GIODO edukuje sektor biznesu, 2.12.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-12-07
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-12-07 15:12:38
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-12-09 14:55:18

Podnoszenie świadomości przedsiębiorców co do zmian, jakie nastąpią w systemie ochrony danych osobowych, to jedno z ważnych zadań GIODO.

 

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem stosowania unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych (GIODO) podejmuje różnorodne działania edukacyjne mające na celu upowszechnienie informacji o nadchodzących zmianach. Są one prowadzone już od momentu rozpoczęcia prac nad reformą unijnego prawa w tym zakresie. Ostatnio zaś ulegają intensyfikacji, tak, by w jak największym stopniu pomóc podmiotom zobowiązanym w dostosowaniu się do nowych zasad przetwarzania danych osobowych określonych w unijnym rozporządzeniu. Jest to tym istotniejsze, że badania przeprowadzone w ostatnim okresie m.in. przez znane kancelarie prawne i firmy doradcze wskazują, iż wiedza przedsiębiorców na temat istoty nowej regulacji i jej wpływu na prowadzoną działalność bywa powierzchowna.

Dlatego eksperci z Biura uczestniczą m.in. w licznych konferencjach i szkoleniach kierowanych do sektora biznesu. Są wśród nich takie, podczas których tematyka reformy systemu ochrony danych osobowych jest tylko jednym z omawianych zagadnień, jak np. zorganizowany w Warszawie 16 listopada 2016 r. „Trusted Cloud Day 2016”, jak i takie, które są mu poświęcone niemalże w całości, jak odbywająca się w Poznaniu 2 grudnia 2016 r. konferencja „Wpływ nowych unijnych przepisów o ochronie danych na działalność biznesową” zorganizowana przez Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

To ostatnie wydarzenie było okazją, by dość szczegółowo zaprezentować podstawowe regulacje zawarte w rozporządzeniu. Kierunkowe zmiany w tym zakresie przedstawił minister Andrzej Lewiński, zastępca GIODO. Podkreślał, że rozporządzenie ma na celu ujednolicenie przepisów o ochronie danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich UE i na wszystkie podmioty, które przetwarzają dane osobowe, a więc także na przedsiębiorców, nakłada wiele nowych obowiązków. Należą do nich m.in. ochrona danych w fazie projektowania systemów i usług czy obowiązkowe zgłaszanie naruszeń bezpieczeństwa danych. Zaznaczał, że ten akt prawny w większym niż dotąd stopniu administratora danych czyni podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych zgodnie z prawem. To on będzie bowiem odpowiedzialny za wybór rozwiązań organizacyjnych i technicznych służących zabezpieczeniu przetwarzanych danych. Co więcej, będzie musiał udowodnić, że zastosował odpowiednie mechanizmy, które służą ochronie praw osób, zagwarantowanych w rozporządzeniu. - To dla administratorów danych poważne wyzwania, do sprostania którym już dziś trzeba się zacząć przygotowywać – mówił minister Andrzej Lewiński. Przestrzegał, że za naruszenie nowych zasad grożą wysokie kary finansowe, które będą mogły być nakładane przez GIODO.

O prawach osób, których dane dotyczą, mówił z kolei Paweł Makowski, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO. – Jednym z celów rozporządzenia jest zwiększenie kontroli osób fizycznych nad ich danymi osobowymi – powiedział. – Dlatego rozporządzenie nadaje im wiele nowych uprawnień. Jednym z nich jest prawo do bycia zapomnianym, które przewiduje, że każdy będzie mógł wnioskować do administratora o usunięcie jego danych osobowych. Kolejne z naszych praw to prawo do przenoszenia danych, przewidujące, że osoba, której dane dotyczą - w określonych sytuacjach - ma prawo otrzymać od dotychczasowego administratora swoje dane osobowe i przesłać je innemu podmiotowi lub żądać od administratora, by przesłał je bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe – dodał.

Konferencja, w której uczestniczyło około 200 osób, to jeden z efektów realizacji porozumienia zawartego między GIODO a Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Kolejnym będzie zaplanowane na marzec 2017 r. uruchomienie studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych.

Ostatnie aktualności