/2018, został ogłoszony wśród członków grupy konkurs na logo grupy.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Okruszek"
Kołobrzeg, Województwo: zachodnio-pomorskie

2017-11-28
inicjatywa dla: uczniów

Dlaczego nie warto mówić wszystkiego?
Pierwszym działaniem podjętym w ramach programu "Twoje dane - Twoja sprawa" były zajęcia pod hasłem "Dlaczego nie warto mówić wszystkiego?"dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z najmłodszych klas. Głównym wątkiem lekcji było uświadomienie, co kryje się pod pojęciem danych osobowych i jakie zagrożenia czyhają na osoby, które nierozważnie je udostępniają. Uczniowie wykazali się aktywnością twórczą podczas wykonywania prac plastycznych będących podsumowaniem zdobytych wiadomości. Informacja na temat inicjatywy została zamieszczona na stronie internetowej placówki.
2017-11-28
inicjatywa dla: uczniów

Dlaczego nie warto mówić wszystkiego?
Pierwszym działaniem podjętym w ramach programu "Twoje dane - Twoja sprawa" były zajęcia pod hasłem "Dlaczego nie warto mówić wszystkiego?" dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z najmłodszych klas. Głównym celem lekcji było uświadomienie, czym są dane osobowe i jakie zagrożenia wynikają z ich nierozsądnego udostępniania. Posumowaniem zdobytych wiadomości było wykonanie prac plastycznych. Relacja z zajęć została zamieszczona na stronie internetowej placówki.

Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza 
Kołobrzeg, Województwo: zachodnio-pomorskie

2017-12-20
inicjatywa dla: uczniów

Przygotowania do organizacji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Praca nad przygotowaniem wystawy związanej z Ochrona danych osobowych, która będzie miała miejsce podczas styczniowego Dnia Ochrony Danych Osobowych.
2017-12-14
inicjatywa dla: uczniów

Lekcja wychowawcza - Czym są dane osobowe?
W grudniu 2017 roku każdy wychowawca klasy przeprowadził pierwszą lekcję z zakresu ochrony danych osobowych. Scenariusz lekcji wychowawczej został opracowany przez p. Beatę Morawską i zawierał nie tylko podstawową wiedzę z omawianego tematu. Znalazły się w nim również krótkie ćwiczenia indywidualne oraz takie, które mogą wykonywać małe grupy uczniów. Podczas lekcji był czas na pogadankę i zaprezentowanie strony internetowej GIODO.
2017-11-16
inicjatywa dla: uczniów

Ankieta dla uczniów szkoły
Po wspólnej analizie Ustawy o ochronie danych osobowych uczennice klas pierwszych, pod czujnym okiem opiekuna, przygotowały dla uczniów szkoły krótką ankietę. Ankieta została udostępniona młodzieży poprzez dziennik elektroniczny i dotyczyła podstawowych zagadnień związanych z danymi osobowymi oraz o sposobach ich ochrony. Autorki ankiety: Kornelia Woźniak, Matylda Kornak, Magdalena Ulak, Patrycja Zielińska Opiekun: mgr Beata Morawska

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Kołobrzegu
Kołobrzeg, Województwo: zachodnio-pomorskie

2036-05-09
inicjatywa dla: uczniów

Slajdomania
Inicjatywa polegała na stworzenie licznych prezentacji multimedialnych, które zostały opublikowane uczniom poprzez monitor ekranowany zainstalowany na holu głównym budynku. Materiały dotyczącą szeroko rozumianej ochrony danych osobowych - cyberprzemocy, kradzieży tożsamości, ochrony danych w bankomatach, stalkingu i wielu innych. Codziennie na długie przerwie uczniowie oraz nauczyciele zostaną wprowadzenie w świat GIODO, zdobywając nową wiedzę i umiejętności dotyczące ochrony danych osobowych.
2018-02-01
inicjatywa dla: uczniów

