UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ (UODO)
POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Propozycja procedur postępowania przed GIODO

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-01-30
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2017-01-30 12:01:06
Ostatnio modyfikował: Jacek Saffell 2017-02-02 09:58:36

Generalny Inspektor prezentuje propozycję procedury GIODO wypracowaną przez Zespół do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej powołany Zarządzeniem nr 20/2016 Generalnego Inspektora Ochrony Danych z dnia 8 lipca 2016 r.  Został on w dniu 27 stycznia 2017 r. przekazany do Ministerstwa Cyfryzacji.

Propozycja uwzględnia unormowania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1183). Dokument z 27 stycznia 2017 r.

Dokument ten ma charakter roboczy i będzie sukcesywnie uzupełniany o dodatkowe regulacje.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-01-30
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2017-01-30 12:07:05
Ostatnio modyfikował: Jacek Saffell 2017-02-02 09:58:36

Ostatnie aktualności