UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ (UODO)
POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Na Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych o RODO i jego skutkach dla uczelni, 25-26.09.2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Dorota Malinowska 2017-09-29
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2017-11-08 10:11:10
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2017-11-08 10:23:22

W opinii GIODO, pedagodzy powinni podnosić swoją wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych już podczas studiów.

Dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) podnosiła tę kwestię podczas obrad Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, które 25 i 26 września 2017 r. odbyły się w Ustce. Ich organizatorem była Akademia Pomorska w Słupsku.

Głównym tematem obrad była sytuacja uczelni pedagogicznych w obliczu nowych wyzwań w nauce i szkolnictwie wyższym, a także nowe zadania i wyzwania dla administracji w świetle Ustawy 2.0.

Goszcząca na obradach tego szacownego gremium dr Edyta Bielak-Jomaa w swoim wystąpieniu podkreślała, jak ważne jest, aby w parze z innowacyjnymi przedsięwzięciami podejmowanymi przez szkoły wyższe w programach nauczania uczelni pedagogicznych pojawiły się treści związane z ochroną danych osobowych.

Wskazywała, że oprócz podnoszenia poziomu wiedzy studentów i słuchaczy w tym zakresie, równie istotne jest szkolenie pracowników, którzy są odpowiedzialni za wypracowanie odpowiedniej polityki ochrony danych osobowych w danej placówce – zarówno w sferze administrowania uczelnią, jak i organizacji pracy naukowej, badawczej oraz dydaktycznej.

Wprowadzenie zagadnień dotyczących prawa do prywatności i ochrony danych osobowych do programów nauczania czy uruchomianie studiów podyplomowych z tego zakresu przyczyni się do podniesienia pozycji polskich uczelni w rankingach innowacyjności i konkurencyjności oraz będzie ważnym elementem ich oceny i wiarygodności na rynku – przekonywała dr Edyta Bielak-Jomaa.

Podkreślała, że dzięki wsparciu Rektorów zrzeszonych w KRUP, możliwe też będzie podejmowanie wielu wspólnych działań w celu zwiększenia poziomu wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności.

Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych powstała w roku 1991 z inicjatywy środowiska naukowego ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, której Rektorem był prof. Zenon Uryga. Przez lata funkcję przewodniczącego Konferencji pełnił JM Rektor UP prof. Michał Śliwa. Obecnie jej przewodniczącym jest JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Kazimierz Karolczak.

Więcej zob.

http://www.up.krakow.pl/uniwersytet/aktualnosci/2199-obrady-konferencji-rektorow-uczelni-pedagogicznych; https://www.apsl.edu.pl/ua/main-menu-media/media-najnowsze-informacje/1247-posiedzenie-konferencji-rektorow-uczelni-pedagogicznych

Ostatnie aktualności