Lekcja wychowawcza z Ochroną Danych Osobowych
Tematyka przeprowadzonych zajęć dotyczyła w dużej mierze bezpieczeństwa w sieci oraz racjonalnego korzystania z portali społecznościowych. Omówiono podstawowe założenia programu TDTS, wprowadzono uczniów w świat cyfrowej tożsamości, ukazując jednocześnie liczne zagrożenia z tym związane. Prowadzono otwartą dyskusję czy warto chronić dane osobowe, i w jakim celu ? Na koniec zaprezentowano krótki film przygotowany przez organizację Panoptykon pn. "Jak Facebook zarabia na naszych danych osobowych".
2018-01-31
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs Bądź Bezpieczny - Chroń Swoje Dane 
W miesiącu styczniu KODODO zapraszała wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. „Bądź bezpieczny - Chroń swoje dane”. Tematyka konkursu dotyczyła szeroko rozumianej ochrony danych osobowych, prawa do prywatności oraz wszelkich form związanych z bezpieczeństwem w sieci. Z przyjemnością informujemy, że komisja konkursowa po wnikliwej analizie przedłożonych prac postanowiła przyznać I miejsce uczennicy klasy II A Weronice Ostasz, II miejsce uczennicy klasy II C Zuzannie Wiśniewskiej za pracę pt. „Anonim”, natomiast III miejsce uczennicy klasy IIC Paulinie Strojek.
2018-01-31
inicjatywa dla: uczniów, nauczycieli, rodziców

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Badanie społeczne "Zapytani"
Pomimo trwających ferii zimowych, uczniowie z grupy KODODO przeprowadzili w obrębie miasta wywiad wśród lokalnej społeczności na temat zagadnień związanych z bezpieczeństwem w sieci oraz znajomością podstawowych pojęć dotyczących ochrony danych osobowych. Podjęta inicjatywa nie należała do najłatwiejszych, z uwagi na bardzo małe zainteresowanie tematyką badania. Podsumowując, wśród ankietowanych panowała bardzo mała świadomość ryzyka, jakie wiążę się z utratą lub kradzieżą danych. Miejmy nadzieję, że to się zmieni wraz z wejściem w życie nowych przepisów „RODO”,
2018-01-31
inicjatywa dla: uczniów

Lekcja wychowawcza z Ochrony Danych Osobowych 
Lekcja wychowawcza w tematyce ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa w sieci. Omówiono podstawowe zagrożenia związane z niewłaściwym korzystaniem z portali społecznościowych. Przedstawiono podstawowe założenia unijnego rozporządzenia RODO, które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku, sprawdzono znajomość podstawowych pojęć ADO, ABI, IODO. Na koniec zajęć rozwiązywano krzyżówkę o ochronie danych osobowych oraz wyświetlano film edukacyjny - jak Facebook zarabia na naszych danych.
2018-01-12
inicjatywa dla: uczniów

Prelekcja o portalach społecznościowych 
W dniu 12.01.2018 wśród uczniów klasy II przeprowadzono prezentację nt. ochrony danych osobowych oraz zmian, które nastąpią wraz z wejściem w życie nowej ustawy RODO. Omówiono podstawowe definicje związane z projektem nowej ustawy, w tym zagadnienia dotyczące prawa do bycia zapomnianym. Na koniec zaprezentowano krótki materiał o zagrożeniach, na jakie mogą narazić się osoby korzystające z portali społecznościowych.
2018-01-08
inicjatywa dla: uczniów

Bezpieczeństwo w sieci - wykład
W dniu 08.01.2018r. dla klasy II A zorganizowane zostały warsztaty pod hasłem "Bezpieczeństwo w sieci". Podczas zajęć uczniowie poznali najważniejsze zagrożenia, na które mogą się natknąć podczas korzystania z otwartych sieci WI-FI i nie tylko. Próbowano uzmysłowić młodzieży, jak ważna jest dbałość o własną prywatność, bezpieczeństwo oraz ochronę danych osobowych. Prelekcja miała charakter prezentacji multimedialnej, z prostymi przykładami odnoszącymi się w dużej mierze do portali społecznościowych. Zajęcia zostały zakończone, krótkim filmikiem pn. Algorytm Facebooka - ze strony Panoptykon-u.
2017-12-21
inicjatywa dla: uczniów

