Eksperci GIODO przeszkolili już ponad 1000 ABI

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek - Druś
Wprowadził‚ informację: Maciej Lipka 2017-09-12 12:09:37
Ostatnio modyfikował: Maciej Lipka 2017-09-13 09:51:14

W Warszawie 12 września 2017 r. odbyło się kolejne szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), tym razem z sektora bankowego.

Uczestniczyło w nim ponad 200 osób pełniących tę funkcję i była to już szósta taka grupa reprezentująca konkretną branżę, której eksperci z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przybliżali istotę unijnej reformy w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Tym razem, by szkolenie w jak największym stopniu odpowiadało oczekiwaniom uczestników, umożliwiono im zgłoszenie zagadnień, które podczas szkolenia omówili prelegenci. Stąd, oprócz bardziej ogólnych kwestii, takich jak: istota i cele unijnej reformy ochrony danych osobowych, obowiązki administratora danych, rola i zadania inspektora ochrony danych (obecnego ABI) czy wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych na przetwarzanie danych w sektorze bankowym, rozmawiano o bardziej szczegółowych kwestiach. Dla przykładu wymienić można: praktyczne wskazówki dotyczące szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych, zakres danych podlegających przeniesieniu do innego administratora zgodnie z RODO czy też obowiązki informacyjne w związku z profilowaniem.

Z dotychczasowych doświadczeń GIODO wynika, że uczestnicy szkoleń dla ABI są najbardziej zainteresowani uzyskaniem praktycznych wskazówek, odwołujących się do konkretnych przykładów z funkcjonowania danego sektora. Z tego powodu dużym zainteresowaniem cieszy się też ta część szkolenia, która jest prowadzona przez praktyków z danego środowiska. Tym razem dyskutowaliśmy o tym, jak właściwie banki powinny pozyskiwać zgody na przetwarzanie danych oraz spełniać obowiązki informacyjne. Pomocne w tym zakresie może być stosowanie branżowego kodeksu postępowania, którego główne założenia zaprezentowali przedstawiciele Związku Banków Polskich.

Szkolenia dla ABI, przygotowane i prowadzone przez ekspertów Biura GIODO we współpracy z praktykami, mają ułatwić osobom pełniącym funkcję ABI w bankach świadome i skuteczne wdrożenie nowych zasad – tak by proces przetwarzania danych osobowych w zatrudniających je podmiotach był zorganizowany w sposób zgodny z przepisami prawa.

W ocenie GIODO bowiem rzetelna wiedza ABI (przyszłych inspektorów ochrony danych), jest tym elementem, na którym zbudować można system skutecznej ochrony danych osobowych danej instytucji. Zgodnie z zapowiedzią, GIODO nadal będzie wspierał ich kształcenie, organizując kolejne sektorowe szkolenia dla tej grupy osób. Na przełomie października i listopada będzie miało miejsce szkolenia dla ABI z fundacji i stowarzyszeń, zaś w końcu roku dla ABI z ośrodków pomocy społecznej. Jednocześnie już w listopadzie GIODO rozpocznie realizację finansowanego ze środków unijnych projektu T4DATA, podczas którego wspólnie z organami ochrony danych z Włoch, Hiszpanii, Bułgarii i Chorwacji przygotowany zostanie cykl szkoleń dla ABI z sektora publicznego. W Polsce obejmie on kolejne 600 osób.

Załączone pliki

[Plik nie istnieje]
Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Maciej Lipka 2017-09-13 09:37:17
Ostatnio modyfikował: Maciej Lipka 2017-09-13 09:37:42

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności