UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ (UODO)
POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Kontrole
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Plan sektorowych sprawdzeń dla GIODO

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: Bogusława Pilc 2017-02-08
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-02-08 11:02:38
Ostatnio modyfikował: Maciej Lipka 2017-03-14 13:49:35

W 2017 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) skieruje do ABI powołanych w przychodniach i poradniach lekarskich (publicznych i niepublicznych), wystąpienia o dokonanie sprawdzeń, o których mowa w art. 19b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ich przedmiotem będzie przetwarzanie danych osobowych w związku z rejestracją pacjentów, w tym zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia takich danych.

Objęcie tego sektora sprawdzeniami przeprowadzanymi przez ABI na wniosek GIODO, a jednocześnie kontrolami inspektorów GIODO (co zostało ujęte w planie kontroli sektorowych GIODO na rok 2017), ma na celu zwiększenie liczby podmiotów, w których dokonana zostanie ocena przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Wystąpienia o dokonanie sprawdzeń mogą być również doraźnie kierowane do ABI reprezentujących inne sektory, np. w związku z prowadzonymi przez GIODO postępowaniami czy też z powodu dużego społecznego zainteresowania określonymi problemami.

Ostatnie aktualności