Lekcja wychowawcza z Ochroną Danych Osobowych
Kolejna lekcja wychowawcza z Ochroną danych Osobowych. Nauczyciel prowadzący podjął się próby wyjaśnienia uczniom, jak łatwo wykraść dane osobowe na portalach społecznościowych typu Facebook, twiteer, snapchat. Omówił podstawowe założenia regulaminów oraz polityk prywatności poszczególnych serwisów, z możliwymi konsekwencjami ich nieczytania. Uczniowie chętnie podejmowali się dyskusji nt. ochrony danych osobowych oraz tego, w jaki sposób to robić. Na koniec zajęć przedstawiono krótką prezentację nt. możliwości kradzieży danych osobowych w bankomatach.
2017-12-20
inicjatywa dla: uczniów

Lekcja wychowawcza z Ochroną Danych Osobowych
Kolejna lekcja wychowawcza z Ochroną danych Osobowych w tle. Tym razem podjęto próbę wyjaśnienia młodzieży czym jest cyberprzemoc oraz stalking, jak się przed nim chronić, jakie są jego oznaki, i gdzie szukać pomocy. Omówiony przykłady z życia codziennego oraz z informacji pozyskanych w zasobach sieci internetowej. Podczas dyskusji z uczniami, zobrazowano typowe zachowania stalkera oraz możliwe konsekwencje dla osób, które zostały zaatakowane. Na koniec zajęć rozwiązywano zadania z poprzednich edycji programu TDTS w szkołach.
2017-12-18
inicjatywa dla: uczniów

Lekcja wychowawcza z Ochroną Danych Osobowych
Lekcja wychowawcza dla uczniów klasy Id z tematyką ochrony danych osobowych w tle. Przedstawiono najważniejsze założenia ustawy oraz unijnego rozporządzenia, omówiono podstawowe zasady działania portali społecznościowych oraz zagadnienia umieszczane w politykach prywatności. Zobrazowano na przykładach z życia zagrożenia, jakie mogą spotkać użytkownik zasobów internetowych. Na koniec przeprowadzono krótką dyskusję oraz burzę mózgów odnośnie przykładów czym są dane zwykłe oraz dane wrażliwe. Zakończeniem zajęć było wspólne rozwiązywanie krzyżówki, przygotowanej przez wychowawcę klasy.
2017-12-15
inicjatywa dla: uczniów

Lekcja wychowawcza z Ochroną Danych Osobowych
Kolejna inicjatywa w ramach programu Twoje Dane - Twoja Sprawa. Lekcja wychowawcza została przeprowadzona wśród uczniów klas II, którzy aktywnie działają na terenie szkoły w różnorodnych inicjatywach społecznych i edukacyjnych. Zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące ustawy oraz unijnego rozporządzenia, omówiono wady i zalety umiejętnego korzystania z zasobów sieci. Podjęto dyskusję z uczniami nt. zagrożeń, cyberprzemocy oraz stalkingu, jak sobie z nim radzić oraz gdzie szukać pomocy. Na zakończenie wszyscy uczniowie wypełniali ankiety oraz krzyżówki o ochronie danych osobowych.
2017-12-14
inicjatywa dla: nauczycieli, uczniów

