Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poszukuje kandydatów, pasjonatów nowych technologii informatycznych do pracy na stanowisku informatyka

Metadane
Podmiot udostępniający: Samodzielne Stanowisko do Spraw Pracowniczych Biura GIODO
Wytworzył informację: Dorota Choynowska
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2016-04-29 14:04:39
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2017-01-04 15:14:16

Zatrudnione osoby pracować będą w zespole odpowiedzialnym za:

 • Analizę zastosowań nowych technologii (cloud computing, big data, data mining, portale społecznościowe, usługi geolokalizacyjne, znaczniki RFID, łączność NFC, łączność bluetooth, beacony, WiFi tracking, kamery IP, WebCams, kryptografia, podpis elektroniczny, monitoring elektroniczny, inteligentne opomiarowanie, smart grid, smart cities, smart transportu, cookies, device fingerprinting, biometrii, itp.) i ocenę ich wpływu na prywatność.
 • Śledzenie i analizę nowych zjawisk w zakresie zagrożeń w cyberprzestrzeni w tym kradzieży tożsamości elektronicznej i sposobów jej wykorzystania.
 • Analizę nowych rozwiązań technologicznych, w tym  wymienionych w punkcie wyżej, w zakresie proporcjonalności uzyskanego celu ich zastosowania do stopnia ingerencji w prywatność osób, które z nich korzystają.
 • Analizę projektów informatycznych pod względem zgodności z przepisami prawa w zakresie ochrony przetwarzanych przy ich użyciu danych, w tym danych osobowych oraz zapewniania wymaganego poziomu rozliczalności wykonywanych operacji.
 • Analizę procedur i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji pod względem ich zgodności z polskimi i europejskimi przepisami prawa.
 • Analizę rozwiązań technologicznych i narzędzi wykorzystywanych w systemach informatycznych do monitorowania użytkowników internetu, w tym do tworzenia ich profili w zakresie preferencji zakupowych, sposobu spędzania wolnego czasu, podróży, zainteresowania imprezami artystycznymi, itp.
 • Opracowywanie wytycznych w zakresie wdrażania i stosowania nowych technologii, wzmacniania ochrony systemów informatycznych oraz przetwarzanych przy ich użyciu danych.
 • Udział w pracach grupy ekspertów międzynarodowych w zakresie wykorzystywania i stosowania nowych technologii przy przetwarzaniu danych osobowych.

Wymagania:

 • wykształcenie informatyczne na poziomie co najmniej licencjackim lub ukończenie co najmniej III roku studiów o profilu informatycznym;
 • łatwość w pisemnym formułowaniu swoich myśli i ich uzasadniania;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2;
 • dyspozycyjność;

Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszone są o przesłanie na adres kadry@giodo.gov.pl następujących dokumentów:

 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności