UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Pierwsze spotkanie partnerów projektu T4DATA w Zagrzebiu

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-03-19
Wprowadził‚ informację: Anna Dudkowska 2018-03-19 13:03:46
Ostatnio modyfikował: Anna Dudkowska 2018-05-04 08:46:38

Projekt T4DATA: SZKOLENIA DLA URZĘDÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH (TRAINING DATA PROTECTION AUTHORITIES AND DATA PROTECTION OFFICERS)

13 marca 2018 r. przedstawiciele Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wzięli udział w spotkaniu partnerów projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Programu „Prawa, równość i obywatelstwo na lata 2014-2020”, zorganizowanym przez Chorwacką Agencję Ochrony Danych Osobowych (AZOP) w Zagrzebiu.

Spotkanie było okazją do omówienia kwestii związanych z zarządzaniem projektem, finansowaniem, raportowaniem i tworzeniem dokumentacji. Natomiast głównym tematem rozmów były przyszłe zadania przypisane poszczególnym partnerom.

W ramach projektu T4DATA zaplanowane zostały 3 międzynarodowe treningi przeznaczone dla przedstawicieli organów ds. ochrony danych osobowych z krajów uczestniczących w projekcie. Przewidywane jest również przeszkolenie 600 przyszłych inspektorów ochrony danych z sektora administracji publicznej. Szkolenia ruszą na początku 2019 r. a ich celem będzie przede wszystkim podniesienie wiedzy i świadomości w zakresie kompetencji i głównych obowiązków inspektorów ochrony danych. Projekt zakończy konferencja podsumowująca rezultaty projektu oraz upowszechniająca wiedzę na temat ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dodatkowo, aby dotrzeć do nawet 10 000 odbiorców powstanie platforma, gdzie możliwe będzie skorzystanie z oferty webinariów (48 godzin lekcji) poświęconych właściwemu wdrożeniu RODO w podmiotach z sektora publicznego.

Projekt rozpoczął się 8 stycznia 2018 r. i potrwa 2 lata. Koordynatorem przedsięwzięcia jest włoska fundacja Fondazione Lelio E lisli Basso-Onlus, a partnerami: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Chorwacka Agencja Ochrony Danych Osobowych (AZOP), Komisja Ochrony Danych Osobowych w Bułgarii (CPDP), Włoski Urząd ds. Ochrony Danych Osobowych (GPDP IT) oraz Hiszpańska Agencja ds. Ochrony Danych Osobowych (AGPD). W projekt zaangażowało się również 2 europejskich ekspertów ds. ochrony danych.

Kolejne, drugie spotkanie partnerów projektu zostało zaplanowane w październiku 2018 r. w Warszawie.

Załączone pliki

[340.04K]
Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Koordynator projektu T4DATA 2018-04-16
Wprowadził‚ informację: Anna Dudkowska 2018-04-16 14:41:07
Ostatnio modyfikował: Anna Dudkowska 2018-06-07 08:07:16
[1.57M]
Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-06-07
Wprowadził‚ informację: Anna Dudkowska 2018-06-07 08:06:41
Ostatnio modyfikował: Anna Dudkowska 2018-06-07 08:07:16

Ostatnie aktualności