Mikołajki z GIODO
W dniu 14 grudnia 2017 roku zgodnie z harmonogramem inicjatyw na auli szkolnej zorganizowane zostały Mikołajki z GIODO. Kopernikański Oddział do Ochrony Danych osobowych przygotował szereg atrakcji tematycznie związanych z ochroną danych osobowych. Happening poprzedziła akcja informacyjno –plakatowa na terenie szkoły zachęcająca uczniów do wzięcia udziału we wspólnej zabawie. Mikołajki rozpoczęły się sprzedażą świątecznych ciast, oraz konkursem przeprowadzonym wśród uczniów. W tle, czas umilała muzyka świąteczna, co jeszcze bardziej przypominało o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia.
2017-12-12
inicjatywa dla: uczniów

Lekcja wychowawcza z Ochroną Danych Osobowych
Kolejna lekcja wychowawcza, tym razem w klasie IB na temat ochrony danych osobowych, prawa do prywatności oraz bezpieczeństwa w sieci. Zaprezentowane materiały, w dużej mierze dotyczyły zagadnień związanych z polityką prywatności portali społecznościowych i ich funkcjonowaniem a także zagrożeniami, jakie mogą wynikać z niewłaściwego i nieświadomego ich wykorzystania. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach biorąc aktywny udział w poruszanej dyskusji. Lekcja została przeprowadzona przy udziale Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
2017-11-28
inicjatywa dla: uczniów

Lekcja wychowawcza z Ochroną Danych Osobowych
Lekcja wychowawcza przeprowadzona wśród uczniów klasy III D o tematyce związanej z ochroną danych osobowych. Zapoznano młodzież z podstawowymi zagadnieniami ustawy, nadchodzącymi zmianami oraz rozwiązaniami, które zwiększą bezpieczeństwo i rozsądne korzystanie z sieci komputerowych. Przedstawiono najważniejsze elementy oraz tajemnice, jakie kryje w sobie numer PESEL. Podsumowaniem zajęć była, krótka ankieta dotycząca wyrażenia opinii odnośnie zadowolenia z przekazywanych treści i materiałów.
2017-11-21
inicjatywa dla: nauczycieli

Warsztaty dla Rady Pedagogicznej
W dniu 21 listopada 2017r. rozpoczęto warsztaty dla nauczycieli w ramach VIII edycji programu edukacyjnego „Twoje Dane - Twoja Sprawa”. Spotkanie miało charakter szkolenia, podczas którego Koordynator przedstawił podstawowe założenia programu oraz harmonogram realizowanych działań. W trakcie dyskusji wymienione zostały poglądy, spostrzeżenia oraz uwagi nt. przyszłych lekcji z tematyki dotyczącej prawa do prywatności oraz szeroko rozumianego prawa do prywatności. Podejmowane działania edukacyjne dla uczniów odbędą się w ramach lekcji wychowawczych dla każdej klasy, przy wsparciu grupy KODODO.
2017-11-08
inicjatywa dla: uczniów

Wstępna prelekcja o ochronie danych osobowych
Wstępna prelekcja o ochronie danych osobowych skierowana została do grupy uczniów z klasy II D, która zostanie zaangażowana w organizację programu Sprawnościowego Giodo. Omówiono podstawowe założenia organizacyjne kampanii oraz przedstawiono krótką prezentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych uczniów w placówce oświatowej. Zaprezentowano najważniejsze zagrożenia i niebezpieczeństwa niewłaściwego korzystania z sieci komputerowej oraz portali społecznościowych. Na zakończenie podjęto dyskusję odnośnie świadomości młodzieży nt. ochrony i praw do prywatności oraz cyfrowej tożsamości.
2017-11-07
inicjatywa dla: rodziców, nauczycieli, uczniów

Badanie opinii - ankieta 
Ruszyła I inicjatywa edukacyjna programu Twoje Dane - Twoja Sprawa. Opracowano w ramach formularza ankietowego zagadnienia związane z ochroną danych osobowych oraz prawem do prywatności. Wyniki badania skierowanego do grupy uczniów, rodziców oraz nauczycieli stanowić będą punkt wyjścia do realizacji kolejnych działań oraz przedsięwzięć w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Kołobrzegu. Ponadto na terenie szkoły rozpropagowano plakaty informacyjne pn. "Bądź bezpieczny - chroń swoje dane" mające na celu zachęcenie społeczności do wzięcia udziału w badaniu.
0218-02-06
inicjatywa dla: uczniów, nauczycieli, rodziców

