Konsultacje GIODO ze środowiskiem ABI, 20.02.2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-02-20
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-02-20 15:02:02
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-02-20 16:03:01

Skonsultowaniu procedur postępowania przed GIODO poświęcone było spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia ABI.

Z inicjatywy Generalnego Inspektora Ochrony Danych (GIODO) 20 lutego 2017 r. w Biurze GIODO odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z kształtem przepisów, których przyjęcie jest konieczne przed rozpoczęciem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji przedstawili na nim swoje uwagi do wstępnych propozycji GIODO w zakresie procedur postępowania przed organem ochrony danych.

Dyskusja dotyczyła przede wszystkim dwóch zaproponowanych przez GIODO rozwiązań, tj.:

      • uwzględnienia informacji przekazywanych przez inspektorów ochrony danych jako dowodu w postępowaniu prowadzonym przed GIODO (art. 15) oraz
        • przyjęcia przepisu przejściowego zakładającego, by ABI zarejestrowani w prowadzonym przez GIODO ogólnokrajowym rejestrze z mocy prawa stali się inspektorami ochrony danych (art. 45).

Spotkanie umożliwiło wymianę poglądów w tych kwestiach. GIODO, pracując nad kolejną wersją propozycji przepisów proceduralnych, z pewnością weźmie pod uwagę przedstawione przez Stowarzyszenie ABI opinie.

Powyższe wydarzenie wpisało się w cykl szerokich konsultacji prowadzonych przez GIODO w związku z przygotowywaniem się do rozpoczęcia stosowania rozporządzenia.

Ostatnie aktualności