UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
DOLiS-035-2106/16
Wystąpienie GIODO z 14 grudnia 2016 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem dotyczącym uregulowania w ustawie o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli kwestii zabezpieczenia danych osobowych obywateli podpisujących się pod obywatelskimi projektami ustaw wraz z dalszą korespondencją w sprawie

Ostatnie aktualności