O technologii BIG DATA na konferencji dla sektora bankowego, 4.10.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-10-05 15:10:03
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-10-05 15:43:59

Korzystanie z technologii Big Data pod rządami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie będzie łatwiejsze niż obecnie.

O tym, jakie warunki będą musiały być przy tym spełnione, mówił dr Andrzej Kaczmarek, dyrektor Departamentu Informatyki w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), podczas konferencji „Big Data w sektorze finansowym w erze RODO”, zorganizowanej 4 października 2016 r. w Warszawie przez Związek Banków Polskich.

W swoim wystąpieniu przedstawił podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych określone zarówno w obecnie obowiązujących przepisach, jak i te, których trzeba będzie przestrzegać od 25 maja 2018 r., gdy zacznie być stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...) nazywane w skrócie RODO. Wskazywał też na nowe obowiązki administratorów danych i podmiotów przetwarzających w zakresie dotyczącym zapewnienia przenaszalności danych, uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych, w przypadkach, gdy rodzaj przetwarzania z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane są przetwarzane.

- Przykładem sytuacji, w której niezbędne może okazać się przeprowadzenia takiej właśnie oceny skutków działania dla ochrony prywatności, może być stosowanie technologii Big Data – mówił Andrzej Kaczmarek, dodając, że na kwestie te zwracano już uwagę w dokumentach Grupy Roboczej Art. 29 oraz dokumentach Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).

Podkreślał ponadto, że jeżeli ocena skutków dla ochrony danych wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby administrator nie zastosował środków w celu jego zminimalizowania, to przed rozpoczęciem przetwarzania administrator będzie zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z organem nadzorczym, czyli GIODO.

W konferencji „Big Data w sektorze finansowym w erze RODO” uczestniczyło blisko 100 osób.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności