UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ (UODO)
POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Kontrole
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Plan sektorowych sprawdzeń dla GIODO

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: DIS 2016-05-05
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2016-05-05 08:05:52
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-03-20 14:03:04

W 2016 r. zostaną skierowane wystąpienia o dokonanie sprawdzeń, o których mowa w art. 19b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.), obejmujące następujące kategorie podmiotów:

  1. Banki: w szczególności, przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz rozpatrywanie sprzeciwów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych.
  2. Towarzystwa ubezpieczeniowe: w szczególności, przetwarzanie danych o stanie zdrowia, w związku z oferowaniem ubezpieczeń.
  3. Gminy: w szczególności, realizacja obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 24 i art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych.

Wystąpienia o dokonanie sprawdzeń będą również doraźnie kierowane do innych podmiotów, na wniosek dyrektorów departamentów Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych lub organów władzy publicznej

Ostatnie aktualności