Dzień Bezpiecznego Internetu 2018
DBI 2018 obchodziliśmy 6 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. W tym dniu uczniowie z klasy II D pod opieką nauczyciela Arkadiusza Kluski przygotowywali na zajęciach z informatyki – infografiki tematycznie związane z ochroną danych osobowych, szacunkiem w sieci, cyberprzemocą czy zagrożeniami, na jakie jesteśmy narażeni podczas korzystania z portali społecznościowych. To dobry moment, aby zwrócić młodzieży uwagę na wypracowywanie zdolności czy umiejętności właściwej komunikacji. Bez obraźliwych wpisów czy negatywnych komentarzy.

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza
Piotrków Trybunalski, Województwo: łódzkie

2018-01-25
inicjatywa dla: rodziców

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dane osobowe - dzielenie sie informacjami z seniorami
Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunkami odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim. Celem spotkania było zapoznanie seniorów z informacjami z dziedziny ochrony danych osobowych oraz wspólne kolędowanie. Uczniowie realizujący program sprawnościowy, przedstawili scenki sytuacyjne oraz przekazali samodzielnie przygotowane informatory. Starsze osoby uzyskały wiadomości na temat zagrożeń związanych z przekazywaniem danych osobowych osobom postronnym oraz poznali sposoby prawidłowych zachowani gdy oszuści chcą wyłudzi dane osobowe.
2018-01-22
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
"1 z dziesięciu"
II. etap programu - inicjatywa skierowana do uczniów klas IV - VII. Uczniowie realizujący zadania w ramach Ogólnopolskiego Programu Sprawnościowego, przygotowali pytania konkursowe do świątecznej edycji konkursu "Jeden z dziesięciu". Uczestnicy konkursu odpowiadali na pytania z ochrony danych osobowych oraz znajomości tradycji świątecznych.
2018-01-18
inicjatywa dla: rodziców

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dane osobowe - dzielenie się informacjami z seniorami.
II. etap programu - Informowanie społeczności. Inicjatywa skierowana do babć i dziadków uczniów klas drugich. Uczniowie realizujący zadania w ramach Ogólnopolskiego Programu Sprawnościowego, przekazali przybyłym na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka gościom informacje o ochronie danych osobowych. Seniorzy dowiedzieli się m.in., że wielokrotnie nieświadomie udostępniają swoje lub znajomych dane osobowe. Powinni jednak zdawać sobie sprawę z tego, że w ten sposób pozbywają się części własnej prywatności lub naruszają prywatność inny osób. Każdy otrzymał ulotkę jak chronić swoje dane.
2017-11-29
inicjatywa dla: nauczycieli, uczniów

"Twoje dane –Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych.” 
I etap realizacji VIII edycji Programu „Twoje dane - Twoja sprawa." - XI - XII 2017 r. W tym czasie uczniowie i nauczyciele poszukiwali, przetwarzali i gromadzili informacje na temat ochrony danych osobowych. 29 listopada 2017 r. odbyły się zajęcia z informatyki w klasie siódmej, a następnie rada pedagogiczna wszystkich pracowników szkoły na temat ochrony danych osobowych, przetwarzania danych osobowych w szkole i poza placówką SP 11. Zarówno uczniowie, jak i pracownicy szkoły między innymi udzielali odpowiedzi na pytania: Jakie informacje o Sobie przekazujemy innym., inni o Nas, itd.?

