UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Szkolenie dla pracowników samorządowych z Władysławowa, 9.09.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-09-09
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-09-09 12:09:32
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-09-09 12:59:15

Aktualnym i przyszłym zasadom ochrony danych osobowych poświęcone było szkolenie zorganizowane dla pracowników samorządowych z Władysławowa.

Poprowadził je minister Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Poświęcone ono było zarówno obecnym zasadom, jakich przy przetwarzaniu danych osobowych muszą przestrzegać podmioty z sektora publicznego, jak i omówieniu zmian, jakie w tym zakresie wprowadzi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Minister Lewiński podkreślał, że skala nadchodzących zmian jest bardzo duża. Rozporządzenie rewolucjonizuje bowiem sektor ochrony danych osobowych, wprowadzając liczne nowe rozwiązania, jak np. prawo do bycia zapomnianym czy prawo do przenoszenia danych. Zaznaczał, że rozporządzenie znosi część obowiązków administracyjnych, jak np. obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych u GIODO, lecz w to miejsce wprowadza obowiązek prowadzenia rejestru czynności (operacji) przetwarzania danych osobowych.

- Nowe przepisy nie będą też regulowały wprost warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Od 2018 r. to administratorzy danych sami będą musieli ocenić ryzyko, jakie wiąże się w przetwarzaniem danych, i zastosować środki techniczne i organizacyjne adekwatne do tego ryzyka oraz udowodnić, że zastosowane rozwiązania zapewniają poszanowanie zasad i wartości nowego rozporządzenia - mówił.

Podkreślał, że jednym z nowych obowiązków ciążących na podmiotach z sektora publicznego, będzie obligatoryjne powołanie inspektora ochrony danych, nazywanego dzisiaj administratorem bezpieczeństwa informacji (ABI). Wskazywał, że w połączeniu z generalną zasadą uwzględniania zasad ochrony danych już w fazie projektowania procesów przetwarzania danych osobowych, rozporządzenie kreśli zupełnie nowe scenariusze dla sektora ochrony danych osobowych – zdecydowanie bardziej dopasowane do ryzyka i nowych zagrożeń, jakie wiążą się z przetwarzaniem danych przy użyciu stale rozwijających się nowoczesnych technologii, przenosząc ciężar odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z prawem na administratorów danych.

Zorganizowane z inicjatywy burmistrza Władysławowa, Romana Kużela, szkolenie wpisało się w cykl działań edukacyjnych GIODO, mających pomóc podmiotom zobowiązanym w dostosowaniu się do nowych zasad przetwarzania danych osobowych określonych w unijnym rozporządzeniu.

Ostatnie aktualności