Kontrole
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Plan sektorowych sprawdzeń dla GIODO

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: Bogusława Pilc 2017-02-08
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-02-08 11:02:38
Ostatnio modyfikował: Maciej Lipka 2017-03-14 13:49:35

W 2017 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) skieruje do ABI powołanych w przychodniach i poradniach lekarskich (publicznych i niepublicznych), wystąpienia o dokonanie sprawdzeń, o których mowa w art. 19b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ich przedmiotem będzie przetwarzanie danych osobowych w związku z rejestracją pacjentów, w tym zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia takich danych.

Objęcie tego sektora sprawdzeniami przeprowadzanymi przez ABI na wniosek GIODO, a jednocześnie kontrolami inspektorów GIODO (co zostało ujęte w planie kontroli sektorowych GIODO na rok 2017), ma na celu zwiększenie liczby podmiotów, w których dokonana zostanie ocena przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Wystąpienia o dokonanie sprawdzeń mogą być również doraźnie kierowane do ABI reprezentujących inne sektory, np. w związku z prowadzonymi przez GIODO postępowaniami czy też z powodu dużego społecznego zainteresowania określonymi problemami.

Ostatnie aktualności