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu
Wieluń, Województwo: łódzkie

2018-01-26
inicjatywa dla: nauczycieli, uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Już wiem, jak chronić moje dane!!! - przedstawienia i gazetki
W listopadzie przeprowadziłam szkoleniową Radę Pedagogiczną. Wszyscy nauczyciele otrzymali materiały i linki do stron, z których mogą korzystać prowadząc zajęcia dotyczące ochrony danych osobowych. Zajęcia zostały przeprowadzone różnymi metodami, we wszystkich klasach do ferii świątecznych. Został ogłoszony konkurs na logo GIODO naszej szkoły. Przez styczeń przygotowaliśmy się do zorganizowania Dnia Ochrony Danych Osobowych, który obchodziliśmy 26 stycznia, ze względu na ferie. Były dramy, prelekcje i plakaty. Towarzyszyły nam lokalne media. Wszyscy się uczyli i świetnie bawili.
2018-01-26
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Drama
26.01 wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły mieli przypięte nasze logo GIODO. Stosownie wcześniej ogłosiliśmy konkurs- klasy przygotowały przedstawienia, prelekcje i plakaty dotyczące ochrony danych osobowych. Scenki bawiły i uczyły, trudno było wyłonić zwycięzce. Po feriach odbędzie się apel, gdzie zwycięskie klasy jeszcze raz zaprezentują swoje przedstawienia, na które chcemy zaprosić rodziców. Na obchodach Dnia Ochrony Danych Osobowych było także lokalne radio.

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Ozorków, Województwo: łódzkie

2018-01-16
inicjatywa dla: nauczycieli, dyrektorów, uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych. 
Z okazji obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych odbył się uroczysty apel dla uczniów i nauczycieli. Prelekcje dotyczącą tej tematyki wygłosiła Pani Barbara Michalska z Fundacji Kreatywnych Rozwiązań. Spotkanie stało się również okazją do ogłoszenia wyników konkursu plastycznego, konkursu na ulotkę oraz prezentację multimedialną. Wszystkie te działania promowały treści związane z ochroną danych osobowych. Prace zostały wywieszone na korytarzu szkolnym.
2017-12-11
inicjatywa dla: uczniów

Lekcje wychowawcze. 
W okresie od grudnia do stycznia realizowane były zajęcia z wychowawcami wprowadzające tematykę związaną z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem w Internecie.
2017-12-06
inicjatywa dla: uczniów

Lekcja WOS-u 
Przeprowadzenie lekcji dotyczącej Światowego Dnia Praw Człowieka. Zapoznanie uczniów z zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Deklaracją Praw Człowieka ze szczególnym podkreśleniem prawa do prywatności.
2017-12-01
inicjatywa dla: rodziców, nauczycieli, uczniów, dyrektorów

Gazetka informacyjna.
Zamieszczenie na korytarzu szkolnym gazetki edukacyjnej.
2017-11-24
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs plastyczy. 
Ogłoszony został konkurs plastyczny "Twoje dane-Twoja sprawa", którego celem jest propagowanie ochrony danych osobowych. Jego rozstrzygnięcie nastąpi podczas Dnia Ochrony Danych Osobowych.
2017-11-21
inicjatywa dla: nauczycieli

Szkolenie Rady Pedagogicznej 
Zapoznanie Rady Pedagogicznej z celami programu "Twoje dane-Twoja sprawa". Przedstawianie propozycji harmonogramu działań do realizacji na czas jego trwania. Powołanie osób odpowiedzialnych razem z koordynatorem za realizacje działań na terenie szkoły.
2017-11-21
inicjatywa dla: rodziców

Spotkanie z rodzicami.
Przedstawienie rodzicom założeń projektu "Twoje dane-Twoja sprawa" i tematyki ochrony danych osobowych.
2017-11-07
inicjatywa dla: dyrektorów, rodziców, uczniów, nauczycieli

Promocja programu GIODO na stronie internetowej 
Utworzenie zakładki GIODO na stronie szkolnej. Publikacja dyplomu uczestnictwa szkoły w programie i założeń programu "Twoje dane-Twoja sprawa".

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności