Porozumienie GIODO z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, 16.12.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-12-16 15:12:45
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:34:04

Współdziałanie na rzecz podnoszenia poziomu ochrony danych osobowych w działalności teleinformatycznej oraz stworzenie kodeksu postępowania to główne cele porozumienia o współpracy GIODO i PIIiT.

 

Uroczystość podpisania porozumienia miała miejsce 16 grudnia 2016 r. w Warszawie. Podczas konferencji GIODO i PIIiT zatytułowanej „Ochrona danych osobowych – wyzwania dla sektora teleinformatycznego w perspektywie rozporządzenia o ochronie danych osobowych".

Ze strony Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji parafował je prezes Ireneusz Piecuch, a ze strony urzędu dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Współpraca obu podmiotów ma się przyczynić do doskonalenia jakości i standardów ochrony danych osobowych w sektorze teleinformatycznym, zwłaszcza zaś do przygotowania działających w tym obszarze podmiotów do właściwego stosowania nowych zasad ochrony danych osobowych, które wprowadza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).

Porozumienie zawarte między Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) a Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji (PIIiT) przewiduje ponadto, że Izba stworzy kodeks postępowania, który zostanie opracowany zgodnie z wymaganiami powyższego rozporządzenia, a także przepisami prawa krajowego oraz z uwzględnieniem specyfiki sektora teleinformatycznego. GIODO będzie zaś udzielał niezbędnych informacji pomocnych w opracowaniu takiego dokumentu.

Bardzo cieszy mnie fakt, że kodeks zostanie przyjęty dla sektora, w którym ze względu na zakres przetwarzanych informacji, jak również powszechność świadczonych usług, potrzeba ochrony danych osobowych ma ogromne znaczenie – powiedziała, podpisując porozumienie, dr Edyta Bielak-Jomaa.

Załączone pliki

[Plik nie istnieje]
Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-12-20 14:00:38
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-12-20 14:01:05

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności