UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Szkolenie w Woli Krzysztoporskiej, 11.10.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-10-11
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-10-12 10:10:37
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:34:42

Nowym regulacjom w ochronie danych osobowych poświęcone było szkolenie dla przedstawicieli samorządów, które odbyło się w Woli Krzysztoporskiej.

Prowadzący je minister Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) omówił, jak będzie wyglądał nowy system ochrony danych osobowych uregulowany przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Wskazywał, że choć zacznie być ono stosowane od maja 2018 r., to już dziś trzeba przygotowywać się do jego wdrożenia, gdyż skala nadchodzących zmian jest bardzo duża.

Podkreślał, że pod rządami nowej regulacji ciężar zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych spoczywał będzie na administratorze danych, który będzie m.in. zobowiązany do przestrzegania generalnej zasady uwzględniania ochrony danych osobowych już w fazie projektowania procesów ich przetwarzania.

Minister Lewiński omówił, jak w świetle rozporządzenia będą kształtowały się zadania i obowiązki zarówno administratorów danych, jak i obecnych administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), a przyszłych inspektorów ochrony danych.

Szczególną uwagę zwrócił na rolę, jaką w nowym systemie będą pełnić inspektorzy ochrony danych, których powołanie będzie w administracji publicznej obowiązkowe.

W szkoleniu wzięło udział około 80 osób z kilkunastu jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń. Jego inicjator - wójt gminy Wola Krzysztoporska, Roman Drozdek dziękował ministrowi Andrzejowi Lewińskiemu za obecność i ogromną dawkę wiedzy.

Szkolenie było kolejnym z cyklu działań edukacyjnych GIODO, mających pomóc podmiotom zobowiązanym w dostosowaniu się do nowych zasad przetwarzania danych osobowych określonych w unijnym rozporządzeniu.

Ostatnie aktualności