DOLiS-035-2106/16
Wystąpienie GIODO z 14 grudnia 2016 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem dotyczącym uregulowania w ustawie o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli kwestii zabezpieczenia danych osobowych obywateli podpisujących się pod obywatelskimi projektami ustaw wraz z dalszą korespondencją w sprawie

Ostatnie aktualności